Geri Dön
13.05.2022

Mali Müşavir Nedir? Mali Müşavir Ne İş Yapar?

Mali müşavir dediğinde internette serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM), yeminli mali müşavir, muhasebeci, serbest muhasebeci gibi bir sürü kavram kişilerin karşısına çıkmaktadır. Mali müşavirlik bunların hepsinden farklıdır. Mali müşavir, en basit tanımı ile devlet tarafından 3568 sayılı meslek kanunu ile defter tutmak ve beyanname vermek gibi bazı alanlarda yetkilendirilmiş bir meslek grubunu ifade eder.
Mali müşavir dediğinde internette serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM), yeminli mali müşavir, muhasebeci, serbest muhasebeci gibi bir sürü kavram kişilerin karşısına çıkmaktadır. Mali müşavirlik bunların hepsinden farklıdır.  Mali müşavir, en basit tanımı ile devlet tarafından 3568 sayılı meslek kanunu ile defter tutmak ve beyanname vermek gibi bazı alanlarda yetkilendirilmiş bir meslek grubunu ifade eder. Mali müşavir olabilmek için eğitim, staj ve sınavlarda geçen toplam süreyi dikkate alırsak yaklaşık 8 sene kadar bu işe emek vermek gerekiyor. Bu eğitimin içinde birçok yetkinlik yer alıyor. Bu yetkinliklikleri bu yazımızda sizin için açıkladık. 

Mali Müşavir Nedir?

İşletmeler, devlet tarafından görevlendirilen mali müşavir aracılığıyla defterlerini, mali tablolarını, beyannamelerini ve muhasebe süreçlerini içeren çeşitli belgeleri, işlemleri yerine getirir. İşletme ve firmalar, kanun uyarınca bir mali müşavir bulundurmak zorundadır. Kısaca mali müşavir devlet ile işletme arasındaki muhasebe işlemleri için köprü görevi durumundadır.  3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda belirtildiği üzere mali müşavir, gerçek ve tüzel kişiliğe sahip işletmenin defterlerini tutmakla, vergi beyannameleri hazırlamakla, muhasebe ile denetim mevzuatlarını uygulamakla ve rapor hazırlamakla görevlendirilmiştir. 

Mali Müşavir Ne İş Yapar?

Mali müşavir görevlerini merak ediyorsanız mali müşavirlerin yapabilecekleri işler aşağıda belirtildiği gibidir:

Hesapları denetlemek, mali danışmanlık sağlamak ve hesap yönetimini üstlenmek için şirketler veya özel müşteriler tarafından istihdam edilen mali müşavirin sorumlulukları şunlardır;
 • Yürürlükteki mevzuata göre vergi planlama hizmeti sunmak,
 • Vergi iadelerini hazırlamak,
 • Muhasebe defteri tutmak,
 • Bordroların yönetimini gerçekleştirmek, gelir ve giderleri kontrol etmek,
 • Hesap bilgilerini toplayıp analiz ederek mali tutarsızlıkları düzeltmek,
 • Rapor, bütçe, iş planı ve finansal tabloları derlemek ve sunmak,
 • Hesap ve iş planlarını analiz etmek,
 • İç kontrolleri takip ederek finansal güvenliği korumak,
 • Mali kayıtların yasalara ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak,
 • Finansal bilgileri gizli tutarak, müşteri güvenini kazanmak. 
 • Online mali müşavirlik hizmetinde bulunabilirler.
 • E-ticaret mali müşavirlik hizmetinde bulunabilirler. 

Mali Müşavir Nasıl Olunur?
Mali Müşavir Nasıl Olunur.png (319 KB)

 Mali Müşavir olmak için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekmektedir;
 • Üniversitelerin, İktisat, İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler, Maliye, Bankacılık bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olmak ya da bahsi geçen bölümlerde yüksek lisans yapmış olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Memuriyetten ihraç edilmemiş olmak,
 • İlgili kanunda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
 • 3 yıl stajyer olarak Mali Müşavirlik yapmak,
 • Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik sınavını başarıyla geçmek,
 • Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ruhsatını almak.

Mali Müşavir Olma Şartları Nelerdir?

Mali müşavir olmak için şartlar 3568 sayılı kanun çerçevesinde açıkça belirtilmiştir. Yasanın 4. Maddesinde mali müşavir olabilmenin genel şartları; aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
 • Belirli bir süre Mali Müşavirlik Stajı yapmak.
 • İlgili bölümlerden en az lisans mezunu olmak.
 • Türk Ceza Kanunu 53. Maddesinde belirtilen kanunlar kapsamında herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak.
 • Meslek şeref ve haysiyetine aykırı durumlar ve olaylar içerisinde bulunmamak.

Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir Arasındaki Farklar Nelerdir?

Mali müşavirlerin öncelikle mevcut üniversitelerin işletme, maliye ya da iktisat gibi bölümlerinden mezun olduktan sonra, gerekli staj gibi işlemleri tamamlayarak devlet tarafından yapılan sınava girmeleri gereklidir. Yapılan sınavdan yeterli notu olan kişiler 3568 sayılı kanuna göre muhasebeci mali müşavirlik ya da yeminli mali müşavirlik hakkına sahip olmaktadırlar. Sınavı geçen kişiler ilk olarak serbest muhasebeci mali müşavirlik görevi ile karşılaşır. Bu meslek dalında 10 yılı dolduran kişiler ise daha sonra yeminli mali müşavirlik hakkına sahip olmaktadır. Ancak bu haktan yararlanabilmeleri için öncelikle serbest muhasebeci mali müşavirlerin tekrar sınava girerek yeminli mali müşavir sınavından geçmesi gerekir. Sınavdan geçen kişilerin mevcut sorumlulukları genişleyecektir. Bu kişilerin genel sorumlulukları ise mevcut işletmelerin muhasebe kaynakların düzgün bir şekilde işlenmesi ve herhangi bir mevzuata uygunluğu olup olmadığının denetlenmesi gibi görevler olmaktadır. Gerçekleştirilen bu görevler daha sonra resmi kurumlara tarafsız bir şekilde sunulmalıdır.

Aralarındaki Fark Nedir?

Mali müşavirlik mesleği ile yeminli mali müşavirlik mesleği arasındaki en önemli fark görevin getirdiği sorumluluklardır. Yeminli mali müşavirlik mesleğinin mali müşavirlik mesleğine göre getirdiği sorumluluklar daha fazladır. Mali müşavirler, genel olarak mevcut işletmelerin muhasebesi ile ilgilenen kişilerdir. İşletmede yer alan faaliyetlerin düzgün ilerlemesinde ve bunun beraberinde bu faaliyetlerin uygun olup olmadığını değerlendirir. Mali müşavirler mevcut mevzuatları günlük olarak takip etmeli ve kontrol etmelidir.

Mali Müşavir ile Muhasebeci Arasındaki Farklar Nelerdir?

Mali müşavir ve muhasebeci farkını soranlar için bu soruya birden fazla cevap vardır. Mali müşavirler üniversitelerin işletme, maliye ya da iktisat gibi bölümlerinden mezun olurlar. Muhasebeciler ise üniversitede muhasebecilik eğitimi alırlar. Muhasebeciler şirketlerin muhasebe departmanlarında çalışırlar ve şirketlerin muhasebe işlerine bakarlar. Buna karşılık mali müşavirlerin görev tanımları daha geniştir. Mali müşavirler ve muhasebeciler arasındaki temel farkın görev tanımları olduğu söylenebilir. Buna ek olarak mali müşavirler mesleklerini icra edebilmek için mali müşavirlik sınavına girip belge alırlar. Muhasebecilerin işlerini icra etmek için böyle bir belgeye ihtiyacı yoktur.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.