Geri Dön
30.09.2022

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir? İsteğe Bağlı Sigorta Primi 2022

İsteğe bağlı sigorta, hiçbir kurumda sigortalı olarak çalışmayıp prim ödemesini kendisi yaparak, kişilerin uzun vadeli sigorta koşullarına ve diğer sigorta çeşitlerine katılmasını sağlayan sigorta türüdür.

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir? İsteğe Bağlı Sigorta Primi 2022


İsteğe bağlı sigorta, hiçbir kurumda sigortalı olarak çalışmayıp prim ödemesini kendisi yaparak, kişilerin uzun vadeli sigorta koşullarına ve diğer sigorta çeşitlerine katılmasını sağlayan sigorta türüdür.


İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında sigortalı tarafından belirlenen prime esas kazancın %32’sidir. Bunun %20 si MYÖ, %12’si genel sağlık sigortası primidir.

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir?

İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan bir sigorta uygulamasıdır. Bu uygulamadan yararlanan bireyler, uzun vadede belli koşulları yerine getirmeleri durumunda, hayatları boyunca kendileri; ölümleri halinde ise, varsa hak sahipleri, zorunlu sosyal sigortanın uzun dönemli sigorta kollarının sağladığı tüm sigorta yardımlarından isteğe bağlı sigortalılık yoluyla yararlanma hakkını elde etmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Şartları Nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için (ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinden doğan haklar saklı kalmak üzere) Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından aşağıdaki şartlar aranır:


a) 5510 sayılı Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak (Banka sandıkları dahil)
b) 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içinde 30 günden az çalışmak yada tam gün çalışmamak
c) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,
d) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,
e) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak.İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için T.C. vatandaşı olma şartı yoktur. Yasal olarak Türkiye’de ikamet etme şartı vardır. Ölüm sigortasından gelir/aylık alanlar isteğe bağlı sigortalı olabilir. Yine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir (aylık değil) bağlanmış olanlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

Türkiye ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunanlardan Türkiye’de ikamet şartı aranmamaktadır. İkili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan örneğin Fransa, İngiltere, İsveç, İsviçre’de bulunanlardan ikamet şartı aranmamaktadır.


5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerine tabi olan (tüm sigorta kollarına tabi olmayıp haklarında bazı sigorta kolları uygulanan sigortalılar) sigortalılık hali isteğe bağlı sigortalılık için engel teşkil etmez.

İsteğe Bağlı Sigorta Nasıl Yapılır?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin e-devlet üzerinden veya “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu yerdeki SGK ünitelerine başvurmaları gerekmektedir. Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin ise talep dilekçesi ile müracaat etmeleri gerekmektedir.


SGK uygulamasına göre;

Adi posta veya Kuruma doğrudan yapılan başvuru ve bildirimlerde, başvuru veya bildirimin Kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi;
Taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuru veya bildirimin postaya veya kargoya verildiği tarih; başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilecek.
5434 sayılı Kanunun madde 12 uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi 2022

İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla, sigortalı tarafından beyan edilen günlük kazanç tutarına göre belirlenmektedir.

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir. Buna göre 2022 yılı için; prime esas günlük kazanç alt sınırından kazanç beyanında bulunan bir isteğe bağlı sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı 1.601,28 TL’dir.


Ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait prim borcunu ödeme imkânı ortadan kalkmakta ve prim borcu ödenmeyen ilgili ay için sigortalılara hizmet verilememektedir.


İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında sigortalı tarafından belirlenen prime esas kazancın %32’sidir. Bunun %20 si MYÖ, %12’si genel sağlık sigortası primidir.

İsteğe Bağlı Sigorta Emeklilik Şartları Nelerdir?

Emekli olunabilecek sigorta kolları şunlardır: 


İsteğe bağlı BAĞKUR (4/b sistemi) 
İsteğe bağlı Ek 5 Tarım sigortası (SSK) 
Ev hanımları için isteğe bağlı BAĞKUR (4/b sistemi) 
İsteğe bağlı emekli sandığı ödemesi (4/c sistemi) 
 

İsteğe bağlı sigorta ödeyen bir kişi aşağıdaki şartları karşıladığında emekli olabilir:  


İlk sigorta giriş tarihi 08.09.1999 tarihi ve öncesi olan kişiler 10 yıllık sigorta süresi ve 3.600 gün prim ödeyerek, 
İlk sigorta giriş tarihi 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihi arasında olan kişiler yaş haddinden emeklilik için 25 yıllık sigortalılık süresi, 60 yaş ve 4.500 gün prim ödemesi yaparak, 
İlk sigorta giriş tarihleri 01.05.2008 tarihi ve sonrası olan kişiler yaş haddinden emeklilik için 63 yaş ve 5.400 gün prim ödemesi yaparak, 
Normal emeklilik için Ek 5 tarım pim ödemesi gerçekleştiren kişiler 7.200 gün prim ödemesi yaparak, 
İsteğe bağlı BAĞ-KUR (4B) kişiler normal emeklilik için 9.000 gün prim ödemesi yaparak, 
Ev hanımları 9.000 gün prim ödemesi yaparak

4A İsteğe Bağlı Sigorta

İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B (Bağkur) kapsamında değerlendirilmektedir.. Bağkur kapsamında SSK’lılara göre daha uzun süre prim ödeyerek emekliliğe hak kazanılmaktadır. İsteğe bağlı sigorta ayrıca 4A (SSK) kapsamında olup 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan (part-time), herhangi bir şekilde mecburi olarak sigortalı olma zorunluluğu bulunmayanların kendi primlerini ödemesiyle sağlık hizmeti almayı ve emekli olma fırsatı sağlamaktadır.

4B İsteğe Bağlı Sigorta

İsteğe bağlı sigorta işleminde en çok kullanılan sigorta grubu ise 4B yani eski adıyla BAĞKUR.  E-Devlet üzerinden 4B isteğe bağlı sigorta kaydı başvurusu gerçekleştirmek mümkündür. E-Devlet'ten 4B isteğe bağlı ilk tescil kaydı için takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:

Tarayıcından e-Devlet resmi web sitesine giriş yapılır

Kimlik doğrulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılarak 'Giriş' butonuna tıklanır
Açılan e-Devlet ana sayfasının en üstünde bulunan arama alanına '4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı (Sosyal Güvenlik Kurumu)' yazılır.
Açılan sayfada 4B isteğe bağlı sigorta tecil şartlarını okudunduktan sonra kişisel bilgiler kontrol edilir
'Kayıt Ol' butonuna tıklanılılarak 4B isteğe bağlı ilk tescil kaydı tamamlanır.

Ev Hanımı İsteğe Bağlı Sigorta

Hiçbir sigortası olmayan ya da çalışmayan ev hanımları 18 yaşından büyük olmaları şartı ile SGK'ya giderek isteğe bağlı sigorta başvurusunda bulunabilirler. İsteğe bağlı sigorta ile her ay prim ödeyerek  isteğe bağlı emeklilik hakkı kazanmak ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak mümkündür. İsteğe bağlı sigorta sahibinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de bu hakları kullanabilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İstekle yapılan sigortanın evrakları bizzat başvurulan Sosyal Güvenlik Kurumu ya da e-Devlet üzerinden yapılan işlemlerden ibarettir. Buradan İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi ile müracaat etmek yeterlidir. Başka bir evrak veya belge istenmez.

İsteğe Bağlı Sigorta Aylık Ne Kadar?

İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında sigortalı tarafından belirlenen prime esas kazancın %32’sidir. Bunun %20 si MYÖ, %12’ si genel sağlık sigortası primidir. 


Ay içindeki çalışması 30 günün altında olanlar ile kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan ay içindeki çalışmasını 30 güne tamamlamak için isteğe bağlı sigortalı olanlar aynı zamanda işsizlik sigortası kapsamında olup, prim oranları toplam %35’ dir. 

İsteğe Bağlı Sigorta Kaç Yıl Ödenir?

İsteğe bağlı sigortanın süresi yaş haddinden emekli olmak isteyen kişiler için en az 5400 gündür. Yaş haddinden emekli olacak kişilerin ödeyeceği en yüksek prim günü ise 9000 gündür. Kişi bu ödeme zamanından sonra emekli olabilir. Bu zaman ödeme gününe bağlı olarak 15 ile 25 yıl arasında değişir.


İsteğe Bağlı Sigorta Kaç Ay Ödenmezse İptal Olur?

İstekle ödenen sigorta ödenmediğinde faiz süreci işler. Ayrıca 12 ay boyunca ödenmeyen primlerin geri dönüşü yoktur. Geçen sürenin ödemesi bir daha yapılamaz.


İsteğe bağlı sigortalılık aşağıda belirtilen durumlardan itibaren sona erer.


İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden
Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden
Ölen sigortalının ölüm tarihinden

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.