Geri Dön
30.10.2022

Matrah Artırımı Nedir? Matrah Artırımı Nasıl Yapılır?

Vergi matrahı artırımı, matrah tutarının mükellef tarafından bilerek ve isteyerek artırılmasıdır. Matrah, verginin hesaplanması için baz alınan tutardır. Vergi matrahını artırıp daha fazla vergi ödeyenler Maliye Bakanlığının incelemelerinden muaf tutulmaktadır. Matrah artırımı yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanlarının artırılması için yapılmaktadır. Vergi artırımı ise KDV ve stopaj gelir/kurumlar vergisinin artırılmasıdır.

Matrah Artırımı Nedir? Matrah Artırımı Nasıl Yapılır?


Vergi matrahı artırımı, matrah tutarının mükellef tarafından bilerek ve isteyerek artırılmasıdır. Matrah, verginin hesaplanması için baz alınan tutardır. Vergi matrahını artırıp daha fazla vergi ödeyenler Maliye Bakanlığının incelemelerinden muaf tutulmaktadır. Matrah artırımı yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanlarının artırılması için yapılmaktadır. Vergi artırımı ise KDV ve stopaj gelir/kurumlar vergisinin artırılmasıdır.

Matrah Artırımı Nedir?

Matrah bir mal yada hizmetin satışı sırasında ödenen KDV oranının toplam tutardan çıkarılması ile elde edilen tutara verilen isimdir. Matrah ile işletme veya şirketler ne kadar KDV ödediklerini hesaplayabilirler. Matrah hesaplaması bir mal ya da hizmetin bir aylık satış tutarının toplamından KDV oranını çıkarmaktır. Matrah ve vergi artırımına 4 farklı vergi türü üzerinden gidilebilir. Bu vergi türleri şu şekildedir:


Stopaj vergisi: Bir ödeme henüz sahibinin eline geçmediğinde, vergi borçlarının ödenmesi amacıyla kısa süre içerisinde kesilen vergidir.
Gelir vergisi: Gerçek kişilerin elde ettikleri gelirin bir bölümünü vergi olarak devlete ödemesidir.
Kurumlar vergisi: Bir kurumun kazançları üzerinden kesilen dolaylı ya da dolaysız vergidir.
Katma Değer Vergisi (KDV): Satışı yapılan bir mal ya da hizmetin fiyatına doğrudan belirli yüzde oranları dahilinde eklenen vergidir.

Matrah Artırımı Nasıl Yapılır?

Vergi incelemesi dönemi için rapor hazırlamak, eski dosyaları yeniden gözden geçirmek gibi işlemlere harcanan maliyetleri, doğrudan matrah ve vergi artırımı yerine kullanarak zamandan tasarruf etmek mümkündür. Bu artış için başvurabilecek vergiler belirlenmiş durumdadır. Her dönem için farklı bir başvuru ve o döneme göre değişen artış miktarlarının ödenmesi gerekmektedir. Şirket kuruluş tarihine kadar geriye dönük matrah artırımı yapılabileceği gibi, belirli bir tarih seçmek de mümkündür. Her bir durumda de ödenmesi gereken ek vergi değişmektedir. Her bir vergi türü ve vergi yılı için ödeyeceğiniz tutarlar farklı olabilmektedir.

Matrah Artırımı Nereden Yapılır?

Vergi türlerine göre matrah artırımını gerçekleştirecek olan mükelleflerin başvurularını Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairesine yapmaları gerekmektedir. Örneğin, Kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ise, en geç 31 Ağustos 2018, Cuma günü akşamına kadar başvurularak matrah ve vergi artırımına ilişkin beyanların yapılması gerekmektedir. Matrah artırımı yapılandırmasına ilişkin beyanlar da bu tarihlerde gerçekleştirilmelidir.

Matrah Artırımı Neden Yapılır?

Herhangi bir şekilde şirket satışı ya da hisse senedi satılması yapılacak ise mükellefler 2015 yılı itibariyle çıkarılan ve 2015 sonrası için geçerli tutulan vergi matrah artırımından yararlanabilir. Matrah artırımı yapıldığında, bahse konu olan şirket Maliye Bakanlığı tarafından yapılan vergi incelemesi sürecine dahil olmaz. Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen vergi inceleme işlemleri hem bakanlığın hem de şirketlerin çok uzun zamanını alan kapsamlı araştırmalardır. 

Matrah Artırımı Nasıl Hesaplanır?

Matrah artırımı yapabilmek için mükellefin ilk etapta hangi dönem ve vergi türünden artırıma gideceğine karar vermesi gerekmektedir. Mükellef karar verdikten sonra dönem ve vergi türüne ait vergi maliyeti hesaplanır. Bu tabloyla beraber artırım detaylarına karar verilir.


Katma Değer Vergisi matrah artırımı yapılacak ise, ödenecek ilave vergi yıllık olarak %2 ile %3 arasındadır. KDV matrah artırımında (kurumlar vergisi matrah artırımı), ilgili yılın hesaplanan KDV tutarı ile katsayı çarpılarak hesaplanır.


Ücret, kira, serbest meslek, gider pusulası stopajı vb. her stopajın yıllara göre katsayıları bulunmaktadır. Matrah artışı için ilgili stopaj matrahı ile söz konusu yılın katsayısını çarpmak gerekmektedir.

Matrah Artırımının Faydaları Nelerdir?

Vergi matrahı artırımının en önemli avantajı vergi incelemelerini kaldırmasıdır. Matrah artırımının yapılmasının başlıca sebepleri şunlardır:


Şirket zarar ediyorsa,
Kazanç düşüklüğü varsa,
Geçmiş dönemden kalan Katma Değer Vergisi borcu varsa,
Kasa carisi yüksekse,
Kayıt edilmeyen gelir giderleri varsa,
Kayıtlar yeterince doğru tutulmadıysa,
Son yılların muhasebe belgelerinde karışıklık yaşanmışsa.

Matrah Artırımı Ne Demek?

Matrah artırımı ile kast edilen,vergi mükelleflerinin gönüllü olarak ek vergi ödemesi ve bu sayede Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak vergi incelemesinden muaf tutulmasıdır. Bu amaçla geçmiş dönemlere ait vergi beyanlarının belli bir tutarda arttırılması gerekir. Şirketlerin matrah artırımı yaptıkları her yıl için vergi incelemesinden muaf olmaları mümkündür. Yani herhangi bir  yıl için matrah artırımı yapılarak, bütün yıllar için yapılacak incelemelerden muaf olmak mümkün değildir. Vergi İncelemesinden muaf olunacak yıl, matrah artırımı gerçekleştirilen yıldır.


Matrah Artırımı Oranları
Vergi ve matrah artırımının maliyeti değişiklik göstermektedir. Kurumlar vergisi artırımı maliyeti artırım yapılacak yılın gelirinin belirlenen katsayı ile çarpılmasıdır. Mükellefin vergi borcu yoksa 5 puan indirim hakkı uygulanır. Gelir vergisi matrah artırımı maliyeti mükellefin vergi borcu var ise 53.920 TL, yok ise 40.440 TL’dir. Katma Değer Vergisi artırımında ise ödenen toplam KDV’nin belirli bir miktarı ödenir. 2016 yılı için %3, 2017 yılı için %3, 2018 yılı için %2,5, 2019 yılı için %2 ve 2020 yılı için %2 oranında KDV ödenir.


Matrah Artırımı Ödeme
Matrah ve vergi artırımı sonucu tespit edilen vergi peşin olarak ödenebileceği gibi taksit ile ödeme yapmak mümkündür. Eğer hesaplanan vergi için taksit seçilmiş ise; ödemeler 2 ayda bir olmak üzere toplam 6 taksitte ödenir. Taksitle ödenmesi durumunda 1.09 katsayı uygulanır. Eğer hesaplanan vergi için peşin ödeme seçilmiş ise (30 Eylül tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir) %10 indirim uygulanır.

En Son Matrah Artırımı Ne Zaman Yapıldı?

2022 matrah artırımı ve vergi artırımına dair detaylar henüz açıklanmış değildir. Dolayısı ile 2022 yılı için yeni matrah artırımı yapmak mümkün değildir. Matrah ve vergi artırımı sadece 2016-2020 arasındaki yıllar için yapılmaktadır. Matrah artırımın yapıldığı en son yıl 2020’dir. Matrah artırımı yapılmak istenilen yıl belirlendikten sonra ağustos ayının son haftasına kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.