Geri Dön
27.03.2022

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurma İçin Gerekenler

Şirket kurma çok yönlü bir iştir. Şirket kurmak için şirketi kuracağınız sektörün dününe, bugününe ve yarınına hakim olmanız gerekir. Sektöre karar verdikten sonra kuracağınız firmanın türüne karar vermeniz gerekir. Yapacağınız işe ve türüne bağlı olarak kurabileceğiniz şahıs veya sermaye şirketi kurabilirsiniz. Süreci keşfetmek için yazımıza göz atın.
Şirket kurma çok yönlü bir iştir. Şirket kurmak için şirketi kuracağınız sektörün dününe, bugününe ve yarınına hakim olmanız gerekir. Sektöre karar verdikten sonra kuracağınız firmanın türüne karar vermeniz gerekir. Yapacağınız işe ve türüne bağlı olarak kurabileceğiniz şahıs veya sermaye şirketi kurabilirsiniz. Şahıs şirketi altında 3 çeşit şirket vardır. Bunlar  şahıs şirketi, limited şirketi ve anonim şirket olmak üzere 3 farklı şirket türüdür. Kurduğunuz şirkete bağlı olarak şirket kurarken ihtiyacınız olacak şeyler ve işlenecek süreçler değişecektir.

Kurduğunuz şirketin türü aynı şekilde bir gün şirketi kapatmaya karar verdiğinizde takip edeceğiniz süreçlerde de belirleyici olacaktır. Örneğin eğer inşaat şirketi kurmak istiyorsanız burada karar vermeniz gereken şey şirketin büyüklüğü olacaktır. Çünkü inşaat şirketleri şahıs şirketi olarak da açılabilir, eğer daha büyük bir sermaye varsa sermaye şirketi olarak da açılabilir. Eğer mühendislik veya muhasebe şirketi açmak istiyorsanız burada ortak şirket kurup kurmayacağınız rol oynayabilir. Eğer şirketi birden fazla ortakla kuruyorsanız ve sermayeniz büyük ise limited şirket, birden fazla ortak ve sermayeniz az ise şahıs şirketi kurmak size daha uygun olacaktır.  

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket kurmak için kurmak istediğiniz şirket türüne göre farklı gereklilikler ve süreçler bulunmaktadır. Bireysel şirket kurmak istiyorsanız başka, Limited şirket kurmak istiyorsanız başka, Anonim şirket kurmak istiyorsanız başka, başka yollar izlemeniz gerekmektedir. Şirket kurarken kuracağınız şirketin özelliklerine uygun süreçteki adımları izlemelisiniz. Bunlara ek olarak teknolojinin gelişmesi ve her şeyin internet ortamında yapılabilmesi ile online olarak şirket kurmak mümkün olmuştur. Artık bir şirket kurmak istediğinizde bu şirketi online olarak kolaylıkla kurabilirsiniz. 

Şirket Kurma Maliyeti

Şirket kurmanın maliyeti kurulacak şirketin türüne göre değişmektedir. Şahıs şirketlerinde maliyetler 300 – 1000 TL arasındayken limited şirketlerinde 15000 – 20000 TL, anonim şirketlerde ise 60000 – 200000 TL civarında farklılık göstermektedir. Şahıs şirketi için söz konusu olacak kalem masrafları  ortalama olarak şu şekilde sıralanabilir:
 • Şahıs imza beyannamesi (Noter): 100 TL
 • Muhasebeci Vekaleti (Noter): 150 TL
 • Vergi Dairesi Sözleşme Damga Vergileri: 50 TL
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir iş yeri açılış ücreti: 500-850 TL
Limited şirket için söz konusu olacak masraflar ise işyerinin kirası değişken olmanın üstüne ek:
 • Noter Ücretleri: 410,00 TL (Şirket müdürünün imza sirküleri ; 214 TL, Mali Müşavir Muhasebe Vekaleti ; 196 TL)
 • Ticaret odası Kaydı, Tescil, İlan, Muhasebe Defterleri, faaliyet Belgesi: 1.220 TL 
 • Mali Müşavir Şirket Kuruluşu Hizmet Bedeli: 985,00 TL (2022 yılı için belirlenen minimum tutar)
 • Vergi Dairesi Masrafları: 45,00 TL

Şirket Kurma İçin Gerekenler
Şirket Kurma İçin Gerekenler.png (443 KB)

Şirket kurmak için ihtiyacınız olacak belgeler kurmak istediğiniz şirketin türüne göre değişecektir. Bireysel şirket kurmak için ihtiyacınız olacak belgeler sırasıyla şunlardır:
 • Noterden alınacak muhasebeci vekaleti
 • Noterden alınacak imza beyannamesi
 • Kira kontratı
 • İkametgah belgesi
 • Şirket sahibinin iki adet fotoğrafı
Eğer online olarak bireysel şirket kurmak istiyorsanız sırasıyla bu belgelere ihtiyacınız olacak,

Şahıs şirketi başvuru formu. Bu belge vergi dairesinden ya da internet üzerinden kolayca temin edilebilir. Bu formdaki belirtilen alanlara istenilen bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmelidir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • İlgili kişinin çalışıyor olduğu işyerinin kira sözleşmesi. Eğer işyeri kişinin kendisine aitse işyerinin tapusu.
 • 2 Adet ikametgah belgesi. Bu belge e-Devlet üzerinden hızlı ve ücretsiz bir şekilde alınabilir.
 • İmza beyannamesi. Bu belge içinde herhangi bir notere müracaat edilmesi gereklidir.
 • Şirket sahibinin 2 adet vesikalık fotoğrafı.
 • (Eğer şahıs şirketi başvuru sürecini muhasebeci yürütecek ise) Muhasebeci vekalet.
 • (Eğer şahıs şirketi başvuru sürecini mali müşavir yürütecek ise) Mali müşavir vekaleti.
 • (Mevcut ise) Araç alış senedi.
Limited şirket kurmak için ihtiyacınız olacak belgeler sırasıyla şunlardır:
 • Kuruluş bildirim formu
 • Dilekçe
 • Noter tasdikli sözleşme
 • Oda kayıt beyannamesi
 • İkametgah belgesi
 • Kira kontratı
 • Sermayenin yatırılmış olduğuna dair dekont
Anonim şirket kurmak için ihtiyacınız olacak belgeler sırasıyla şunlardır:
 • Dilekçe
 • Ana sözleşme onayı
 • Tüm ortaklar için imza beyannamesi
 • Tüm ortakların nüfus cüzdanı örneği
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Sermayenin yatırılmış olduğuna dair dekont
 • Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi ibraz edilmelidir. Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ise ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgesi ibraz edilmelidir.
 • Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
 • Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idarelerle bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu kararının bir örneği gereklidir.

Bireysel Şirket Kurma

Bireysel şirket kurarken bir şahıs şirketi kurmuş olursunuz. Şahıs şirketi kurmak sadece kendiniz olduğunuz, az ortaklı ve düşük sermayeli şirketler için uygundur. Şahıs şirketlerinde şirket sahibi şahıslar şirketin sermayesinden birinci derecede sorumlu tutulacaktır. Yani şirketin sermayesi ile şahısların sermayesi hukuk gözünde bir tutulur. Şirkete herhangi bir haciz gelmesi durumunda şirketin sahibi şahıslar bu borcun birebir sahibi ve sorumlusu olacaktır. 

Limited Şirket Kurma

Limited şirketler şahıs şirketlerinden daha büyük ama anonim şirket olacak kadar büyük olmayan firmalar için uygundur. Limited şirketler bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı altında kurulan şirketlerdir. Bu tip şirketlerin esas sermayeleri bellidir ve bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur. 

Online Şirket Kurmak

2022 yılında her şeyin online ortamda yapılabileceği teknoloji gelişmiştir. Bu sebeple çok kolay bir şekilde artık online olarak şirket kurulabilmektedir. İnternet üzerinden şahıs şirketi kurmak özünde son derece basit bir işlemdir. Önce gerekli belgeler sağlanmalı ardından da bir mali müşavir ile anlaşmaktır. Mali müşavirin işlemleri yürütebilmesi için noterden alınmış bir vekaletname belgesine ihtiyacı vardır. İnternet üzerinden online şahıs şirketi kurma işlemleri 1-2 gün sürmektedir. Açılması ardından şahıs şirketleri, vergi dairesi tarafından yoklamaya tabi tutulacaktır. Yoklamada herhangi bir sorun çıkmaz ise şahıs şirketine ait bir vergi levhası oluşturulur. 

Şirket Kurmak İçin Nereye Başvurulur?

Şirket kurmak için vergi dairesine başvurmanız gerekir. Vergi dairesine başvuru için bütün belgelerinizi hazırlamış bir şekilde gitmelisiniz. Eğer kendiniz başvuru için vergi dairesine gidemiyorsanız bu işlemi sizin adınıza vekaletnamesi olan bir mali müşavir veya muhasebeci de gerçekleştirebilir.

E Devlet Üzerinden Şirket Kurma 

E- devlet üzerinden mali müşavir veya muhasebeci olmadan şahıs şirketi kurabilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar aşağıda sıralıdır. 

İnteraktif Vergi Dairesine ( www.ivd.gib.gov.tr ) e-Devlet şifreniz giriş yapın. (İsterseniz turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra arama çubuğundan "İnteraktif Vergi Dairesi" aramasını yaparak www.ivd.gib.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz.)
Sisteme giriş yaptıktan sonra; İşlemler - Sicil Bildirimleri - İşe Başlama Bildirimi'ne sırayla tıklayın.
Açılan ekranda 5 adımda istenilen bilgileri girin.

1. Adım
 • Faaliyet adresinizi,
 • Kayıtlı olacağınız vergi dairesini,
 • Faaliyet kodunuzu yazın.
Şirketinizin fiziksel bir adresi yoksa, ev adresinizi ya da kiraladığınız sanal ofisin adresini yazabilirsiniz. Bilgileri girdikten sonra ileri seçeneğini tıklayın.

2.Adım
 • İşçi çalıştıracak mısınız?
 • İş yeriniz kira mı?
 • Stopaja tabi ödemeleriniz olacak ise dönemi,
Bilgileri girdikten sonra ileri seçeneğini tıklayın.

3.Adım
 • Vergilendirme usulünüzü seçin: Basit Usul veya Gerçek Usul seçerek ileri düğmesini tıklayın.
4.Adım
 • İşe başlama tarihini yazarak ileri düğmesini tıklayın. İşe başlama bildirimi, işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süreden sonra yapılan bildirimler için Vergi Usul Kanunu'nun 352.maddesi gereğince 1.derece usulsüzlük cezası uygulanır.
5.Adım
 • e-Tebligat bilgilendirme istiyor musunuz?
 • Cet telefon numaranız ve mail adresinizi girin.
 • İşlem tamamlandıktan bir kaç gün sonra cep telefonunuza "yoklama tarihini bildiren" bir SMS gelecek.

  Yoklama memuru adresinize gelip evraklarınızı ve işyerini kontrol edecektir. Yoklama sırasında kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi sunmanız gerekecek. 

Yoklama işlemini sorunsuz tamamladıktan sonra şirket kuruluş işleminiz başarıyla tamamlanmış demektir. Şirketinize ait vergi levhanızı İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden indirebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.