Geri Dön
19.04.2022

Şahıs Şirketi
Nedir? Şahıs Şirketleri Nasıl Kurulur?

Genç girişimciler ve ihracat yapmak isteyenler kendi şirketlerini kurmayı hedeflemektedir. Şirket kurmayı hedefleyenlerin öncelikle şirket türlerini araştırmaları ve şirket kurmanın şartlarını öğrenmeleri gerekmektedir. Şartlar kısmı rahattır çünkü Türkiye’de 18 yaş altı bireyler de şirket kurabilmektedir.
Genç girişimciler ve ihracat yapmak isteyenler kendi şirketlerini kurmayı hedeflemektedir. Şirket kurmayı hedefleyenlerin öncelikle şirket türlerini araştırmaları ve şirket kurmanın şartlarını öğrenmeleri gerekmektedir. Şartlar kısmı rahattır çünkü Türkiye’de 18 yaş altı bireyler de şirket kurabilmektedir. Bu araştırmada karşılarına öncelikli olarak anonim şirket, limited şirket gibi kavramlar çıkmaktadır. Şirket sahibi olmak isteyenler için ilk adım şahıs şirketi nedir sorusuna cevap vermektir. Şahıs şirketi avantajları, dezavantajları ve türleri göz önüne alınmalıdır. Bu araştırma sırasında şahıs şirketleri örneklerine bakılması faydalı olacaktır. Kişi şirketini kurarken doğru adımların atılabilmesi için bu bilgilerin hepsine hakim olunması gerekmektedir.

Şirket türleri hakkında net bir bilgi edinmeden firma kurma noktasında doğru adımların atılması da oldukça zordur. Bunun için ”Şahıs şirketi nedir?”, “Şahıs şirketleri nasıl kurulur?” “Ticaret odası kaydı zorunlu mu?” gibi soruların cevaplarını bilmek gerekir.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketleri; tüzel kişiliğe sahip kişiler tarafından kurulan ve kurucuların sınırsız sorumluluğa sahip olduğu şirketlerdir. Belirli sayıda kişinin ortak ekonomik çıkar gözeterek kurdukları ve kişisel sorumluluk aldıkları ortaklıklara şahıs şirketi adı verilir. Şahıs şirketleri tek kişilik veya az sayıda kişi tarafından kurulabilen ve genellikle ortaklığın devredilmesinin zor olduğu şirket türüdür. Şahıs şirketi sahibi ortaklar emekliliklerini Bağ-kur üzerinden yaparlar. Yani Bağ-kur emeklisi olurlar. Şahıs şirketi sahiplerinin sigorta primlerini Bağ-kur primleri üzerinden yatırmaları gerekir. 

Şahıs şirketlerinde ortaklardan biri kendi ortaklık payını satmak ya da devretmek isterse şirketteki diğer tüm ortakların buna onay vermeleri gerekir. Şahıs şirketlerinin limited şirketlere dönüştürülmesi de mümkündür. Satışa ve devire onay verilmeyen durumlarda kişi kendi payını satamaz ya da devredemez. Bu şirket türünde ortaklar gerçek kişilerdir ve şirkete ait borçlardan ortaklar tüm mal varlıklarıyla sorumludurlar. Türk Ticaret Kanunu’na göre şahıs şirketleri üç tipe ayrılır; adi şirketler, kollektif şirketler ve komandit şirketler.

Şahıs Şirketleri Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi aşağıdaki adımları izleyerek açılmaktadır. (Bir şirket kurmadan önce şirketiniz için kullanmak istediğiniz ismin daha önceden kullanılıp kullanılmadığını sorgulamanız faydalı olacaktır.)
 • İmza sirküleri, imza tescil beyannamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh bilgileri alınır.
 • Şirket tescili yapılır.
 • Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılır.
 • Defterler alınıp tasdik ettirilir.
 • Yoklama tutanağı düzenlenir.
 • Vergi hesap numarası alınır.
 • Yazar kasa levhası ve vergi levhası alınır.
 • Fatura irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılır.
 • Ticaret sicil kaydı ile Sicil gazetesi ilanı yapılır.
 • İlgili odaya kayıt yaptırılır.
 • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınır, hafta tatili ruhsatı, hafta sonu ve bayramlarda çalışacaklar için yıllık olarak alınır.
 • SGK işlemleri yapılır.
 • Bağ-Kur işlemleri yapılır.

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2022
Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2022.png (278 KB)

Bir girişimci olarak şirket kurmak masraflı bir iştir. Ama şahıs şirketi şirket türleri arasında kurulumu en az masraflı olanlardandır. Bu sebeple şirketinizi kurarken kredi çekmenize gerek kalmayabilir. 

Şahıs şirketi kurarken ihtiyacınız olacak belgeler ve ortalama maliyetler şöyle sıralanabilir:
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • İşyeri kira sözleşmesi
 • İkametgâh belgesi
 • Vergi dairesi sözleşme damga vergisi
 • Şirket kuruluş servis bedeli 250 TL
 • Noterden muhasebeci vekaleti 148 TL
 • Noterden şahıs imza beyannamesi 100 TL
 • Toplam maliyet: 550 TL
Şirket kuruluşu tamamlandıktan sonra ticari faaliyete başlamak için bazı tek seferlik giderler olacaktır, bu masraflar şu şekildedir:
 • Fatura, irsaliye, makbuz basımı 100 TL
 • Kaşe 10 TL
 • Kira sözleşmesine ait damga vergisi 25-30 TL
 • Yazar kasa: 700-900 TL
 • Meslek odasına kayıt: 450-650 TL (gerekli ise)
 • Toplam maliyet: 1285-1690 TL

Şahıs Şirketi Türleri

Türkiye’de şirket türlerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 124’de genel başlıklar olarak yer verilmiştir. Buna göre 5 farklı ticaret şirketi türü söz konusudur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
 • Anonim Şirket
 • Limited Şirket
 • Kollektif Şirket
 • Komandit Şirket
 • Kooperatif Şirket
Bunların haricinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu düzenlemelerinde adi ortaklık adıyla da karşımıza çıkan adi şirket yer alır. Son olarak da komandit şirketler kendi içinde adi komandit ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olmak üzere iki türlüdür.

E-Ticaret İçin Şahıs Şirketi Kurmak

E-ticaret şirketleri şahıslar tarafından internetten ürün satmak amacı ile kurulan şirketlere verilen isimdir. E-ticaret şirketlerine örnek olarak Trendyol satış düşünülebilir. E-ticaret şirketleri işlerini online gerçekleştirdikleri için çalışanları home ofis çalışma avantajına sahip olmaktadır. E-ticaret için genellikle kişiler şahıs, limited ya da anonim şirketi türlerinden birini kurarak e-ticaret faaliyetlerini gerçekleştirilebilmektedir.

E-ticaret şirketi kurmak isteyenlere şirket kuruluşu aşamasında Nace kodu verilir, şirketi kurmak için e-ticaret Nace kodunu vergi levhalarına işletmesi gerekmektedir. E-ticaret Nace kodu; 47.91.14 olarak belirlenmiştir. Bu kod Radyo, Televizyon, Posta Yolu ile ya da İnternet üzerinden yapılan perakende ticareti tanımlamak için kullanılmaktadır.

E-ticaret şirketi kurmadan önce mali müşavir ya da muhasebeci ile görüşerek işyerinin faaliyet konusu için gerekli olan bilgiye e-ticaret Nace kodunu ekletebilir ve e-ticaret yapabilmek için şirket kurmak adına zorunlu olan bu adımı yerine getirebilirsiniz.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekenler

Şahıs şirketi kurmak için gerekli adımları öğrendikten sonra sıra gerekli evraklara gelmektedir. Bu işlem için başvuru sırasında vergi dairesine ibraz edilmesi gereken evraklar şunlardır:
 • Şirket sahibinin nüfus cüzdanı sureti
 • Vesikalık fotoğraf
 • Vekaletname (Başvuru muhasebeci aracılığı ile yapılıyorsa gereklidir.)
 • İmza beyannamesi (Noter tarafından düzenlenir.)
 • Kira sözleşmesi ya da tapu fotokopisi (Adına şirket kurulan kişi çalışma alanının mal sahibi ise tapu verilmesi gerekir.)
 • İkametgâh belgesi (E-devlet’ten online alınabilir.)
 • Kurulacak işletme üzerine kayıtlı bir araç almak isteniyor ise, şahıs şirketi kurmak için gerekenler arasına ruhsat ve alış senedi de eklenmelidir.
 • Şahıs Şirketi Vergi Oranları
Geçmiş yıla, yani 2021 yılına dair şahıs şirketlerine uygulanacak yeni yıllık gelir vergisi dilimleri oranı aşağıdaki gibidir:
 • 24.000 TL’ye kadar Yüzde 15
 • 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası için Yüzde 20
 • 130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası için Yüzde 27
 • 650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası için Yüzde 35
 • 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası için Yüzde 40

Şahıs Şirketi Kapatma

Şahıs şirketi kapatmak tüzel şirkette olduğu gibi uzun uğraşlar ve aylar süren tasfiye süreçleri gerektirmektedir. Kapanış işlemi mali müşavirinizin hazırladığı bir dilekçe ile yapılabilmektedir. Her ne kadar şirketi kendiniz vergi dairesine giderek kapatabilmeniz mümkün olsa da teknik detaylardan dolayı sorun yaşamamak adına mali müşavirinizin profesyonel desteğine güvenmek daha doğru bir karar olacaktır. Bunlara ek olarak son 1 ay içerisinde herhangi bir gider işlemediyseniz veya şirkete fatura veya e-fatura kesmediyseniz mali müşavirinizin şirket kapanışını 30 gün geriye yönelik yapabileceğini unutmayın.

Şahıs Şirketlerinin Özellikleri

 • Şahıs şirketleri gerçek kişiler tarafından, iki veya daha fazla pay sahibi ile kurulabilir. Buna karşılık komandit şirketlerde komandite ortağın gerçek kişi olması zorunluluğu varken, komanditer ortak gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir.
 • Şahıs şirketlerinde ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirketin türünü gösteren bir ibarenin, ticaret unvanında yer alması gerekir. Komandit şirketlerde ise komanditer ortağın isminin unvanda bulunması yasaktır.
 • Şahıs şirketlerinde ortakların kendi mal varlıkları şirket borçlarından tümüyle sınırsız olarak sorumlu tutulur.
 • Ortaklar gelir vergisi mükellefidir.
 • Bağımsız denetime tabi değildir.Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre şahıs şirketleri, kollektif şirket ve komandit şirket olarak ikiye ayrılır. Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi şirketler de şahıs şirketi sayılır. Kollektif ve komandit şirketler bağlı oldukları ticaret sicili tarafından yapılacak tescil ve ilan ile kurulurken, adi şirketlerin kuruluş için böyle bir zorunluluğu bulunmaz.
 • Şahıs şirketi kuruluşu için önceden yatırılması gereken bir sermaye gerekmez.

Şahıs Şirketi Aylık Giderleri

Şahıs şirketlerinin aylık giderleri değişecek olmakla beraber aşağıda ortalama bir gider hesaplaması görebilirsiniz. Bu tablonun içine çalışanlara verilecek maaş ve ödenecek SSK primleri eklenmemiştir. Çünkü bu değerler şirketten şirkete değişim gösterecektir. Yıllık maliyeti hesaplamak için ise bütün sene yapılacak masraflara bakılmalıdır. 

Gider türü ve ücreti sırasıyla verilmiştir.
 • Muhasebeci Ücreti, 180 – 200 TL arasında (Bölgeye göre değişiklik göstermektedir.)  
 • KDV Beyannamesi, 64,10 TL ve Damga Vergisi
 • Muhtasar Beyannamesi ( 3 Ayda 1 ), 58,80 TL ve Damga Vergisi  
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, 122 TL Ve Damga Vergisi  
 • İşyeri kirası (Bölgeye göre değişmektedir.) 
 • Elektrik, Su, İnternet ve Doğalgaz masrafları (Bölgeye göre değişmektedir.)  

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.