Geri Dön
06.05.2022

E-Fatura Nedir? E-Fatura Nasıl Kesilir?

Fatura kesmek birçok şirketin ve satıcının aşina olduğu bir kavramdır. Ama son zamanlarda, hatta daha uzun zaman önce hayatımıza e-fatura kesme diye bir kavram girdi. Elektronik fatura kesmeyi sağlayan e-fatura birçok avantaja sahiptir. E-faturalar e-arşiv portalında saklanır ve online fatura kesmek kağıt istemediğinden doğa dostu bir fatura yöntemidir.
 • Fatura kesmek birçok şirketin ve satıcının aşina olduğu bir kavramdır. Ama son zamanlarda, hatta daha uzun zaman önce hayatımıza e-fatura kesme diye bir kavram girdi. Elektronik fatura kesmeyi sağlayan e-fatura birçok avantaja sahiptir. E-faturalar e-arşiv portalında saklanır ve online fatura kesmek kağıt istemediğinden doğa dostu bir fatura yöntemidir. Şahıs şirketi e-fatura nasıl kesilir, e fatura kesmek için gerekenler nedir gibi sorularınızı cevaplamak için de bu yazımızı hazırladık. 

E-Fatura Nedir?

e-Fatura, faturaların internet bağlantısı kullanılarak elektronik ortamda veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve elektronik belge biçiminde düzenlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan uygulamadır. E-fatura işlemleri GİB’in internet sitesinden veya başka yöntemlerle ile gerçekleştirilebilir. 

E-Fatura Nasıl Kesilir?

E-fatura süre olarak kağıt faturalar ile aynı şekilde kesilir. E-fatura kesme süresi kağıt faturalarda olduğu gibi satıştan itibaren 7 gündür. Faturanın yaratılması için ise internet bazlı uygulamalar kullanılır. e-Fatura devlet tarafından geliştirilen bir uygulama olduğundan, firmalar GİB Portal ya da yine GİB tarafından yetkilendirilmiş entegratör kuruluşlardan hizmet alabiliyor. Hazırlık sürecinde Kamu Sertifikasyon Merkezi'ne başvurunun ardından mali mühür temini gerekiyor. Şahıs firmaları için ise e-İmza alımı ardından e-Fatura’ya geçiş yapmak mümkün. 509 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan işletmeler için e-Fatura mecburidir. Ancak bunun dışında kalan bir firma iseniz yine de kendi isteğinizle sisteme başvuru yapabilir ve e-Fatura kullanıcısı olabilirsiniz.

Kimler E-Fatura Kesebilir?

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi ve doğanın korunması amacıyla 5 Mart 2010’da uygulanmasına karar verilen e-Fatura, 2013 yılında bazı mükellefler için zorunlu hale geldi. Özel Tüketim Vergisi III sayılı listede yer alan malları imal, ithal ve inşa edenlerle birlikte madeni yağ lisansına sahip mükelleflerle başlayan zorunluluk, 2014 yılında brüt satışı 10 milyon TL olan firmaları kapsayacak şekilde genişletildi. Bu firmalara 2016’ya kadar e-Faturaya geçme süresi tanındı.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan tebliğ kapsamında 2018 veya müteakip yıllık cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflere 1 Temmuz 2020'ye kadar e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirildi.
 • E-ticaret yapan şirketler için de 1 Temmuz 2020’de e-fatura zorunluluğu gelmiştir.
 • Yıllık cirosu 5 milyon TL ve üzerindeki tüm işletmeler e-Fatura kullanmaya zorunludur. Ayrıca e-Faturanın avantajlarından yararlanmak isteyen işletmeler de gönüllü olarak bu uygulamaya geçiş yapabilirler. Gönüllü olarak katılan firmalar, diledikleri zaman sistemden ayrılabilirler. Ancak e-Fatura döneminde kestikleri faturaları 10 yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler.
Ciro sınırı olmaksızın geçiş yapmaları zorunlu diğer gruplar ise aşağıdaki gibidir:
 • ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi için EPDK’dan lisans alan mükellefler,
 • ÖTV III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler,
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılması ve kiralanması için ilan yayınlayan internet sitesi sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları,
 • Komisyoncu veya tüccar olarak meyve ve sebze ticareti yapan mükellefler.

E-Fatura Kesmek İçin Neler Gereklidir?

E-fatura kesmek için E-faturada bulunması gereken zorunlu bilgiler aşağıdaki gibidir:
 • e-Fatura düzenleme tarihi ve belge numarası,
 • e-Faturayı düzenleyenin adı-soyadı, varsa unvanı, adresi, vergi kimlik numarası ve vergi dairesi,
 • Müşterinin adı ve soyadı veya varsa unvanı, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
 • Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,
 • Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı, tutarı, vergi oran ve tutarı,
 • GİB üzerinden sorgulanması ve doğrulanması için gereken karekod veya barkod.

GİB Portaldan E-Fatura Nasıl Kesilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan bir portal üzerinden e-Fatura işlemleri yürütülebilir. Bu işlem E-Devlet’ten yapılmamaktadır. Ücretsiz ve en basit yöntem olan GİB Portal, az sayıda fatura gönderip alan kullanıcılar için uygun bir yöntemdir. Ancak fatura sayısı arttıkça sağlanan GİB Portal hizmeti artan ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalacaktır.
 • Faturalar otomatik değil de manuel olarak kesilir ve e-Fatura mükelleflerine  GİB üzerinden iletilir.
 • Kullanıcılar için e-fatura kesme sınırı ayda en fazla 500 adet e-Fatura’dır. Bu limit aşılamaz.
 • Portaldaki faturalar 6 aylık dönemlerde geriye doğru sistemden silinir. Bu nedenle bu yöntemi kullanan mükellefler faturalar silinmeden kendi sistemlerinde faturalarını indirerek yedeğini almalıdır.
 • Gib e-fatura kesmek için kullanışlı olsa da arama özellikleri yetersizdir. Sadece tarih araması yapılabilir. Bu nedenle de bazen faturalar gözden kaçabilir.

E-Fatura Kesme Sınırı 2022
E-Fatura Kesme Sınırı 2022.png (425 KB)

22 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (sıra no: 535) 'e göre; 

 • E ARŞİV: E Fatura – E Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükellefler için halen uygulanmakta olan 5.000 – 30.000 TL E-Arşiv fatura sınırı 01/03/2022 tarihinden itibaren 2.000 – 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre; 01/03/2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise 213 Sayılı 22.01.2022/32-4 Kanunun 232 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı (2022 yılı için 2.000 TL) aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portali üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlamış olan özel entegratör kuruluşların bilgi sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu başlamaktadır.
 • E-FATURA: Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2022 tarihinden itibaren, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler izleyen yılın yedinci ayı başından itibaren, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura uygulamalarına zorunlu olarak geçeceklerdir.
 • GİB E-FATURA: Kullanıcılar GİB üzerinden ayda en fazla 500 adet e-Fatura kesebilir.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.