Geri Dön
30.12.2022

Sermaye Ne Demek? Sermaye Türleri Nelerdir?

​​Sermayenin tanımı, bir organizasyonun çalışmasını finanse etmek için kullandığı kaynaklar şeklinde ifade edilmektedir. Sermayenin sahip olduğu kaynaklar, nakit, ticari mal, yatırım araçları ve diğer varlıkların toplam değeridir. Sermaye, bir organizasyonun çalışmalarını finanse etmek için kullanılabilecek fonlardır.

Sermaye Ne Demek? Sermaye Türleri Nelerdir?


​​Sermayenin tanımı, bir organizasyonun çalışmasını finanse etmek için kullandığı kaynaklar şeklinde ifade edilmektedir. Sermayenin sahip olduğu kaynaklar, nakit, ticari mal, yatırım araçları ve diğer varlıkların toplam değeridir. Sermaye, bir organizasyonun çalışmalarını finanse etmek için kullanılabilecek fonlardır. Sermaye şirketi, sermaye piyasası, göz önüne alınarak kurulur. Sermaye, bir organizasyonun borçlarını ödemek için kullanılır ve bu nedenle, bir organizasyonun sermayesi, borçlarından daha yüksekse, finansal olarak sağlam olduğu anlamına gelmektedir. Sermaye, aynı zamanda bir şirketin büyümesi için de gereklidir. Dört ana sermaye türü vardır. Bu sermayeler; işletme sermayesi, öz sermaye, borç sermayesi ve özel sermayedir.

Sermaye Ne Demek?

Sermaye, genellikle bir organizasyonun sahip olduğu nakit, ticari mal, yatırım araçları ve diğer varlıkların toplam değerini ifade etmektedir. 


Nakit, organizasyonun çalışması için gerekli olan nakit miktarını ifade eder. Bu, bir organizasyonun ödemelerini yapabilmek için gereken nakit miktarı demektir.
Mal varlıkları, organizasyonun çalışması için gerekli olan fiziksel varlıkları ifade eder. Örneğin, bir otomobil üreticisi için üretim tesisleri, makine ve ekipmanlar gibi varlıklar mal varlıklarını oluşturmaktadır.
Borçlar, organizasyonun çalışması için ödemesi gereken borçları ifade eder. Örneğin, bir organizasyonun çalışması için kullandığı bir kredi kartı borçlarını oluşturm.


Sermaye Türleri Nelerdir?

Sermaye çeşitleri; işletme sermayesi, öz sermaye, borç sermayesi ve özel sermaye olmak üzere dört ana başlıkta incelenmektedir.


İşletme sermayesi:
İşletme sermayesi, bir şirketin günlük operasyonlar için ihtiyaç duyduğu sermaye varlıklarını içermektedir. Kısa vadeli likiditeyi ölçer ve ödenecek hesapları ve diğer borçları kapsayabilir. İşletme sermayesini belirlemek için, aşağıdaki formül kullanılarak dönen varlıklardan kısa vadeli borçları çıkarılır:

 

İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar - Dönen Borçlar


Öz sermaye:
Öz sermaye, bir şirketin toplam varlıkları ile toplam borçları arasındaki fark olarak ifade edilmektedir. Şirketin herhangi bir borcu göz önüne alındığında geriye kalan varlıklarına öz sermaye denilir. Türk vergi mevzuatında da öz sermaye önemli bir yere sahiptir. Vergi kanunu açısından yapılan hesaplamalarda öz sermaye kullanılır. Öz sermaye, işletme sermayesine benzer. Aradaki fark, işletme sermayesinin bir şirketin kısa vadeli sağlığını daha fazla ölçmesi, öz sermaye ise genel değerini temsil etmesidir.


Borç sermayesi
Sermaye, hükümetten veya ticari yatırımcılar gibi diğer özel kaynaklardan sağlanan yardımla borç yoluyla da elde edilebilmektedir. Çoğu durumda, yerleşik bir aktif kredi geçmişi olan şirketler borç sermayesi elde eder. Borç sermayesi, bileşik faizle geri ödemeyi gerektirmektedir.


Özel sermaye
Özel sermaye, daha fazla sermaye yaratmak için kullanılmaktadır. Örneğin, işletmeler üçüncü bir taraf ile çalıştıklarında, gecikmiş fatura talep edebilirler. Gecikmiş fatura talebi durumunda, uzantı bir sermaye biçimi olarak kullanılarak fazladan zaman kazanmak mümkün olur.


Sermaye Kimler İçin Gereklidir?

Sermaye, çoğu zaman işletmeler veya organizasyonlar için gereklidir. Ancak, sermaye gerektiren birçok farklı türde proje ve faaliyet de olabilir. Örneğin, sermaye gerektirebilen projeler şunlar olabilir:


İşletme kuruluşu: Bir işletme kurmak için, sermaye gereklidir. Bu, nakit ve diğer varlıklar olabilir.
Yatırım yapmak: Bir yatırım yapmak için de sermaye gereklidir. Örneğin, bir imar planı yapmak veya bir tesis kurmak için sermaye gerekmektedir.
Özel projeler: Özel projeler de sermaye gerektirebilir. Örneğin, bir film yapmak veya bir müze açmak için sermaye gerekmektedir.
Özel faaliyetler: Özel faaliyetler de sermaye gerektirebilir. Örneğin, bir yarışmaya katılmak veya bir tatil planlamak için sermaye gerekmektedir.

Sermayenin Başlıca Kaynakları Nelerdir?

Sermayenin başlıca kaynakları, şu şekilde sıralanmaktadır:


Özkaynaklar: Özkaynaklar, organizasyonun kendi varlıklarından ve faaliyetlerinden elde ettiği nakiti ifade etmektedir. Örneğin, bir işletmenin satışlarından elde ettiği nakit, özkaynakların bir parçasıdır.
Krediler: Krediler, bir organizasyonun borç aldığı kaynaklardır. Örneğin, bir işletme, bir bankadan kredi alarak sermaye sağlayabilir.
Yatırım: Yatırım, bir organizasyonun yatırım araçlarından elde ettiği nakittir. Örneğin, bir işletmenin hisse senetlerini satarak sermaye sağlaması yatırım araçlarından elde ettiği nakittir.
Fonlar: Fonlar, bir organizasyonun fonlarından elde ettiği nakittir. Örneğin, bir sosyal girişim, bir fonun verdiği destekten sermaye sağlayabilir.

Sermayenin kaynakları, organizasyonun ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, bir işletme, kısa vadeli ihtiyaçları için kredi alabilirken, uzun vadeli ihtiyaçlar için yatırım araçlarını satabilir. 

Minimum Sermaye Tutarı Nedir?

Minimum sermaye tutarı, bir organizasyonun kuruluş aşamasında sermaye olarak yatırması gereken minimum miktarı ifade etmektedir. Bu tutar, genellikle bir organizasyonun türüne göre değişiklik gösterir ve yasal mevzuatlar tarafından belirlenir.


Minimum sermaye tutarı, bir organizasyonun faaliyetlerini finanse etmek için gereken minimum miktarı ifade eder ve bu nedenle, organizasyonların bu tutarı yatırmaları zorunludur. 

Döner Sermaye Nedir?

Döner sermaye terimi, bir organizasyonun işlemlerinin hızını ve etkinliğini ölçen bir kavramdır ve genellikle bir organizasyonun faaliyetlerini finanse etmek için gereken sermayeyi ifade eder.


Döner sermayeli işletmelerde, satışlarından elde edilen nakit ile satın alınan mal ve hizmetler arasındaki fark belirlenir. Örneğin, bir işletmenin satışlarından elde ettiği nakit, mal ve hizmetlerin satın alımı için kullanılırsa, işletmenin döner sermayesi artar.

Ödenmiş Sermaye Nedir?

Ödenmiş sermaye, bir organizasyonun kuruluş aşamasında yatırdığı sermayedir ve bu sermaye, genellikle organizasyonun hisse senetleri üzerinden yatırılmaktadır. Ödenmiş sermaye özellikleri ile organizasyonun finansal yapısını etkiler ve organizasyonun ödenmiş sermaye hesabı yüksekse, finansal olarak sağlam olduğu anlamına gelir. Ödenmemiş sermaye ise, organizasyonun hisse senetleri üzerinden yatırılması planlanan ancak henüz yatırılmamış sermayedir.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.