Geri Dön
31.01.2023

Ticaret Ünvanı Nedir? Ticaret Ünvanı Sorgulama

Ticaret ünvanı, ticaretle uğraşan tacirin işletmesiyle alakalı olarak iş ya da işlemleri yaptığı esnada kullandığı isimdir şeklinde açıklanabilir. Türk Ticaret Kanunu’na göre, her tacir işletmesiyle ilgili bir ünvan bulundurmak ve işletmeyle alakalı işlemleri bu ünvan ile yapmak zorundadır. Yani ilgili şirket, şahıs ya da sermaye şirketi olduğu fark etmeksizin, bu kurala uymak zorundadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, ilgili ünvanın usulüne uygun bir şekilde alındığı takdire kullanım hakları tacire ait olmaktadır. Bu nedenle, ticaret ünvanı bir işletmenin resmi adıdır ve yasal işlemlerde kullanılır.

Ticaret Ünvanı Nedir? Ticaret Ünvanı Sorgulama


Ticaret ünvanı, ticaretle uğraşan tacirin işletmesiyle alakalı olarak iş ya da işlemleri yaptığı esnada kullandığı isimdir şeklinde açıklanabilir. Türk Ticaret Kanunu’na göre, her tacir işletmesiyle ilgili bir ünvan bulundurmak ve işletmeyle alakalı işlemleri bu ünvan ile yapmak zorundadır. Yani ilgili şirket, şahıs ya da sermaye şirketi olduğu fark etmeksizin, bu kurala uymak zorundadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, ilgili ünvanın usulüne uygun bir şekilde alındığı takdire kullanım hakları tacire ait olmaktadır. Bu nedenle, ticaret ünvanı bir işletmenin resmi adıdır ve yasal işlemlerde kullanılır.

Ticaret Ünvanı Nedir?

Ticaret ünvanı, bir işletmenin resmi adıdır ve yasal olarak tanınmıştır. Bu ad, işletmenin kayıtlı olduğu yer veya faaliyet gösterdiği yer ile birlikte kullanılır. Ticaret ünvanı, bir işletmenin ticaret siciline kaydedilmesi için gereklidir. Şirketin ticaret ünvanının kaydedilmesi, işletmenin yasal olarak tanınmasını ve işletmenin faaliyetlerinin yasal olarak yürütülmesini sağlar. Ticaret ünvanı, aynı zamanda işletmenin ticaret siciline kaydedilmesi için gerekli olan belgelerin düzenlenmesini ve sunulmasını gerektirir.

Ticaret Ünvanı Sorgulama

Şirketler seçmeyi planladıkları ticaret ünvanının başka bir işletme tarafından kullanılmaması gereklidir. Şirketler, almayı planladıkları ticaret ünvanı ile ilgili bilgileri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünün internet sayfasında bulunan “Sorgulama” bölümüne giriş yaparak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret ünvanı veritabanları üzerinden sorgulama işlemi gerçekleştirebilirler. 

Ticaret Ünvanı Nasıl Alınır?

Öncelikle işletme ticaret ünvanına karar vermelidir. Sorgulama işlemi gerçekleştirdikten sonra, işletmenin ticaret ünvanını alması için işletmenin ticaret siciline kaydedilmesi gerekmektedir. Bu işlem için, işletmenin kuruluş belgelerinin düzenlenmesi ve sunulması gerekir. Bu belgeler arasında, işletmenin noter onaylı imza sirküleri, vergi numarası, ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiş sermaye veya yatırım tutarı gibi belgeler yer alabilir.

Ticaret Ünvanı Tescili Nasıl Yapılır?

Türk Ticaret Kanununa göre, her tacir, işletmesini, ticaret ünvanı tescil süresi açıldığı günden 15 gün içerisinde, seçmiş olduğu ticaret ünvanı ve işletme adı ile işletmenin merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil etmelidir. Tescil işlemleri ile birlikte artık resmen o ticari işletmenin bir ünvanı bulunmaktadır. Tescil işlemleri için bir avukata veya mali müşavire danışarak hareket edilmesi önerilir. Tescil işlemleri için Ticaret Sicil Müdürlüğünde istenen belgeler şu şekildedir:


      Dilekçe,
      Taahhütname,
      İmza beyannamesi (1 asıl – 1 fotokopi),
      1 adet kimlik fotokopisi,
      Gerçek Kişiler İçin Mükellef Görüntüleme evrakı (1 fotokopi ve 1 asıl olmak üzere)

Ticaret Ünvanının Korunması

Ticaret ünvanı hakkı ihlal edildiğinde, hakkı ihlal edilen kişilere kanun tarafından bazı belirli haklar öngörülmektedir. Kanuna göre ünvan başkası tarafından kullanılır ise, hak sahibi, bunu tespit ederek yasaklanmasını talep edebilir, bu ünvan tescil edilmişse ilgili kanuna göre değiştirilmesini yahut silinmesini talep edebilir veya maddi ve manevi ortaya çıkabilecek her türlü zararın tazminini isteyebilir. Ticaret ünvanı söz konusu olduğunda kişiler, oldukça sıkı bir şekilde korunmaktadır. 

Ticaret Ünvanı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ticaret ünvanı özellikleri şu şekilde listenebilir:


Seçilen ticaret ünvanının başkası tarafından kullanılıp kullanılmadığını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünün web sayfasındaki sorgulama aracı ile öğrenilmesi gereklidir.
Aynı ticaret ünvanını kullanmak için ek bir kullanım izni alınması gerekir.
Ticaret ünvanı yabancı dilde de belirlenebilir ancak işletme konusu ve türü Türkçe ifadeler ile belirtilmelidir.
Anonim ve Limited Şirketlerin ticaret ünvanlarında firma konuları arasından en az bir tanesinin yer alması yeterlidir. Şahıs şirketi ünvanı için de benzer kriterler bulunmaktadır. (Firma ünvanı ile karıştırılmamalıdır.)
Ticaret sicilinden silinmiş ünvanlar 5 yıl içinde başkası tarafından tescil edilemez.
Ülke adlarının ünvanda yer alması için o ülkenin yetkililerinin onayı gerekir.
Ticaret ünvanında yer alan ifadeler ahlaka, ulusal çıkarlara, kamu düzenine, yerel kültüre ve ülkenin tarihi değerine aykırı olamaz.
Bir işletmenin şubesi, ticaret ünvanını seçtiği esnada kendi merkezinin ünvanını kullanmak ve sonuna "şube" ibaresi eklemek zorundadır.

Tüzel Kişilerin Ticaret Ünvanı

Tüzel kişilerde, anonim şirketler, limited şirketler, kooperatif şirketler, ticaret ünvanlarını aksi bir hüküm ve kural bulunmadığı sürece, istedikleri gibi seçebilmektedirler. Ancak bu şirketlerin sonuna “Anonim Şirket”, “Kooperatif”, “Limited Şirket” şeklindeki ibarelerin gelmesi gerekmektedir. Bu şekilde tüzel kişi tacirlerin ticaret ünvanı oluşturulmuş olmaktadır. Yine aynı şekilde işletme, yapacağı her işlemde bu ünvan ile hareket edecek, bu ünvanı kullanacaktır. Ticaret hayatında ünvan, görüldüğü üzere çok önemlidir.

Gerçek Kişilerin Ticaret Ünvanı

Gerçek kişilerin oluşturmuş olduğu ünvanlar, ad ve soyad içermektedir. Ad ve soyad, kısaltma yapılmadan, bütün harfleriyle eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır. Ad ve soyada uygun ekler getirmek mümkündür. Ticaret ünvanına, aynı sicil dairesinde daha önce aynı isimli başka bir tescil işlemi yapılmış ise, ek getirilmesi zorunludur. Gerçek kişilerden oluşan tacirlerin ünvan ismi, bu şekilde oluşturulmaktadır. 

Ticaret Ünvanı Nasıl Olmalıdır?

Ticaret ünvanı, işletmenin resmi adı olarak kullanılır ve yasal olarak tanınmıştır. Ticaret ünvanı, işletmenin faaliyet gösterdiği yer veya kayıtlı olduğu yer ile birlikte kullanılır. Ticaret ünvanının nasıl olması gerektiği konusunda bazı kurallar vardır. Bu kurallar yukarıda sıralanmıştır. Sahış şirketi ticaret ünvanı seçimleri de aynı şekildedir. Ticaret ünvanının yukarıda belirtilen kurallara uyması ve ticaret siciline kaydedilmesi zorunludur. Bu nedenle, ticaret ünvanını seçerken dikkatli ve uygun bir şekilde seçilmesi önemlidir.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.