Geri Dön
30.09.2022

Girişimcilik Nedir? Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Girişimcilik, mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonun oluşturulmasıdır. Gerekli zaman ve çabanın ortaya koyulmasıyla finansal, psikolojik ve sosyal riskler göz önünde bulundurularak, parasal kazanç elde edilen faaliyetlerde bulunulması olayıdır.

Girişimcilik Nedir? Girişimcilik Türleri Nelerdir?


Girişimcilik, mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonun oluşturulmasıdır. Gerekli zaman ve çabanın ortaya koyulmasıyla finansal, psikolojik ve sosyal riskler göz önünde bulundurularak, parasal kazanç elde edilen faaliyetlerde bulunulması olayıdır. Girişimciliğin birçok farklı türü vardır. Mal ve hizmet üretmek suretiyle, bu mal ve hizmetlerin satışını gerçekleştirerek kar elde edip para kazanmaya ticari girişim denir. İç girişimcilik ise, kurumsal bir yapı içinde çalışan insanların bulundukları kurumdan ayrılmadan proje ve fikir üretmeye devam etmesidir.

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik,”İktisadi mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonun oluşturulmasıdır. Gerekli zaman ve çabanın ortaya koyulmasıyla finansal, psikolojik ve sosyal riskler alınarak parasal kazanç ve kişisel tatminin elde edilen farklı eylemler ortaya konulması olayıdır.” şeklinde tanımlanmaktadır.


Girişimcilik, girişimcilerin risk alma, fırsatları yakalama, hayata geçirme ve yenilik süreçlerinin tümüne verilen isimdir. Bu nedenle hem şirket açma süreci hem de yenilikler yapma süreci girişimcilik kapsamındadır.

Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Girişimci tipleri yapılacak olan girişimin özelliklerine göre farklı isimlendirilebilir. Girişimcilik fikirlerinin hangi tür olduğu, ünlü girişimciler ve basit girişim örneklerini incelenerek saptanabilir. 


İç Girişimcilik
Ticari Girişimcilik
Kadın Girişimciliği
Sosyal Girişimcilik
Kamu Girişimciliği
Sanal Girişimcilik
Bilgi girişimciliği
Geleneksel Girişimcilik
İleri Girişimcilik
Profesyonel Girişimcilik

Girişimcilik Süreci Aşamaları Nelerdir?

Girişimcilik süreci, girişimcilik unsurlarının bir araya gelmesini ve girişimci özellikleri bulunan bir kişinin hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini ifade etmektedir. Girişimcilik için gereken faktörler, girişimin tipine ve türüne göre farklılıklar gösterse de 4 temel aşamadan oluşur. Bu aşamalar genel hatları ile şunlardır.


Fırsatların tespit edilmesi
İş modeli ve iş planının geliştirilmesi
Kaynakların bulunması
Büyüme ve çıkış

Girişimcilik Destekleri Nelerdir?

Girişimciler için hazırlanmış olan bir çok destek programı bulunmaktadır. Girişimci kadınlara destek programları, genç girişimcilere ve profesyonel girişimcilere destek programları bulunmaktadır. KOSGEB tarafından sağlanan girişimcilik destek programları, girişimin ihtiyacına göre 3 başlık altında sunulmaktadır. Girişimci destek programları şunlardır:


Geleneksel Girişimci Destek Programı: Yeni kurulmuş işletmeleri hedef alır. Geleneksel Girişimci Destek Programı, yolun başındaki bir girişimcinin kurduğu işletmenin hayatta kalmasını sağlama amacı taşımaktadır.

İleri Girişimci Destek Programı: Belirlenen stratejik öncelikler kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren girişimciler tarafından kurulan yeni işletmelere destek sunar. İleri Girişimci Destek Programı, İleri Girişimci Eğitimi'ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu'nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurusuna uygundur.

İş Planı Ödülü Destek Programı: Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile iş birliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının, modellerinin ve fikirlerinin ödüllendirir ve hayata geçmesine teşvikte bulunur.

Girişimcilik Belgesi Nasıl Alınır?

Girişimcilik belgesi, KOSGEB tarafından yapılan eğitim katılımcılarına verilen bir sertifikadır. Girişim oluştururken KOSGEB desteklerinden yararlanabilmek için “Girişimcilik Belgesi” sertifikasına sahip olmak gerekmektedir. Sertifikalandırılan girişimcilik eğitimleri, KOSGEB e-Akademi üzerinden verilir. Girişimcilik Belgesi, “Geleneksel Girişimcilik Eğitimleri” ve “İleri Girişimcilik Eğitimleri” olmak üzere ikiye ayrılır. 

Girişimciliğin Avantajları Nelerdir?

Girişimciler bilim ve teknolojiyi kullanarak, bu alanlara kaynak aktararak bilim ve teknolojinin gelişmesine destek verirler. Girişimciliğin başlıca avantajları şu şekilde sıralanabilir:


Yeni mal veya hizmet üretmek
Bir fikri faaliyete geçirmek
Başkalarının görmediği fırsatlardan yararlanmak
Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak
Endüstride yeni organizasyonlar kurmak
Yeni pazarlara ulaşmak veya yeni potansiyel pazarlar oluşturmak
Ham maddelerin ve benzeri maddelerin(yarı mamul) yeni kaynaklar bulmak
Var olan ürünlerin niteliklerini değiştirmek veya yükseltmek
Bulunduğu sektörü ve çevresini etkilemek
Yeni kaynaklar ve yöntemlerle alternatifler yaratmak veya maliyetleri düşürmek
Yeni teknolojiler geliştirmek
İş hayatında değişime öncülük etmek

Girişim Nedir?

Girişimin tanımı, insanların istekleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim yapan ve yeni teknolojileri uygulayan, yeni ürünler geliştiren veya pazarı genişleten ekonomik birim şeklinde yapılabilmektedir.

Girişimler İnsan ve malzemeden oluşan kişi veya emtia topluluğu şeklindeki örgütlerdir. Kazanç ve yarar sağlamayı amaçlar. Üretim, pazarlama, tedarik, finansman gibi amaçlarla ortaya çıkarlar. 

 

Girişimci Nedir?

Girişimci, finans alanındaki bilgisini, iş zekasıyla birleştirerek, kendisi veya şirketi için kârlı bir ürün / marka oluşturmayı sağlayan kişiye verilen isimdir. Girişimcinin bazı temel nitelikleri şunlardır:


Yeni ürünler (mal veya hizmet) bulur veya geliştirir.
Yeni süreçler geliştirir.
Yeni ihracat pazarları bulur veya genişletir,
Yeni hammadde, yarı mamul arz kaynakları bulur.
Yeni bir organizasyon yapısı oluşturur.

Girişimci Nasıl Olunur?

Girişimler genel olarak büyük ekipler tarafından ortaya konulmaz. Bu noktada girişimcinin üstlendiği sorumluluklar ön plana çıkar.Girişimci destekleri konusunda bilgi sahibi olmak ve sektörün koşullarına hakim olmanın yanında girişimcinin proje üretimi konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Üreticiliğin dört aşaması vardır. Bu aşamalar aşağıdaki şekilde açıklanabilir: 


Bilgi toplama aşaması: Bu aşamada ele alınan sorunla ilgili araştırma yapılır, bu alanda çalışan diğer insanlarla görüşülür ve çeşitli toplantılar yapılır. Böylelikle ele alınan sorunla ilgili farklı bakış açıları elde edilebilir. Girişimci yeni bir mal ve hizmet üretmek veya yeni bir iş kurmak için temel bilgilere sahip olur. 
Kuluçka aşaması: Bu aşama genellikle insanlar sorunla ilgili olmayan faaliyetlerde bulunurken gerçekleşmektedir. İnsanlardan uykudayken, rutin faaliyetlerde bulunurken hatta spor yaparken bilinçaltının çalışmasına izin vererek üretici olma konusunda önemli bir aşamadan geçmektedirler. 
Fikir deneyimi aşaması: Bu aşamada, kişi artık aradığı çözüm ile karşı karşıya gelmektedir. Bazen kuluçka aşaması ile de karıştırılan bu aşamada bireyler çözüme ulaştıklarını fark etmekte zorluk yaşayabilirler.
Değerlendirme ve uygulama aşaması: Bu aşamada, ortaya çıkan fikirler test edilir ve hangi fikrin uygulanıp uygulanmayacağı tespit edilir.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.