Geri Dön
30.04.2023

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Nakit akışı, işletmenin belirli bir zaman diliminde gerçekleşen nakit giriş ve çıkışlarının toplamıdır. Nakit akışının iyi yönetimi, işletmenin finansal sağlığını korumak için gereklidir. Olumlu bir nakit akışı, işletmenin borçlarını ödeyebilmesi, yatırımlar yapabilmesi ve büyüyebilmesi için gereklidir.

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?


Nakit akışı, işletmenin belirli bir zaman diliminde gerçekleşen nakit giriş ve çıkışlarının toplamıdır. Nakit akışının iyi yönetimi, işletmenin finansal sağlığını korumak için gereklidir. Olumlu bir nakit akışı, işletmenin borçlarını ödeyebilmesi, yatırımlar yapabilmesi ve büyüyebilmesi için gereklidir.

Nakit akış tablosu, işletmenin belirli bir dönemde gerçekleşen tüm nakit hareketlerini gösteren finansal bir rapordur. Nakit girişleri ve çıkışları kaydederek, işletmenin likidite durumunu ve finansal esnekliğini değerlendirmeye yardımcı olur. Nakit akış tablosu, işletmenin gelir tablosu ve bilanço raporlarıyla birlikte kullanılarak, işletmenin finansal durumunu daha iyi anlamaya olanak sağlar.

Nakit Akışı Nedir?

Nakit akışı, işletmelerin belirli bir süre zarfında yaşanan nakit giriş ve çıkışlarının toplamını ifade eder. Finansal sağlığı korumak ve sürdürmek adına nakit akışının iyi yönetilmesi büyük önem taşır. Olumlu nakit akışı, işletmelerin borçlarını ödeyebilme, yatırım yapabilme ve büyüyebilme kapasitelerini gösterir.

Nakit Akış Tablosu Nedir?

Nakit akış tablosu, işletmelerin belirli bir dönem boyunca gerçekleşen tüm nakit hareketlerini sergileyen finansal bir rapordur. Bu tablo, nakit giriş ve çıkışlarını kaydederek işletmelerin likidite durumlarını ve finansal esnekliklerini değerlendirmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca, işletmenin gelir tablosu ve bilanço raporlarıyla birlikte kullanılarak, işletmelerin finansal durumunu daha iyi anlamalarına ve nakit akışı yönetiminin daha verimli hale gelmesine imkan tanır.


Nakit akışı ve tablosunun önemi, işletmelerin finansal başarısında önemli bir rol oynar. İşletmeler, nakit akışını takip ederek ve doğru yöneterek, likidite sorunlarını önceden tespit edebilir ve gereken önlemleri alabilirler. Bu şekilde, işletmeler borçlarını zamanında ödeyebilir, yatırımlarını değerlendirebilir ve büyümeyi sağlayabilirler. İyi bir nakit akış yönetimi, işletmelerin sürdürülebilir ve başarılı bir şekilde faaliyet göstermelerine olanak tanır. Bu nedenle, nakit akışı ve nakit akış tablosu, işletmelerin finansal durumlarını değerlendirmek ve gelecekteki başarılarını sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Nakit Akışı Nasıl Sağlanır?

İşletmelerin nakit akışını sağlamak için farklı yöntemler kullanılabilir. Başlıca yöntemler şunlardır:


  • Müşterilerden alacakların tahsilatı: İşletmelerin nakit akışını artırmak için müşterilerden zamanında ve etkili bir şekilde alacaklarını tahsil etmesi önemlidir.
  • Giderlerin kontrolü: İşletmelerin giderlerini düzenli olarak gözden geçirerek ve gereksiz harcamaları azaltarak nakit akışını sağlamaları gerekmektedir.
  • Yatırım ve finansman kaynakları: İşletmeler, yatırım ve finansman kaynaklarına başvurarak nakit akışını sağlayabilirler. Nakit akışı sağlayan yatırımlar; kredi, hibe, yatırımcılar ve ortaklar gibi farklı şekillerde olabilir.

Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Nakit akış tablosu hazırlamak için, işletmenin nakit giriş ve çıkışlarının belirli bir dönemdeki toplamını hesaplamak gerekmektedir. Nakit akış tablosu genellikle üç ana bölüme ayrılır: İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı. Bu bölümler, işletmenin nakit akışını farklı açılardan analiz etmeye olanak sağlar. Nakit akım tablosu hazırlama programı kullanılabileceği gibi nakit akış tablosu excel üzerinde de hazırlanabilir. Basit nakit akış tablosu örneği incelemek nakit akış tablosu hazırlama işleminde yardımcı olabilir. 

Nakit Akış Tablosu Hazırlama Yöntemleri

Nakit akış tablosu hazırlamak için iki ana yöntem bulunmaktadır: Doğrudan yöntem ve dolaylı yöntem.


  1. Doğrudan yöntem: Bu yöntemde, işletmenin nakit giriş ve çıkışları doğrudan işletme faaliyetlerinden elde edilen verilere dayanarak hesaplanır. Doğrudan yöntem, nakit akış tablosunu hazırlamak için daha şeffaf ve detaylı bir yaklaşım sunar. 
  2. Dolaylı yöntem: Bu yöntemde, işletmenin net karı temel alınarak, kar zarar tablosundan ve bilançodan elde edilen veriler kullanılarak nakit akışı hesaplanır. Dolaylı yöntem, işletmenin nakit akışının gelir tablosu ve bilanço ile nasıl ilişkilendirildiğini gösterir.

Nakit Akışı Nasıl Hesaplanır?

Nakit akışı, işletmenin belirli bir dönemdeki toplam nakit girişleri ve çıkışlarının farkı olarak hesaplanır. İşletmenin nakit girişleri ve çıkışları, işletme faaliyetlerinden, yatırım faaliyetlerinden ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanabilir. İşletmenin toplam nakit akışını hesaplamak için, bu faaliyetlerden kaynaklanan nakit giriş ve çıkışlarının toplamı alınır ve ardından toplam nakit girişlerinden toplam nakit çıkışlarının farkı alınarak nakit akışı hesaplanır.

Net Nakit Akışı Nasıl Hesaplanır?

Net nakit akışı, işletmenin nakit akışının net değerini gösterir ve belirli bir dönemdeki toplam nakit girişleri ve çıkışlarının farkı ile hesaplanır. Net nakit akışı, işletmenin nakit yaratma kapasitesini ve finansal sağlığını değerlendirmek için kullanılabilir.


Net nakit akışını hesaplamak için, işletme faaliyetlerinden, yatırım faaliyetlerinden ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları toplamak ve ardından toplam nakit girişlerinden toplam nakit çıkışlarının farkını almak gerekmektedir. Pozitif net nakit akışı, işletmenin daha fazla nakit ürettiği ve finansal açıdan sağlıklı olduğu anlamına gelirken, negatif net nakit akışı, işletmenin nakit yetersizliği yaşadığı ve finansal sorunlarla karşı karşıya olduğu anlamına gelir.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.