Geri Dön
30.04.2023

Kollektif Şirket Nedir? Kollektif Şirket Özellikleri Nelerdir?

Kollektif şirket, en az iki gerçek kişinin bir araya gelerek ticaret ünvanı altında kurduğu bir şirket türüdür. Ortaklar, şirket alacakları karşısında sorumluluk sahibi değildir ve şirket amaçlarına uygun olarak ortaklık yapısı oluşturulur. Şirketin öz sermayesi, ortakların sermayesi üzerinden karşılanır ve minimum sermaye tutarı yoktur. Şirket borç ve alacaklarında ortaklar bütün varlıkları ile sorumludur. Ortakların şirketi denetleme hakkı vardır ve sözleşme aksini belirtmediği sürece hepsi şirket yönetiminde söz sahibidir.

Kollektif Şirket Nedir? Kollektif Şirket Özellikleri Nelerdir?


Kollektif şirket, en az iki gerçek kişinin bir araya gelerek ticaret ünvanı altında kurduğu bir şirket türüdür. Ortaklar, şirket alacakları karşısında sorumluluk sahibi değildir ve şirket amaçlarına uygun olarak ortaklık yapısı oluşturulur. Şirketin öz sermayesi, ortakların sermayesi üzerinden karşılanır ve minimum sermaye tutarı yoktur. Şirket borç ve alacaklarında ortaklar bütün varlıkları ile sorumludur. Ortakların şirketi denetleme hakkı vardır ve sözleşme aksini belirtmediği sürece hepsi şirket yönetiminde söz sahibidir. Ortakların şirket faaliyetlerine benzer işleri, diğer ortaklardan izinsiz şekilde yapması mümkün değildir. Yıl sonu dönemde ortakların, şirket gelirinden elde ettiği kar oranı sermaye miktarına göre belirlenir. 

Kollektif Şirket Nedir?

Kollektif şirket tanımı, ticari faaliyet gerçekleştirmek amacıyla en az iki gerçek kişinin bir araya gelerek ticaret ünvanı adı altında kurduğu bir şirket türüdür şeklindedir. Ortak sayısı sınırı yoktur, ancak genellikle 3 veya 4 kişi ile kurulması uygundur. Tek ortaklı kollektif şirket yoktur. Kuruluş ve yönetimi oldukça kolaydır ve tüzel bir kişilik olarak kabul edilir. Kuruluş aşamasında sözleşme mecburiyeti vardır ve sözleşmede ortakların ismi, sermayesi ve şirket faaliyet alanı gibi kollektif şirketin unsurlarına yer verilmelidir. 

Kollektif Şirket Özellikleri Nelerdir?

Kollektif şirketlerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:


 1. Ortak sayısı sınırı yoktur, ancak genellikle 3 veya 4 kişi ile kurulması uygundur.
 2. Kuruluş ve yönetimi oldukça kolaydır.
 3. Tüzel bir kişilik olarak kabul edilir.
 4. Şirketin öz sermayesi, ortakların sermayesi üzerinden karşılanır. Minimum sermaye tutarı yoktur.
 5. Kollektif şirket ortaklarının sorumluluğu, verdikleri sermaye ile doğru orantılıdır.
 6. Şirket borç ve alacaklarında ortaklar bütün varlıkları ile sorumludur.
 7. Kuruluş aşamasında sözleşme mecburiyeti vardır.
 8. Sözleşmede ortakların ismi, sermayesi ve şirket faaliyet alanı gibi bilgiler verilmelidir.
 9. Şirket ortakları şirketi denetleme hakkına sahiptir.
 10. Sözleşme aksini belirtmediği sürece ortakların hepsi şirket yönetiminde söz sahibidir.
 11. Ortakların şirket faaliyetlerine benzer işleri, diğer ortaklardan izinsiz şekilde yapması mümkün değildir.
 12. Yıl sonu dönemde ortakların, şirket gelirinden elde ettiği kar oranı sermaye miktarına göre belirlenir.
 13. Kar oranları, sermaye miktarına göre belirlenir.

Kollektif Şirket ve Diğer Şirket Türleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kollektif şirketlerin, diğer şirket türleri ile karşılaştırıldığında bazı farklılıkları bulunmaktadır. İşte bu farklılıklar:


 • Sorumluluk: Kollektif şirketlerde sorumluluk diğer şirket türlerinden önemli bir fark yaratır. Özellikle sermaye şirketlerinde ortakların sorumlulukları sadece şirkete koydukları sermaye ile sınırlıdır.
 • Kuruluş Süreci: Kollektif şirketlerin kuruluş süreci, diğer şirket türlerine kıyasla daha hızlı ve kolaydır. Bürokratik işlemler ve sermaye gereksinimleri daha düşüktür.
 • Yönetim ve Karar Alma: Kollektif şirketlerde, ortakların şirket yönetiminde doğrudan etkili olmaları ve sözleşmede belirtilmedikçe eşit söz hakkına sahip olmaları, diğer şirket türlerinden farklıdır. Anonim şirketlerde yönetim, genel kurul ve yönetim kurulu arasında paylaşılırken, limited şirketlerde ise ortakların yönetimdeki etkisi, sermaye paylarına bağlı olarak değişir.
 • Uygunluk: Kollektif şirketler, küçük ve orta ölçekli işletmeler için daha uygun bir yapı sunarken, büyük ölçekli işletmeler için anonim şirket veya limited şirket gibi sermaye şirketleri daha uygun olabilir.

Kollektif Şirket Nasıl Kurulur?

Kollektif şirket kuruluş işlemleri şu adımlar takip edilmelidir:


 • Ticaret unvanının seçilmesi.
 • Noter huzurunda ortak imzalarının ve ticari unvanın tasdik edilmesi.
 • Kollektif şirket ana sözleşmesi hazırlığı.
 • İmza beyannameleri ile ticaret sicil memurluğunda tescil.
 • TTK 29. ve 157. maddelerine göre taahhütlerin düzenlenmesi.
 • Ticaret odası ve sanayi odasına kayıt.
 • Ticaret Sicili Gazetesine ilan verme, kollektif şirket kurumlar vergisi işlemleri ve SGK kayıtları.

Kollektif Şirket Kaç Kişi ile Kurulur?

Kollektif şirket, en az iki kişi ile kurulabilir. Üst sınır olmamakla birlikte genellikle üç ya da dört kişi ile kurulması uygun görülür. Ancak, şirketin büyüklüğü ve ihtiyaçlarına bağlı olarak daha fazla ortakla da kurulabilir. Ortaklar, şirket alacakları karşısında sorumluluk sahibi değildir ve şirketin amaçlarına uygun olarak ortaklık yapısı oluşturulur. Kollektif şirket kuruluş aşamaları ortaklar tarafından gerçekleştirilir.

Kollektif Şirket Şahıs Şirketi midir?

Kollektif şirket, şahıs şirketi kategorisine giren bir şirket türüdür. Şahıs şirketleri, gerçek kişilerin ticari faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurdukları ve ortakların şirket alacakları karşısında sorumluluk sahibi olmadıkları şirket türleridir. Kollektif şirketlerde, ortaklar bütün varlıkları ile şirket borçlarına karşı sorumlu olup, tüzel bir kişilik olarak kabul edilirler.

Kollektif Şirket Sermaye Şirketi midir?

Kollektif şirket, sermaye şirketi kategorisine girmeyen bir şirket türüdür. Sermaye şirketleri, anonim şirket ve limited şirket gibi, ortakların sorumluluklarının sadece şirkete koydukları sermaye ile sınırlı olduğu şirket türleridir. Kollektif şirketlerde ise ortaklar, şirket borçlarına karşı bütün varlıkları ile sorumlu olup, bu nedenle sermaye şirketi değil, şahıs şirketi olarak kabul edilirler.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.