Geri Dön
29.08.2022

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tablosu 2022

Asgari geçim indirimi (AGİ), bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına göre ödediği gelir vergisinin bir kısmının kendisine iade edilme suretiyle yapılan indirimdir. Asgari geçim indirimi (AGİ) her yıl yeniden hesaplanarak tekrarlanır. Asgari Geçim İndirimi, AGİ tablosu üzerinde gösterilerek açıklanır.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir?

Asgari geçim indirimi onaltı yaşını doldurmuş her işçinin kazandığı gelirinin bir kısmının gelir vergisinden muaf tutulmasıdır. Asgari geçim indirimi (AGİ) yasal bir haktır. Asgari geçim indirimi hesaplaması yapılırken, işçinin medeni durumu, evli ise eşinin çalışma durumu, eğer var ise çocuk sayısı ve çocukların yaşları göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Ne İşe Yarar?

Asgari geçim indirimi 2007 yılında vergi iadesinin kaldırılması ile gelen uygulamadır. 2007 yılından önce vergi iade zarfları kullanılmaktaydı. Vergi iade sistemi, çalışanaların yıl boyunca yapmış oldukları harcamaların fişlerini biriktirmesine dayanıyordu. Biriktirilen fiş ve faturaların zarfa yazılarak işyerine tesliminden sonra vergi iadesi alınması şeklinde gerçekleşiyordu.

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Asgari geçim indirimi (AGİ) ilgili yılın 12 aylık asgari ücret miktarı baz alınarak hesaplanmaktadır. Hesaplanan yıllık asgari ücret miktarı asgari geçim indirimi oranı ile çarpıldıktan sonra ortaya çıkan tutar gelir vergisinin ilk dilimi olan %15 ile çarpılarak ücretlinin bir yıl içerisinde alabileceği toplam asgari geçim indirimi tutarı belirlenmektedir. 

Asgari geçim indirimi 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

 • Kendisi için % 50’si,
 • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
 • İlk iki çocuğun her biri için ayrı ayrı  % 7,5’u,
 • Üçüncü çocuk için %10’u
 • Diğer çocuklar için % 5’i

olarak belirlenmiştir. Söz konusu oranlar vergi mükellefinin medeni hali, çocuk sayısı, eşinin çalışıp çalışmama durumlarına göre değişiklik gösterir.

Asgari Geçim İndirimi Tablosu 2022

Asgari geçim indirim tablosu şu şekildedir. 

(01.01.2022 - 31.12.2022)

Durum

AGİ

Bekar

402 TL

Evli eşi çalışmayan

481,5 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

543 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

603 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

684 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

684 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

684 TL

Evli eşi çalışan

402 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

462 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

522 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

603 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

643,5 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

684 TL


Asgari Geçim İndirimi Nasıl Alınır?

Asgari geçim indirimi (AGİ) çalışan kişinin yasal hakkıdır. İşverenin işçisine asgari geçim indirimi vermemesi söz konusu değildir. Asgari geçim indiriminin doğru hesaplanabilmesi için işçinin Aile Durum Bildirir Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalı ve söz konusu formun işçinin özlük dosyasında yer almalıdır.  Aile Durum Bildirir Formu üzerinde bulunan bilgilerin eksik ya da yanlış olması durumunda sorumluluk çalışana aittir. 

Asgari Geçim İndirimi Almak İçin Nereye Başvurulur?

Asgari geçim indirimi (AGİ) alabilmek için “Aile Durumunu Bildirir Formu” eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurulmalıdır. Asgari geçim indirimi başvurusu işveren aracılığı ile yapılmaktadır. Asgari geçim indirimi kanuni bir haktır. 

Aile Durumu Bildirir Formu üzerinde yer alan bilgiler şu şekildedir:

 • İşçinin adı
 • İşçinin TC kimlik numarası
 • İşçinin görevi
 • İşçinin medeni hali
 • Eşinin adı
 • Eşinin çalışma durumu
 • Çocuk bilgisi
 • Çocuk sayısı

  Asgari Geçim İndirimini Kim Öder?

  Asgari geçim indirimini (AGİ) işverenler ödemektedir. İşverenler, çalışanların maaşları üzerinden vergi hesabı yaparlar. Vergi dairesine, hesapladıkladıkları vergiyi asgari geçim indirimi kadar daha az öderler. Hesaplanmış olan asgari geçim indirimi tutarı da çalışanın net maaşına ek olarak ödenir. 

  Asgari Geçim İndirimini Kimler Alır?

  Asgari geçim indiriminden gerçek usulde bildirim yapanlar yararlanabilmektedir. Memur ve işçiler asgari geçim indirimden yararlanmaktadır. Maaşlar üzerinde etkili olan asgari geçim indirimi işçinin medeni durumu, evli ise eşinin çalışma durumu, eğer var ise çocuk sayısı ve çocukların yaşları göz önünde bulundurularak uygulanır.

  Asgari Geçim İndirimi Kimlere Ödenmez?

  265 Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, asgari geçim indiriminden yararlanamayacak olan kişiler belirtilmiştir. Asgari geçim indiriminden yararlanamayacak olanları şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar
  • Başka bir kanun hükmü uyarınca (3218, 4490, 4691 sayılı kanunlar v.b.) ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
  • Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
  • Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
  • Dar mükellefiyete göre ücret geliri elde edenler
  • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.