Geri Dön
09.05.2022

KDV Nedir? KDV Hesaplama

KDV tüketicilerin birçok alışverişte ve ticaret yapanların alım-satım işlemlerinde karşılaştığı bir kavramdır. Buradan da anlaşılacağı gibi KDV ödeme zorunluluğu olan kitle çok geniştir. KDV satın alanın ödediği vergi sınıfına giren bir vergidir. Katma değer vergisi, KDV fiili mükellefi tarafından, KDV istisnası olmayan durumlarda ödenir.
KDV tüketicilerin birçok alışverişte ve ticaret yapanların alım-satım işlemlerinde karşılaştığı bir kavramdır. Buradan da anlaşılacağı gibi KDV ödeme zorunluluğu olan kitle çok geniştir. KDV satın alanın ödediği vergi sınıfına giren bir vergidir. Katma değer vergisi, KDV fiili mükellefi tarafından, KDV istisnası olmayan durumlarda ödenir. KDV ne demek, KDV muafiyet belgesi, KDV desteği, KDV indirimi, KDV iadesi, KDV ekleme ve KDV matrahı katma değer vergisi mükelleflerinin sorduğu sorulardır ve cevapları bilmeleri vergilerini doğru şekilde ödeyebilmelerini sağlar. Bu yazımızda KDV hesaplamalarını elimizden geldiğince açıklamaya çalıştık. 

KDV Nedir?

KDV (KDV açılımı: Katma Değer Vergisi) satın alınan ürün ve hizmetler karşılığında ödenen bir çeşit tüketim vergisidir. Satılan ürünlerin ya da verilen hizmetlerin niteliğine ve içeriğine bağlı olarak değişen oranlarda alınan vergiler, Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerinin kontrolü altındadır. Katma Değer Vergisi, 25 ekim 1984 tarihinde düzenlenen 3065 sayılı kanun maddesine göre uygulanır. 1 oacak 1985 ‘ten itibaren yürürlüğe giren bu kanun, vergilendirmelerin satılan ürün ya da hizmet fiyatı üzerinden %1 ila %18 arasında değişen KDV oranı ile vergilendirilmesini uygun görmüştür. KDV tutarını ürün ya da hizmeti sunan taraf ödese de bu tutar ürün ya da hizmeti satın alan tarafa yüklenir. Başka bir deyişle, ürün satışını gerçekleştiren şirketler, sağladıkları kâr miktarına göre değişen KDV tutarları ödeseler de günün sonunda, kdv dahil fiyatlarla alışveriş yaptığı için, katma değer vergisi nihai tüketicilerin ödediği bir vergi türüdür. KDV ürün satın alınırken satıcıya ödenebileceği gibi KDV numarası ile KDV tevkifatı olarak vergi dairesine de ödenebilir. Bu yolu tercih edecek kişilerin önceden KDV tevkifat oranları 2022’de nasıl işleme konuluyor incelemesi gerekir. 

KDV Hesaplama
KDV Hesaplama.png (183 KB)

 KDV hesaplaması ürün ya da hizmetlere göre değişen oranlardaki vergi giderlerinin tutara eklenmesi ile yapılır. KDV hesaplama formülü ile çok daha kolay hesaplama yapılabilmektedir. KDV indiriminden yararlanacak olan mükelleflerin yaptıkları hesaplara indirimi de uygulamaları gerekir.
  • KDV hesaplama formülü (KDV dahil hesaplama) şu şekildedir:
Net Tutar x [1 + (KDV Oranı/100)] : Bu formülden hareketle 2000 tl tutarındaki bir ürünün %18 KDV oranı üzerinden KDV dahil hesaplaması şöyledir;
2000 x (1+ 18 /100)
2000 x (1+ 0,18)
2000 x 1,18 = 2360 TL’dir.
  • KDV hesaplama formülü ( KDV hariç hesaplama) ise şu şekildedir:

Brüt tutar / [1 + (KDV oranı /100)] : Bu formülden hareketle, KDV'si tahsil edilmiş 2360 TL tutarındaki bir ürünün %18 KDV oranı üzerinden KDV hariç hesaplaması şöyledir:
2360 / (1+ 18 /100)
2360 / (1+ 0,18)
2360 / 1,18 = 2000 TL’dir.

Türkiye'de KDV Ne Zaman Başladı?


Türkiye' de Katma Değer Vergisi 3065 sayılı Yasa ile yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun 1984 yılında çıkarılmıştır. TBMM' de 25.10.1984 tarihinde kabul edilmiştir ve 02.11.1984 tarihinde de Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha önce olmayan bu vergi bir tüketim vergisi olma özelliğine sahiptir. Katma Değer Vergisi pek çok ülkede olan ve harcama üzerinden alınan bir vergidir. Ülkemizde de ilk kez 1984 yılında yürürlüğe sokulmuştur ve halen de bu vergi kalemi tahsil edilmektedir. Serbest Piyasa Ekonomisine geçiş ve dünya ekonomileri ile bütünleşme sürecinde yürürlüğe sokulan bu vergi halihazırda da yürürlüktedir.


KDV'nin Fiili Mükellefi Kimdir?

Bazı durumlarda verginin kanunda gösterilen mükellefi ile fiili mükellefi yani gerçek taşıyıcısı farklı kişiler olabilmektedir. Vergi Kanunlarında belirlenen mükelleflere kanuni mükellef (yasal yükümlü), vergi yükünü somut olarak taşıyanlara ise gerçek yüklenici (gerçek taşıyıcı) denir. Örneğin KDV’nin kanuni mükellefi bir malı satan ya da hizmeti ifa eden (yerine getiren) kişiler iken, fiili mükellefleri yani gerçek yüklenicileri nihai tüketiciler (ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişiler) olmaktadır. Vergi dairelerine muhatap olanlar kanuni mükelleflerdir. Demek ki vergi yükünün ekonomik gerekçelerle bir başka kimseye aktarılmış olması, vergi ödevinin içerdiği görevlerin o kişiye aktarılması sonucunu doğurmamaktadır.


KDV Neden Alınır?

Katma Değer Vergisi bir tüketim vergisidir. Yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal ve hizmeti teslim edenin ödediği fakat teslim alana yüklenen bir tüketim vergisidir. KDV'nin oranı değişkendir. Her mal ve hizmet aynı oranda KDV' ye tabi değildir. Ülkemizde KDV oranları %1- % 18 arasında değişmektedir.

Devlet tarafından; satılan ve alınan her üründen ve her hizmetten KDV alınmasının amacı, kamu yararını gözetilerek yapılacak harcamalar için kaynak oluşturmasını sağlamaktır. Hem özel şirketlerden hem de kamu işletmelerinden alınan tüm hizmetler vergiye tabidir. Bir malın, üretilmeye başladığı ilk aşamadan, nihai tüketiciye vardığı son aşamasına kadar geçen süredeki her adıma eklenen katma değer KDV ile belirlenmektedir.


KDV Beyannamesi Nedir?

KDV beyannamesi mükelleflerin, devletin belirlediği oranlarda, satılan mal ve hizmetten elde edilen gelir üzerinden ne kadar vergi ödemekle yükümlü olduklarını devlete bildirmesidir. KDV, bir malı ya da hizmeti satın alan kişinin o mal veya hizmeti satana ödediği vergi türüdür. Ülkemizde alınan KDV oranları %1, %8 ve %18 olmak üzere 3 çeşittir. Lüks olmayan temel tüketim ve barınma ihtiyaçları için %1 KDV, yumurta, peynir, süt vs. tüketim ürünlerinden %8 KDV, temel tüketim ürünü sayılmayan beyaz eşya, telekomünikasyon ürünlerinden ise %18 KDV oranında alınmaktadır. 


KDV Beyannamesi Neden Verilir?

KDV Beyannamesinin KDV miktarının doğru ödenmesi ve ödemenin kontrol edilebilmesi için verilmesi gerekir. KDV beyannamesinin içinde ödenecek KDV miktarını hesaplamakta kullanılan bir sürü bilgi yer almaktadır. Bu bilgiler aşağıdaki gibidir:
  • Mükellefe ait kişisel bilgiler
  • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve ilçesi
  • KDV beyannamesinin verildiği döneme ait yıl
  • Vergilendirme döneminin aylık mı yoksa 3 aylık mı olduğu 
  • KDV'nin ne kadarının kesintiye uğradığı 
  • Bu bilgiler KDV tespiti ve takibi için önemlidir. 

KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilir?


KDV beyannamesi, her ayın 24. günü verilir. KDV beyannameniz mali müşaviriniz tarafından hazırlanır. KDV beyannamesi, her ayın en geç 26. gününe kadar ödenir. Örnek olarak Ocak ayı beyannamesi bir sonraki Şubat ayının 24’üne kadar hazırlanır ve 26’sına kadar ödenir. Ödeyeceğiniz bir KDV çıkmasa bile KDV beyannamesinin damga vergisi ödemesi olacaktır. (Damga Vergisi 64,10 TL - 2021 yılı) Özetle; KDV beyannamesi son günü verildiği ayın 24. günüdür ve KDV ödemesi ayın 26. gününe kadar yapılır. KDV son günü her ayın 26’sıdır. 

 

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.