Geri Dön
31.01.2023

Kur Farkı Faturası Nedir? Kur Farkı Faturası Nasıl Kesilir?

Kur farkı faturası, bir işletmenin yabancı para cinsinden yaptığı tahsilat ya da ödemelerin, kur farkından kaynaklanan zarar veya karının tahakkuk ettiği durumlarda kesilen bir faturadır. Örneğin, bir işletme yabancı para cinsinden bir borç almış ve anlaşmalı olduğu döviz kurunda ödeme yapmış olsa dahi, döviz kurunun değişmesi sonucunda oluşan zararının hesabını yapmak için kur farkı faturası kesebilir.

Kur Farkı Faturası Nedir? Kur Farkı Faturası Nasıl Kesilir?


Kur farkı faturası, bir işletmenin yabancı para cinsinden yaptığı tahsilat ya da ödemelerin, kur farkından kaynaklanan zarar veya karının tahakkuk ettiği durumlarda kesilen bir faturadır. Örneğin, bir işletme yabancı para cinsinden bir borç almış ve anlaşmalı olduğu döviz kurunda ödeme yapmış olsa dahi, döviz kurunun değişmesi sonucunda oluşan zararının hesabını yapmak için kur farkı faturası kesebilir.


Kur Farkı Faturası Nedir?

Kur, iki farklı para birimi arasındaki değişim oranına denir. Kur farkı ise, bu iki para cinsi arasındaki değişimlerin alım satım işlemlerinde yarattığı farktır. Kur farkı faturasının kesilmesi, işletmenin finansal durumunu daha doğru şekilde yansıtmak için gerekli olan bir işlemdir. Örneğin, bir işletme yabancı para cinsinden bir borç almış ve anlaşmalı olduğu döviz kurunda ödeme yapmış olsa dahi, döviz kurunun değişmesi sonucunda oluşan zararının hesabını yapmak için kur farkı faturası kesebilir. 

Kur Farkı Faturası Nasıl Kesilir?

Kur farkı faturası, diğer faturalardan farklı olarak, yabancı para cinsinden yapılan tahsilat ya da ödemelerin döviz kurunun değişimi sonucunda oluşan zarar veya karın tahakkuk ettiği durumlarda düzenlenir. Kur farkı faturasının düzenlenirken ve kur farkı hesaplama işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:


Kur farkı faturası Türk Lirası cinsinden düzenlenmelidir.
KDV hesaplaması kur farkına göre yapılmalı ve faturada yazılmalıdır.
Açıklama kısmına "Kur farkı faturası" ibaresi işlenmelidir.
Karşı taraf e-Fatura mükellefi ise fatura e-Fatura olarak düzenlenmelidir.

Kur Farkı Faturası Nasıl Hesaplanır?

Kur farkı faturası kesilirken, kur farkının miktarı kadar KDV’si de eksi olarak hesaplanır.  Örnek olarak, fatura tutarı 2.000 Amerikan Doları ve kur oranı (dolar kur farkı) 5,00 TL olarak belirlenmişse, tahsilat gününde kur oranı 5,26 olarak gerçekleştiğinde kur farkı ödemesi 2.000 x 5,26 = 10.520 TL olarak yapılır. Bu durumda, fatura tutarı 2.000 x 5 = 10.000 TL olarak, ödeme tutarı 10.520 TL olarak gerçekleşir. Bu nedenle, kur farkından kaynaklı olarak 520 TL kur geliri elde edilir. Bu nedenle, satıcı, kur farkını göz önünde bulundurarak, kur farkı fatura kaydını 10.520-10.000=520 TL olarak düzenleyecektir ve kur farkı faturası açıklamasını buna uygun düzenleyecektir.

Kur Farkı Faturasını Kim Düzenler?

Kur farkı faturasını, TL hesabında lehine para kalan taraf yani kestiği fatura tutarından daha fazla tahsilat yapan taraf düzenler. Örneğin A firması ve B firması arasında yapılan bir ticarette, A firması iki para birimi arasındaki değişiminden ötürü daha avantajlı durumdadır.  A firması kur farkından ötürü TL olarak daha avantajlı durumda olduğu için kur farkı faturasını A firması düzenler. 

Kur Farkı Faturası Ne Zaman Düzenlenir?

Mal/Hizmet bedeli karşılığında kesilen dövizli faturaya tahsilat alındığında ve bu ödeme ile daha önce kesilen faturanın tamamının yada kısmi olarak kapatıldığında, yani tahsilat alındığında kur farkı faturasının kesilmesi gerekir.


Kur farkı faturası çek ile ödemenin gerçekleştiği, fiilen kasa ya da banka ödemesinin gerçekleştiği tarihte oluşan TL farklar için düzenlenmelidir. Çekin düzenlendiği tarih yada karşı tarafa verildiği tarih, kur farklı ödemesi için yeterli değildir.

Kur Farkı Faturası Kesmek Zorunlu mu?

İş verenler için kur farkı faturası zorunluluğu bulunmaktadır. Kalan TL bakiyesinin kapatılması için kur farkı faturasının kesilmesi zorunludur. Tahsilatın kurunu, kesilen fatura kuruna eşitleyerek TL bakiyeyi sıfırlamak doğru değildir.

 

Kur farkı faturası, yasal defterlerde TL bakiyeyi kapatmak için kesilir. Yani ister dövizli olsun isterse dövize endeksli olsun işlemin ödemesinden sonra TL bakiye kalır ise bu bakiyenin kur farkı faturası kesilerek kapatılması gerekir. Kur farkı faturası kesmeme cezası her yıl değişiklik göstermektedir.


Kur Farkı Faturası KDV Oranı Kaçtır?

Kur farkı, faturanın kesildiği dönemde teslime konu olan mal ya da hizmetin tabi olduğu KDV oranı kullanılacaktır. Örneğin kesilen mal/hizmet faturasında %18 KDV uygulandı ise kur farkı faturasında KDV oranı %18 olacaktır. Kur farkı faturası kesilirken, kur farkının miktarı kadar KDV’si de eksi olarak hesaplanır. Yani kur farkı vergisi düşülür.Mal/Hizmet Faturası Oranı Kur Farkı Faturası Oranı
%18 %18
%8 %8
%1 %1
Teşvikli (KDV'siz) KDV'siz
Tevkifatlı KDV Tevkifatlı KDV

Kur farkı Faturası Kesilmezse Ne Olur?

TL bakiye kur farkı faturası olmadan sıfırlanır ve kur farkı faturası kesilmezse kesilmeyen her bir fatura için 290 TL’den aşağı olmamak üzere bu faturalarda yazılması gereken tutarın %10’u oranında özel usulsüzlük cezası olarak uygulanır. 


Özel Usulsüzlük cezası, hem faturayı kesmesi gerekip de kesmeyen hem de kur farkı faturası alması gerekip de almayan 2 tarafa da kesilebilir.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.