Geri Dön
31.03.2023

Gelir Vergisi Matrahı Nedir? Gelir Vergisi Matrahı Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi matrahı, bir bireyin veya kuruluşun gelir vergisi beyannamesinde beyan edeceği vergiye tabi tutulacak gelir miktarını ifade eder. Gelir vergisi matrahı hesaplanırken, o yıl içinde elde edilen tüm gelirlerden (maaş, faiz, kira, serbest meslek kazançları, işletme kazançları vb.) giderler düşülerek net gelir elde edilir. Net gelir, beyan edilecek gelir vergisi matrahını oluşturur.

Gelir Vergisi Matrahı Nedir? Gelir Vergisi Matrahı Nasıl Hesaplanır?


Gelir vergisi matrahı, bir bireyin veya kuruluşun gelir vergisi beyannamesinde beyan edeceği vergiye tabi tutulacak gelir miktarını ifade eder. Gelir vergisi matrahı hesaplanırken, o yıl içinde elde edilen tüm gelirlerden (maaş, faiz, kira, serbest meslek kazançları, işletme kazançları vb.) giderler düşülerek net gelir elde edilir. Net gelir, beyan edilecek gelir vergisi matrahını oluşturur.


Gelir vergisi matrahının hesaplanması için öncelikle elde edilen tüm gelirlerin toplamı bulunur. Ardından, elde edilen gelirlerden vergi kanunlarında belirtilen giderler düşülerek net gelir elde edilir.

Gelir Vergisi Matrahı Nedir?


Gelir vergisi, gerçek kişilerin yıllık kazançlarından belirlenen oranda ödenen bir vergi türüdür. Gelir vergisi matrahı ise kişinin yıllık gelirlerinin, belirli istisnalar ve indirimler çıkarıldıktan sonra kalan miktarıdır. Bu matrah, kümülatif olarak belirlenir ve kişinin aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ilerler.


Gelir vergisi matrahının hesaplanması, vergi kanunlarında belirlenen kurallara göre yapılır. Matrahın hesaplanmasında, kişinin brüt ücreti üzerinden Genel Sağlık Sigortası işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payına dair kesintiler çıkarılır ve kalan miktar asıl gelir olarak düşünülür. Bu asıl gelir üzerinden belirli indirimler ve istisnalar yapılarak net gelir elde edilir, ve net gelir üzerinden gelir vergisi hesaplanır.


Gelir vergisi matrahı, kümülatif olarak ilerler ve kişinin aylık kazancı üzerinden hesaplanarak artar. Bu matrahın artması, belirli bir süre sonra kişinin ödeyeceği gelir vergisi oranının değişmesine sebep olur. Vergi oranı, belirlenmiş bir tarife üzerinden hesaplanır ve artan matrahın vergi oranlarının değişmesine neden olması, kişinin ödeyeceği toplam gelir vergisi tutarını etkiler.

Gelir Vergisi Matrahı Ne İşe Yarar?

Kümülatif vergi matrahı, her sene başında sıfırlanan ve her ay işverenler tarafından ödenen bir vergi türüdür. Bu matrah, ücretli çalışanların brüt maaşları üzerinden hesaplanır ve her ay artarak ilerler. Brüt maaştan genel sağlık ve işsizlik sigortası payları çıkarıldıktan sonra kalan tutar, kümülatif vergi matrahı olarak belirlenir. Bu matrah, önceki ayların toplamı ile ilerleyen bir tutar olarak hesaplanır.


Kümülatif vergi matrahı, çalışanların dahil olduğu gelir vergisi dilimine göre hesaplanır ve her ay işveren tarafından ödenir. Bu matrahın artması, belirli bir süre sonra çalışanın ödeyeceği gelir vergisi oranının değişmesine sebep olur. Kümülatif vergi matrahı sayesinde, çalışanların hangi vergi dilimine dahil olduğu belirlenir ve elde edilen değer üzerinden gelir vergisi ödenir.

Gelir Vergisi Matrahı Nereden Alınır?

Gelir vergisi matrahı veya kümülatif vergi matrahı, vergi beyannamelerinde beyan edilecek vergiye tabi tutulacak gelir miktarını ifade eder ve önemli bir vergi unsurdur. Bu belgeyi kontrol etmek için e-Devlet üzerinden "E-Vergi Levhası sorgulama" bölümü kullanılabilir.


Bir iş değişikliği durumunda, yeni işvereniniz kümülatif vergi matrahı dokümanınızı isteyebilir. Bu dokümanı temin etmek için eski iş yerinize başvurmanız gerekmektedir.

Kümülatif vergi matrahı, brüt maaş üzerinden hesaplanır ve her ay artarak ilerler. Doğru bir şekilde hesaplanması ve beyan edilmesi, vergi beyannamelerinde doğru bilgilerin beyan edilmesini sağlar.


Kümülatif vergi matrahı, vergi beyannamelerinde beyan edilecek vergiye tabi tutulacak gelir miktarını ifade eder ve önemli bir vergi unsuru olarak kabul edilir. Gelir vergisi matrahı belgesine e-Devlet üzerinden erişim sağlanabilir.


Bir iş değişikliği durumunda, yeni işveren, çalışanın kümülatif gelir vergisi matrahı dokümanını talep edebilir. Bu dokümanı temin etmek için çalışanın eski iş yerine başvurması gerekmektedir. Kümülatif vergi matrahı, brüt maaş üzerinden hesaplanır ve her ay artarak ilerler. Doğru bir şekilde hesaplanması ve beyan edilmesi, vergi beyannamelerinde doğru bilgilerin beyan edilmesini sağlar.


Gelir Vergisi Matrahı Nasıl Alınır?

Sigortalı çalışanların ödemekle yükümlü olduğu işsizlik sigortası ve genel sağlık sigortası kalemleri düşürülerek yapılan kümülatif vergi matrahı, e-Devlet üzerinden "E-Vergi Levhası Sorgulama" panelinden yapılabilmektedir.


  1. İlk olarak, e-Devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapılmalıdır.
  2. Ana sayfada "Gelir İdaresi Başkanlığı" bölümüne tıklanarak "Vergi Levhası Sorgulama" seçeneği seçilmelidir.
  3. "Mükellef Sorgulama" alanına, TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası girilerek doğrulama işlemi yapılmalıdır.
  4. Ekran görüntülenen karakterlerin girilmesi ve "Sorgula" düğmesine tıklanmasıyla mükellef bilgileri, faal mükellef olup olmadığınız ve unvanınız gibi bilgiler görüntülenebilir.

Gelir Vergisi Matrahı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Gelir vergisi matrahı hesaplama işlemi, işçinin brüt maaşından işsizlik sigortası işçi payı ile genel sağlık sigortası işçi payının çıkarılması ile elde edilir. Yani, işçinin brüt ücretinden SGK kesintileri yapıldıktan sonra elde edilen gelir, yıllık gelir vergisi matrahını oluşturur. Bu formül şu şekilde ifade edilebilir:


Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret – (GSS işçi payı + işsizlik sigortası işçi payı)

Gelir Vergisi Matrahı Ne Kadar?

Gelir vergisi matrahının ne kadar olduğunu öğrenmek için şu örnek incelenebilir:

Bir işçinin brüt maaşı 5.000 TL ise;

  • Genel sağlık sigortası işçi payı (%14): 5.000 x %14 = 700 TL
  • İşsizlik sigortası işçi payı (%1): 5.000 x %1 = 50 TL
  • Gelir vergisi matrahı tutarı: 5.000 – (700 + 50) = 4.250 TL olur.

Bu işçinin gelir vergisi 4.250 TL üzerinden hesaplanır.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.