Geri Dön
31.03.2023

Kadın Girişimci Destekleri Nelerdir? Kadın Girişimci Desteği Şartları 2023

Kadın girişimci desteği, kadınların işletme kurmaları ve işletmelerini geliştirmeleri için sunulan çeşitli programlar, kaynaklar ve desteklerdir. Bu destekler, kadınların işletme sahibi olmalarını kolaylaştırmak, işletmelerini büyütmelerini ve sürdürmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.


Kadın girişimci desteği, genellikle finansal destekler, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, teknik destekler, fuar ve etkinliklere katılım imkanları gibi çeşitli şekillerde sunulmaktadır.

Kadın Girişimci Destekleri Nelerdir? Kadın Girişimci Desteği Şartları 2023


Kadın girişimci desteği, kadınların işletme kurmaları ve işletmelerini geliştirmeleri için sunulan çeşitli programlar, kaynaklar ve desteklerdir. Bu destekler, kadınların işletme sahibi olmalarını kolaylaştırmak, işletmelerini büyütmelerini ve sürdürmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.


Kadın girişimci desteği, genellikle finansal destekler, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, teknik destekler, fuar ve etkinliklere katılım imkanları gibi çeşitli şekillerde sunulmaktadır.

Kadın Girişimci Destekleri Nelerdir?

Türkiye'de kadın girişimcilerin işletmelerini kurmaları ve geliştirmeleri için birçok destek programı ve kaynakları bulunmaktadır. Bu destekler arasında şunlar sayılabilir:

 1. KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı): KOSGEB, kadın girişimcilerin işletmelerini kurmaları ve geliştirmeleri için farklı destek programları sunmaktadır. Bu destekler arasında faizsiz kredi imkanları, hibe ve destek programları, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, fuar ve etkinliklere katılım gibi destekler yer almaktadır.
 2. TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Kadın Girişimciler Kurulu: TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, kadın girişimcilerin işletmelerini geliştirmeleri için çeşitli destekler sunmaktadır. Bu destekler arasında KOSGEB destekleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, fuar ve etkinliklere katılım gibi destekler yer almaktadır.
 3. TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu): TÜBİTAK, kadın girişimcilerin inovatif fikirlerini hayata geçirmeleri için çeşitli destek programları sunmaktadır. Bu destekler arasında Ar-Ge projeleri için hibe ve destek programları, patent başvurusu için destekler, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi destekler yer almaktadır.
 4. TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu): TKDK, özellikle kırsal kesimde yaşayan kadın girişimcilerin tarımsal işletmelerini kurmaları ve geliştirmeleri için finansal destekler sunmaktadır.
 5. Bankalar: Türkiye'deki birçok banka, kadın girişimcilerin işletmelerini kurmaları ve geliştirmeleri için kredi imkanları, hibe ve destek programları, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi destekler sunmaktadır.
 6. İŞKUR (Türkiye İş Kurumu): İŞKUR, işsiz kadınların işletme kurmalarını desteklemek için çeşitli destek programları sunmaktadır. Bu destekler arasında girişimcilik eğitimleri, iş kurma kredisi, iş planı hazırlama hizmetleri gibi destekler yer almaktadır.

Kadın Girişimci Desteği Şartları 2023

KOSGEB web sitesinde belirtilen girişimci şartları şu şekilde belirtilmiştir:

 • Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalıdır.
 • Başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda (2022 Haziran) MKİ’de çalışmıyor olmalıdır.
 • Başvuru döneminin ilanından önceki aydan itibaren son 3 yıl (2022 Haziran – 2019 Haziran) içinde toplam SGK 4A’lı prim günü sayısı 180’den fazla olmamalıdır.
 • 1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır.
 • Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.
 • 2021 Aralık – 2022 Mart başvuru döneminde (üçüncü başvuru dönemi) bu program kapsamında herhangi bir işletmede istihdam edilen personeller, 2022 Temmuz ayında ilan edilen dördüncü başvuru dönemi kapsamında herhangi bir MKİ’de istihdam edilemez.

Kadın Girişimci Desteklerine Nasıl Başvurulur?


KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen işletme sahipleri, öncelikle işletmelerini KOSGEB veri tabanına kaydettirmeleri gerekmektedir. Kayıt ve başvuru işlemleri aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilebilir:


 1. KOSGEB veri tabanı kayıt sistemi açılır.
 2. Sistem üzerinden adım adım işlem yapılır ve gerekli bilgiler eksiksiz bir şekilde işlenir.
 3. İşletmenin kayıt bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmelidir. Kayıt başvurusu yapılır ve destek talep formu doldurulur.
 4. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, KOSGEB görevlileri başvuruyu inceleyerek destek sağlanıp sağlanmayacağına karar verirler.

KOSGEB veri tabanına kaydolmak, işletme sahiplerine KOSGEB tarafından sunulan destek programlarından faydalanma imkanı sağlar. Bu nedenle, işletme sahiplerinin KOSGEB veri tabanına kaydolmaları ve destek başvurusunda bulunmaları önerilir.

Kadın Girişimci Destekleri Nasıl Alınır?

Devlet desteği ile iş yeri açmak isteyen kadınlar için KOSGEB destekleri özel imkanlar sunmaktadır. Bu imkanlardan faydalanmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Başvuru işlemleri KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilir. Başvurusu kabul edilen kişiler eğitim kurslarına katılmalıdır. Eğitimler online olarak verilmektedir ve katılım zorunludur. Videoların sonunda sorular yanıtlanmalıdır ve sertifika verilmektedir.


Sertifikayı alan kadınlar, iş yerlerini açarak kadın girişimci destek programına başvuruda bulunabilirler. Açılan iş yeri için yapılan harcamaların faturaları saklanarak KOSGEB'e sunulmalıdır. KOSGEB veri tabanına iş yeri sicil numarası kaydedilmeli ve KOBİ Beyannamesi belgesi ve KOBİ Bilgi Dökümanı tamamlanmalıdır.


18 yaşını doldurmuş bütün kadınlar KOSGEB kurslarına ücretsiz olarak katılabilirler. Kurslara katılım zorunludur ve online olarak verilmektedir. Kadın girişimciler için KOSGEB destekleri, ev hanımları ve çalışmayan kadınlar da dahil olmak üzere ekonomiye ve hayata katılımlarını artırmayı hedeflemektedir. KOSGEB tarafından sunulan bu fırsatlar sayesinde kadın girişimciler destek alarak iş fikirlerini hayata geçirebilirler.


KOSGEB

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kuruluştur. Amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini desteklemek, girişimciliği teşvik etmek ve bu işletmelerin rekabet güçlerini artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, KOSGEB girişimcilere finansal destek, eğitim, danışmanlık ve teknolojik altyapı gibi hizmetler sunmaktadır.


KOSGEB'in sunduğu destekler arasında faizsiz kredi, hibe, eğitim ve danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır. Bu destekler sayesinde, işletme sahipleri ve girişimciler işletmelerini geliştirerek rekabet güçlerini artırabilirler. KOSGEB ayrıca, genç girişimcilere özel destek programları da sunmaktadır.


KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen girişimciler, KOSGEB veri tabanına kaydolmak ve başvuru işlemlerini tamamlamak zorundadırlar. Başvurular, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden veya İŞKUR aracılığıyla yapılabilir. KOSGEB, başvuruları inceleyerek destek sağlanıp sağlanmayacağına karar verir ve uygun görülen işletmelere desteklerini sağlar.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Desteği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye'de ailelere, kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve engellilere yönelik politikalar üreten ve bu kesimlere yönelik hizmetler sunan bir bakanlıktır. Bakanlık, ayrıca bu kesimlerin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmek için de destek programları sunmaktadır.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sunduğu destek programları arasında, kadınların iş hayatına katılımlarını artırmak için KOSGEB destekleri, kadın girişimciliği destek programları ve kadınların mesleki eğitimlerine yönelik destekler yer almaktadır.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Desteği

Kredi Garanti Fonu (KGF), Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve işletmelerin kredi almasını kolaylaştırmak amacıyla kurulan bir devlet kuruluşudur. KGF, özellikle yeni girişimlerin ve büyümek isteyen işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir araçtır.


KGF, işletmelerin bankalardan kredi almalarını kolaylaştırmak için bankalara kefalet vermektedir. Böylece işletmeler, bankaların istediği teminatları sunamadıkları durumlarda bile kredi almalarına imkan sağlanmaktadır. KGF kefaleti sayesinde bankalar, risklerini azaltarak daha fazla kredi verebilmekte ve işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye'de tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan bir kamu kurumudur. Kurum, özellikle kırsal alanlarda yaşayan çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin modernizasyonu, yenilenmesi ve geliştirilmesi için finansal destekler sağlamaktadır.


TKDK, çiftçilere ve tarımsal işletmelere yatırım ve işletme destekleri, modernizasyon ve yenileme destekleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, teknik destekler ve pazarlama destekleri gibi birçok hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler sayesinde, çiftçiler ve tarımsal işletmeler, verimliliklerini artırarak kırsal alanların ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayabilmektedirler.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Desteği

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye'de kadın girişimcilerin iş hayatına katılımlarını artırmak ve işletmelerinin gelişimlerine destek olmak amacıyla kurulan bir kuruldur. Kurul, kadın girişimcilerin sorunlarına çözüm bulmak, iş fikirlerinin hayata geçirilmesine yardımcı olmak, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve kadın girişimciliğini teşvik etmek için çalışmalar yürütmektedir.


TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, kadın girişimcilerin işletmelerinin gelişimlerine yönelik finansal destekler, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, işbirliği fırsatları gibi birçok hizmet sunmaktadır. Kurul, kadın girişimcilerin sektörlerindeki gelişmeleri takip etmeleri ve yeni iş fırsatları yaratmaları için de çalışmalar yapmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü Desteği

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), uluslararası bir kuruluş olup, dünya genelinde işçi haklarının korunması, iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. ILO, çalışanların sosyal ve ekonomik haklarını korumayı ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamasını amaçlamaktadır.


ILO, dünya genelinde işçi hakları konusunda standartlar belirlemekte ve ülkelerin bu standartları uygulamalarını teşvik etmektedir. Ayrıca, çalışanların sosyal güvenliği, iş güvenliği, işçi sağlığı, işsizlik sigortası, eğitim ve mesleki eğitim gibi konularda da çalışmalar yapmaktadır.

Bankalar

Bankalar, girişimcilerin işletmelerini kurmaları ve büyütmeleri için çeşitli finansal destekler sunmaktadırlar. Bu destekler arasında, girişimcilerin ihtiyaç duydukları sermayeyi temin etmelerine yardımcı olacak kredi imkanları, hibe ve destek programları yer almaktadır.


Bankaların girişimciler için sunduğu kredi imkanları, genellikle işletmenin finansal durumuna ve kredi ihtiyacına göre belirlenmektedir. Girişimciler, işletmelerinin finansal ihtiyaçlarına uygun kredi imkanlarını bankalardan talep edebilirler. Krediler, işletmenin kuruluş aşamasından, işletmenin büyümesine kadar farklı dönemlerde kullanılabilir.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.