Geri Dön
28.02.2023

Marka İmajı Nedir? Marka İmajı Nasıl Oluşturulur?

Marka imajı tanımı, “Bir markanın tüketicilerin zihnindeki algılanan değer ve tutumudur” şeklinde yapılabilir. Bu algılanan değer ve tutum, markanın ürün ve hizmetlerinin kalitesi, müşteri hizmetleri, pazarlama faaliyetleri, rekabet avantajı gibi birçok faktöre bağlı olarak oluşur.

Marka imajı oluşturmak için, markanın hedef kitlesi ve hedef pazarı belirlenmeli ve bu hedef kitleye yönelik bir marka imajı stratejisi geliştirilmelidir. Bu strateji, markanın mesajı, değerleri, kişiliği ve konumlandırması gibi unsurları içermelidir. Ayrıca markanın iletişim kanalları, reklam ve pazarlama faaliyetleri de marka imajının oluşumunda önemli bir rol oynar.

Marka İmajı Nedir? Marka İmajı Nasıl Oluşturulur?


Marka imajı tanımı, “Bir markanın tüketicilerin zihnindeki algılanan değer ve tutumudur” şeklinde yapılabilir. Bu algılanan değer ve tutum, markanın ürün ve hizmetlerinin kalitesi, müşteri hizmetleri, pazarlama faaliyetleri, rekabet avantajı gibi birçok faktöre bağlı olarak oluşur.


Marka imajı oluşturmak için, markanın hedef kitlesi ve hedef pazarı belirlenmeli ve bu hedef kitleye yönelik bir marka imajı stratejisi geliştirilmelidir. Bu strateji, markanın mesajı, değerleri, kişiliği ve konumlandırması gibi unsurları içermelidir. Ayrıca markanın iletişim kanalları, reklam ve pazarlama faaliyetleri de marka imajının oluşumunda önemli bir rol oynar.

Marka İmajı Nedir?

Bir ürün ya da hizmetin, hedef kitle, satın alanlar ya da bir başka ifade ile tüketiciler tarafından algılanma ve yorumlanma biçimine marka imajı denir. Kurum ve marka imajı bir markanın algılanan değer ve tutumudur. Markanın ürün ve hizmetlerinin kalitesi, müşteri hizmetleri, pazarlama faaliyetleri, rekabet avantajı gibi birçok faktöre bağlı olarak oluşur. Marka imajı oluşturmak için, markanın hedef kitlesi ve hedef pazarı belirlenmeli ve bu hedef kitleye yönelik bir marka stratejisi geliştirilmelidir. Bu strateji, markanın mesajı, değerleri, kişiliği ve konumlandırması gibi unsurlar bütünüdür. Marka imajı oluşturma ya da marka imajı yaratmak ve yönetmek alında bir algı yönetimi işidir.

Marka İmajının Önemi Nedir?

Marka imajının önemi, müşterilerin marka ile bağlantılı olma ve markaya sadık kalma isteklerini artırır. Bir markanın iyi bir imajı varsa, müşterilerin marka hakkında daha olumlu düşüncelere sahip olması ve markaya güven duyması daha olasıdır. Bunun sonucunda, müşterilerin markayla daha fazla etkileşimde bulunması ve markanın ürünlerini tercih etmesi daha olasıdır.


Ayrıca, iyi bir marka imajı, markanın rekabetçi pazarda öne çıkmasına yardımcı olur. İyi bir marka imajı olan bir marka, rakiplerine göre daha fazla müşteri çekebilir ve daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilir.


Sonuç olarak, marka imajı bir markanın başarısı için son derece önemlidir. İyi bir marka imajı, müşterilerin markayla bağlantılı olma ve markayı tercih etme isteklerini artırırken, markanın rekabetçi pazarda öne çıkmasına yardımcı olur.

Marka İmajı Çeşitleri Nelerdir?

Şemsiye İmajı: Bu imaj kurumun tüm alan ve markalarını kapsayan bir üst imajdır.
Ürün imajı: Bir ürünün sahip olduğu imajdır.
Kurum imajı: Bir işletmenin kamuoyu ile olan ilişkilerinde önemli bir yer tutan ve onun dışa yansıyan görüntüsü olarak adlandırılabilecek imajdır.
Kuruluşun kendi algıladığı imaj: Firma yöneticilerinin kendi firmaları hakkında yaptığı değerlendirmedir. Kişisel marka imajı ile benzerlik göstermektedir.
Yabancı imaj: İşletmenin kendi algıladığı imajın tersi olarak ürün ve hizmetin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilişkisi bulunmayanların sahip olduğu imajdır.
Transfer imaj: Uluslararası alana sunulan, genellikle lüks tüketim malları olarak bilinen bir ürün markasının başka bir ürüne transferi şeklindeki imaj türüdür.
Mevcut imaj: Bugünkü görüntüdür.
İstenen imaj: İşletmenin ulaşmayı istediği imajdır.
Pozitif imaj: İyi ve güçlü profillere sahip markaların, çevreye yansıyan ve sempati uyandıran imajıdır.
Negatif imaj: İşletmelerin agresif davranışları sonucu tüketici zihninde oluşan olumsuzluklarla ilgili imajdır.
Marka İmajı Nasıl Oluşturulur?
Marka imajı oluşturmak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:


Hedef kitle belirleme: Markanın hedef kitlesi ve hedef pazarı belirlenmeli ve bu kitleye yönelik bir strateji geliştirilmelidir.
Marka değerleri ve kişiliği belirleme: Markanın mesajı, değerleri ve kişiliği belirlenmeli ve bu marka imajı unsurlarının hedef kitleye uygun şekilde iletilmesi sağlanmalıdır.
Konumlandırma: Marka, hedef pazarında farklılaşarak kendine özgü bir konumlandırma stratejisi oluşturmalıdır.
İletişim kanalları: Marka imajının oluşumunda iletişim kanalları büyük önem taşır. Markanın hedef kitlesine uygun olan iletişim kanalları seçilmeli ve bu kanallar üzerinden markanın değerleri ve kişiliği hedef kitleye aktarılmalıdır.
Reklam ve pazarlama faaliyetleri: Markanın reklam ve pazarlama faaliyetleri, marka imajının oluşumunda büyük bir rol oynar. Bu faaliyetler markanın hedef kitleye uygun bir şekilde tasarlanmalı ve markanın mesajı, değerleri ve kişiliği bu faaliyetler aracılığıyla iletilmelidir.

Marka İmajı Oluşturmanın Avantajları Nelerdir?

Bir markanın güçlü bir imajı olması, birçok avantaj sağlayabilir. İşte marka imajı oluşturmanın bazı avantajları:


Müşteri Sadakati: Güçlü bir marka imajı, müşteri sadakatini artırır. Markanın algılanması, tüketici davranışları üzerinde etkili olur ve tüketicilerin marka tercihleri için önemli bir faktör haline gelir.
Farklılaşma: Güçlü bir marka imajı, markayı rakiplerinden farklılaştırır. Tüketiciler, markanın sunduğu değerleri ve benzersiz özellikleri nedeniyle tercih ederler.
Fiyatlandırma: Güçlü bir marka imajı, markanın fiyatlandırmasını da etkiler. Tüketiciler, kaliteli bir markanın ürünlerine daha yüksek fiyatlar ödemeye daha isteklidirler.
Marka Genişlemesi: Güçlü bir marka imajı, markanın yeni pazarlara girmesini kolaylaştırır. Tüketiciler, güçlü bir markayı tanıdıkları için, markanın yeni ürünlerine veya hizmetlerine daha kolay adapte olurlar.
İtibar: Güçlü bir marka imajı, markanın itibarını yükseltir. Tüketiciler, markayı güvenilir ve saygın bir marka olarak algılarlar.
Satışlar: Güçlü bir marka imajı, markanın satışlarını artırır. Markanın tanınırlığı arttıkça, satışların da artması beklenir.
İşbirlikleri: Güçlü bir marka imajı, işbirliği fırsatlarını artırır. Markalar, güçlü imajları sayesinde diğer markalarla ortaklıklar kurarak, yeni fırsatlar elde edebilirler.

Marka İmajı ve Marka Kimliği Arasındaki Farklar Nelerdir?

Marka imajı kavramı ve marka kimliği iki farklı kavramdır. Marka imajı ve marka kimliği arasındaki temel farkla şu şekilde sıralanabilir:


Tanım: Marka kimliği bileşenleri, bir markanın adı, logosu, renkleri, ambalajı, yazı karakterleri, sloganı gibi görsel ve yazılı öğelerden oluşan tanımlayıcı bir settir. Marka imajı ise, markanın hedef kitle tarafından algılanan ve hissedilen değerlerinin toplamıdır.
Oluşum Süreci: Marka kimliği, markanın tasarlanması ve geliştirilmesi aşamasında oluşturulur. Marka imajı ise, markanın piyasaya sunulması ve tüketici tarafından algılanması ile oluşur.
Kontrol Edilebilirlik: Marka kimliği, markanın kendisi tarafından kontrol edilebilir ve yönetilebilir bir faktördür. Marka imajı ise, tüketici tarafından algılandığı için doğrudan kontrol edilemez, ancak marka yönetimi ile şekillendirilebilir.

Marka İmajının Oluşmasında Etkili Olan Faktörler

Bir markanın imajı, birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle oluşur. İşte marka imajının oluşmasında etkili olan bazı faktörler:


Marka Kimliği: Bir markanın ismi, logosu, renkleri, sloganı, ambalajı ve diğer görsel öğeleri marka kimliği unsurlarını oluşturur. Marka kimliği oluşturmak, markanın algılanmasında çok önemli bir rol oynar.
Ürün Kalitesi: Ürün kalitesi, markanın imajını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Markanın sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesi, müşteri memnuniyetini arttırır ve marka imajını olumlu yönde etkiler.
Reklam ve Pazarlama: Markanın reklam ve pazarlama stratejileri, markanın imajını şekillendirmede önemli bir rol oynar. 
Müşteri Deneyimi: Müşteri deneyimi, marka imajını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Müşterilerin markayla yaşadığı deneyimler, markanın algılanmasında ve itibarında önemli bir rol oynar.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Markanın kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, markanın toplumda algılanmasını etkiler. Markanın toplumsal değerlere olan bağlılığı, marka imajını olumlu yönde etkiler.
Rakipler: Rakip markaların imajı da markanın imajını etkiler. Rakiplerin marka imajı, markanın algılanmasını ve farklılaşmasını etkiler.
Medya: Medya, marka imajını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Marka hakkında yapılan haberler, yorumlar ve incelemeler, markanın algılanmasını etkiler.

Marka İmajı Örnekleri

Marka imajı, bir markanın tüketicilerin zihnindeki algılanan değer ve tutumudur. İyi bir marka imajı, tüketicilerin markaya olan güvenini arttırır ve markanın rekabet avantajını sağlar. İşte bazı örnekler:


Apple: Apple, yenilikçi, modern ve kaliteli bir teknoloji markası olarak algılanır. Marka kimliği tasarımı ve kullanıcı deneyimi ile tanınır.
Coca-Cola: Coca-Cola, ferahlatıcı, lezzetli ve eğlenceli bir içecek markası olarak algılanır. İnsanların mutlu anlarında yanında görmek istedikleri bir içecek markasıdır.
Nike: Nike, sporcuların tercih ettiği bir spor markası olarak algılanır. Yüksek performanslı ürünleri ve spor kültürüne olan bağlılığı ile bilinir.
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz, lüks, güvenilir ve prestijli bir araba markası olarak algılanır. Yüksek kaliteli malzemeler ve ileri teknolojiye yatırımı ile tanınır.
Amazon: Amazon, hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı bir online alışveriş markası olarak algılanır. Müşteri memnuniyetine önem veren ve geniş ürün yelpazesi sunan bir marka olarak bilinir.
Google: Google, yenilikçi, kullanıcı dostu ve güvenilir bir arama motoru markası olarak algılanır. İnsanların hayatını kolaylaştıran araçları ve teknolojik yenilikleri ile tanınır.


Bu örnekler, marka imajının farklı yönlerini ve bir markanın tüketicilerin zihninde nasıl algılandığını göstermektedir.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.