Geri Dön
30.12.2022

SWOT Analizi Nedir? SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizi, bir işletmenin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini değerlendirmeyi amaçlayan bir yöntemdir. SWOT analizi, bir işletmenin iç ve dış çevresini inceleyerek, işletmenin gelecekteki başarısının nasıl olacağını tahmin etmeye çalışır. Bu yöntem, işletmelerin stratejik planlama sürecinde kullanılır ve işletmelerin güçlü yönlerini vurgulamaya, zayıf yönlerini gidermeye, fırsatlarını değerlendirmeye ve tehditleri azaltmaya yardımcı olur.

SWOT Analizi Nedir? SWOT Analizi Nasıl Yapılır?


SWOT analizi, bir işletmenin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini değerlendirmeyi amaçlayan bir yöntemdir. SWOT analizi, bir işletmenin iç ve dış çevresini inceleyerek, işletmenin gelecekteki başarısının nasıl olacağını tahmin etmeye çalışır. Bu yöntem, işletmelerin stratejik planlama sürecinde kullanılır ve işletmelerin güçlü yönlerini vurgulamaya, zayıf yönlerini gidermeye, fırsatlarını değerlendirmeye ve tehditleri azaltmaya yardımcı olur.

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi yapmak, bir şirketin veya bir projenin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri hakkında bilgi toplamaya yönelik bir yöntemdir. Bu analiz, bir şirketin veya projenin geçmişteki performansından ziyade, gelecekteki potansiyelini değerlendirmeyi amaçlar. 


SWOT analizi, bir şirketin güçlü yönlerini belirleyerek, bu yönleri kullanarak avantajlar sağlamaya ve zayıf yönlerini azaltmaya yönelik çözümler geliştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda, SWOT analizi fırsatları tespit ederek, bu fırsatları değerlendirmeyi ve tehditleri azaltmayı hedefler.


SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizi boyutları, genellikle bir tablo şeklinde yapılır ve işletmenin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri ayrı ayrı sütunlarda listelenir. Bu sayede, işletmenin iç ve dış çevresi hakkında daha kolay bir şekilde bilgi sahibi olunur ve işletmenin gelecekteki başarısını tahmin etmeye çalışılır. SWOT analizi, işletmelerin stratejik planlama sürecinde kullanılmasının yanı sıra, işletmelerin güncel durumlarını değerlendirme ve yeniden yapılandırma süreçlerinde de kullanılır. SWOT analizi boyutları, kişisel SWOT analizinde daha kapsamlı bir biçimde incelenmektedir.

SWOT Analizi Unsurları Nelerdir?

SWOT analizi, bir işletmenin ya da projenin iç ve dış çevresi hakkında bilgi toplamayı ve bu bilgileri değerlendirmeyi amaçlar. SWOT analizi, bir işletmenin ya da bir projenin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini değerlendirme yöntemidir. SWOT analizi kategorileri, İngilizce "Strengths" (güçler), "Weaknesses" (zayıflıklar), "Opportunities" (fırsatlar) ve "Threats" (tehditler) kelimelerinin ilk harflerinden oluşur. SWOT açılımı bu harflerin temsil ettiği kelimelerden oluşmaktadır. SWOT analizi, bir işletmenin ya da bir projenin stratejik planlaması sırasında kullanılır ve işletmenin ya da projenin gelecekteki başarısının belirlenmesinde yardımcı olur.

SWOT Analizi Faydaları Nelerdir?

SWOT analizi, bir işletmenin ya da bir projenin performansını değerlendirmede ve gelecekteki hedeflerine ulaşmada yararlı bir yöntemdir. SWOT analizi, bir işletmenin ya da projenin iç ve dış çevresi hakkında bilgi toplamayı ve bu bilgileri değerlendirmeyi amaçlar. Bu yöntem sayesinde, bir işletmenin ya da projenin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri belirlenebilir ve bunların etkilerini değerlendirerek, gelecekteki hedeflere ulaşmak için nasıl bir strateji izleyeceğine karar verilebilir. SWOT analizi yararları şu şekilde sıralanabilir:


Gelecekteki hedeflerine ulaşmak için stratejik bir plan oluşturabilme: SWOT analizi yaparak, bir işletmenin ya da projenin gelecekteki hedeflerine ulaşmak için nasıl bir strateji izleyeceğine karar verilebilir. Bu sayede, bir işletmenin ya da projenin gelecekteki hedeflerine ulaşmak için stratejik bir plan oluşturmak mümkün olur.
İşletmenin ya da projenin performansını değerlendirebilme: SWOT analizi yaparak, bir işletmenin ya da projenin performansı değerlendirilebilir. Bu sayede, bir işletmenin ya da projenin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirleyerek, hangi alanlarda iyileştirme yapılması gerektiği belirlenebilir.
İşletmenin ya da projenin iç ve dış çevresine ilişkin bilgi toplayabilme: SWOT analizi yaparak, bir işletmenin ya da projenin iç ve dış çevresine ilişkin bilgi toplanabilir. Bu sayede, bir işletmenin ya da projenin iç ve dış çevresine ilişkin farklı unsurları değerlendirerek, işletmenin ya da projenin gelecekteki hedeflerine ulaşmasını sağlayacak fırsatlar ve tehditler belirlenir.

SWOT Analizi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

SWOT analizi aşamalarını yaparken, aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:


Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin gerçekçi ve doğru bir şekilde belirlenmesi: SWOT analizi yaparken, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin gerçekçi ve doğru bir şekilde belirlenmesine dikkat edilmelidir. Bu sayede, analizin sonuçları doğru ve güvenilir olacaktır.
Tüm çalışanların dahil edilmesi: SWOT analizi yaparken, tüm çalışanların dahil edilmesine özen gösterilmelidir. Çalışanların fikirleri ve görüşleri, analizin sonuçlarının daha doğru ve kapsamlı olmasını sağlayacaktır.
İç ve dış çevre üzerine geniş bir araştırma yapılması: SWOT analizi yaparken, iç ve dış çevre üzerine geniş bir araştırma yapılmasına özen gösterilmelidir. Bu sayede, bir işletmenin ya da projenin iç ve dış çevresine ilişkin farklı unsurları değerlendirilebilir.

Güçlü Yönler (S)

S, SWOT analizinde güçlü yönleri (Strengths) temsil eder.  Güçlü yönler, organizasyonun içinde bulunduğu ortamdan kaynaklanan olumlu etkilerdir ve organizasyonun faaliyetlerini olumlu etkileyebilir. 


Bu kategoride, işletmenin ya da projenin sahip olduğu özellikler, beceriler ve avantajlar listelenir. Örneğin, işletmenin özel bir teknolojisi olabilir ya da çalışanlarının yüksek eğitim seviyesi kullanılabilir.

Zayıf Yönler (W)

W, SWOT analizinde zayıf yönleri (Weaknesses) kısmını temsil eder. Zayıf yönler, organizasyonun içinde bulunduğu ortamdan kaynaklanan olumsuz etkilerdir ve organizasyonun faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Zayıf yönler, organizasyonun gelecekteki stratejik kararlarını belirler ve bu nedenle, SWOT analizinde zayıf yönlerin değerlendirilmesi önemlidir. 


Bu SWOT analizi kategorisinde, işletmenin ya da projenin sahip olmadığı özellikler, beceriler ve avantajlar listelenir. Örneğin, işletmenin ürünlerinin pahalı olması ya da çalışanlarının düşük eğitim seviyesi olabilir.

Fırsatlar (O)

O, SWOT analizinde fırsatlar (Opportunities) kısmını temsil eder. Fırsatlar, organizasyonun içinde bulunduğu ortamdan kaynaklanan olumlu etkilerdir ve organizasyonun faaliyetlerini olumlu yönde etkileyebilir. Fırsatlar, organizasyonun gelecekteki stratejik kararlarını belirler ve bu nedenle, SWOT analizinde fırsatların değerlendirilmesi önemlidir. 


Fırsatların çeşitli kaynakları olabilir. Örneğin, pazar koşullarındaki değişiklikler, yeni pazarların açılması, teknolojik değişiklikler ve hatta dünya çapında ekonomik büyüme gibi faktörler, organizasyon için fırsatlar oluşturabilir. 

Tehditler (T)

T, SWOT analizi tehditler (Threats) kısmını temsil eder. Tehditler, organizasyonun içinde bulunduğu ortamdan kaynaklanan olumsuz etkilerdir ve organizasyonun faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Tehditler, organizasyonun gelecekteki stratejik kararlarını belirler ve bu nedenle, SWOT analizinde tehditlerin değerlendirilmesi önemlidir.


Tehditler, çeşitli kaynaklardan etkilenebilir. Örneğin, pazar koşullarındaki değişiklikler, yeni rakiplerin ortaya çıkması, teknolojik değişiklikler ve hatta dünya çapında ekonomik krizler gibi faktörler, organizasyon için tehditler oluşturabilir. Tehditlerin değerlendirilmesi, organizasyonun gelecekteki stratejik kararlarını belirler ve bu nedenle, SWOT analizinde tehditlerin değerlendirilmesi önemlidir.

Swot Analizi Örnekleri

SWOT analizini bireysel amaçlar için de kullanılabilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek bireysel SWOT analizi örneklerini oluşturmak mümkündür. Aşağıda 4 ana grup üzerinden SWOT analizi örneği verilmiştir.


1. Bir işletmenin ya da projenin güçlü yönleri olarak düşünülebilecek unsurlar, örneğin:

Güçlü bir marka veya müşteri tabanı
Özel bir teknolojik beceri veya üstünlük
Güçlü finansal durum

2. Zayıf yönleri olarak düşünülebilecek unsurlar ise, örneğin:

Düşük kapasite veya üretim hızı
Yüksek maliyetler
Düşük kalite

3. Fırsatlar, örneğin:

Pazarın büyümesi veya yeni pazarların açılması
Yenilikçi ürünler veya hizmetler sunmak
Rakiplerin zayıflaması veya ortaya çıkan boşluklar

4. Tehditler ise, örneğin:

Rakiplerin güçlenmesi
Yenilikçi ürünler veya hizmetler sunan yeni girişimler
Ekonomik dalgalanmalar veya politik değişiklikler

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.