Geri Dön
29.08.2022

Şirket İsmi Nasıl Seçilir? Şirket İsmi Nasıl Tescil Edilir?

Şirket ismi belirlenirken, Resmi Gazete’de yayınlanmış olan yönergeler dikkate alınmalıdır. Yeni şirket ismi bulunurken, şirket ismi bulma aracı kullanılabilir. Şirket ismi tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru öncesinde marka tescil isim sorgulama işlemi yapılması gerekmektedir.

Şirket İsmi Nasıl Seçilir?

Yeni şirket ismi bulma konusu, 14 Şubat 2014 Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete’de şu şekilde belirtilmiştir:

 • İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
 • Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamaz.
 • Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.
 • Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. Bu ibarelerin Türk Ticaret Kanununun 41 ve 42 nci maddeleri uyarınca ticaret unvanında kullanılması zorunlu olan gerçek kişinin ad veya soyadında yer alması halinde Bakanlar Kurulu kararı aranmaz.
 • Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur.
 • Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların adları ya da bunları tanımlayan kısaltılmış adları ticaret unvanlarında ek olarak kullanılamaz. Ancak bu kurum ve kuruluşların işlettiği işletmeler ile hissedarı oldukları şirketlerin ticaret unvanlarında kendilerinin adları veya kısaltılmış adları kullanılabilir.
 • Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı, unvanın silinmesine ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemez.
 • Bir ticaret unvanı, Türkiye’nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemez.
 • Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanununun 46 ncı maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez. (Ek-1; Örnek-1)
 • Daha önce tescil edilmiş ticaret unvanının eki ile kendi eki aynı olan, ancak ekten sonra gelen işletme konusunu gösteren ilk ibaresi farklı olan ticaret unvanı, ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilebilir. (Ek-1; Örnek-2)
 • Daha önce tescil edilmiş bir ticaret unvanından yalnızca şirket türünü gösteren ibareleri farklı olan diğer bir unvan, ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez. (Ek-1; Örnek-3)
 • Ticaret unvanı ve işletme adına ilişkin diğer hususlarda, 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilir.

Şirket İsmi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şirket ismi ve ticari ünvan sorgulama işlemi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği resmi web sitesi üzerinden şirket ismi bulma aracı kullanılarak online şekilde gerçekleştirilmektedir. Sorgulama sonucunda arama işlemi gerçekleştirilen ismin kullanım durumu öğrenilir. Şirket ismi ve ticari ünvan sorgusunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirme işlemi ücretsizdir.

Şirket İsmi Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şirket ismi tasarlarken Resmi Gazete’de belirtilen hususlar dışında aşağıdaki hususlara da dikkat edilmelidir. Bu hususlar limited şirket isim bulma, anonim şirket isim bulma ve şahış şirketi isim bulma konusunda ortaktır. 

 • Benzersiz ve akılda kalıcı isimler seçilmelidir.
 • Şirketin yapısına uygun isimler seçilmelidir.
 • Şirket ismi daha önceden kullanılmamaış olmalıdır.
 • Kısa ve kolay telaffuz edilmelidir.
 • Şirket ismi belirlenirken isimlerin farklı dillerdeki anlamları kontrol edilmelidir.

Şirket İsmi Nasıl Tescil Edilir?

İsim tescili alabilmek için tercih edilen şirket isminin nitelikleri ve markalaşmaya uygunluğu sağlanmalıdır. Şirket ismi tescil işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumuna kişisel olarak veya yetkili patent ofisleri aracılığı ile başvuru işlemleri yapılabilmektedir. Gerçek ve tüzel kişiler isim tescili için başvuruda bulunabilirler. İsim tescili yapılacak olan şirket; şahıs şirketi, anonim şirket ve limited şirket olmasına bakılmaksızın başvuruda bulunmak zorundadır.

İsim tescil işlemleri elektronik ve fiziki ortamda gerçekleştirilebilmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuruya ait gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra ismi onaylar. İsim tescil başvurusunda bulunmak için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuran kişiye ait bilgiler
 • Tescil edilecek isim ve ismin sahip olduğu sınıf
 • Başvuru ücreti
 • Varsa ismin logosu

Şirket İsmi Değiştirme

Şirket ismi değişikliği başvurusu için gerekli belgeler şu şekildedir:

 

 • Talep dilekçesi
 • Unvan ya da nevi değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi belgesi
 • Değişiklik belgesi farklı dilde ise yeminli tercüman tarafından tercüme edilerek onaylanmış hali
 • Şirket ismi değiştirme maliyetinin ödendiğine dair belge
 • Şirket ismi ve nevi değişikliği için talep eden vekil ise vekaletname

  Şirket İsimleri Nasıl Olmalı?

  • Kısa ve anlaşılır olmalı
  • Telaffuzu kolay olmalı
  • Orijinal olmalı
  • Akılda kalıcı olmalı
  • Dikkat çekici olmalı
  • Özgün olmalı
  • Daha önce seçilmemiş ve kullanılmamış olmalı
  • Yapılan işle ilgili fikir vermeli
  • Dijital mecralarda rahatlıkla kullanabilmeli. Daha önce sosyal medya hesabı, alan adı vs. açılmamış olmalı.

   

  Şirket İsmi Yabancı Olabilir mi?

  Şirket türünü ve faaliyet konusunu gösteren ibareler Türkçe olmak şartı ile şirket ismi yabancı kelime olarak belirlenebilir.

  Resmi Gazete’de, “İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.” şeklinde belirtilmiştir. Daha önce yayınlanmış olan genelgelerde ticaret ünvanının tamamen Türkçe olması, Türkçe dışında başka bir dilde isim kullanılabilmesi için şirketin yabancı bir ortağa sahip olması veya yabancı bir marka ilişkilendirilmiş olması şartları aranıyordu.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.