Geri Dön
29.08.2022

Tahakkuk Nedir? Tahakkuk Fişi Nedir?

Tahakkuk, ödenmesi gereken vergi harcının, vergi mükellefine bildirildiğine dair yazılı belgedir. Tebliğ edilen vergiye mükellefin itirazı bulunmuyorsa konuya ilişkin bilgiler bazı belgeler ile mükellefe iletilir. Bu bilgilerin aktarıldığı belgelere ise tahakkuk fişi adı verilir. Beyan ile alınan vergilerin fiş ile tarh ve tahakkuk edilmesi bir mecburiyettir.

Tahakkuk Nedir?

Tahakkuk kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup gerçekleşme anlamına gelir. Tahakkuk, Vergi Usul Kanunu 22. maddesinde “Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.” şeklinde açıklanmıştır. Tahakkuk, vergi borcunun mükellef tarafından kendiliğinden ödenmesi gereken duruma geldiğini ifade eder.  

Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. 

Mükellefin tahakkuk fişini almaması, beyannamede yazılı matrah üzerinden tarhı gereken verginin tahakkukuna engel olmaz. Bu takdirde tahakkuk fişinin mükellefe verilecek kopyası posta ile mükellefe gönderilir. Vergi beyannamesinin postayla veya elektronik ortamda gönderilebilir.

Tahakkuk Fişi Nedir?

Tahakkuk fişi, ödenmesi gereken borcun ayrıntılı bilgilerinin bulunduğu belgedir. Tahakkuk fişinde olması gereken bilgiler Vergi Usul Kanunu’nda verildiği şekilde aşağıda listelenmiştir.

 • Verginin matrahı
 • Verginin hesabı
 • Verginin tam miktarı
 • Vergi mahkemesinde davanın açılması ve düzeltme ile ilgili hükümlere ait kısa bir bilgi
 • Tahakkuk fişinin sıra numarası
 • Tahakkuk fişinin tanzim tarihi
 • İlgili verginin nevi
 • Düzenlenen vergi beyannamesinin tarihi
 • Düzenlenen vergi beyannamesinin dahil olduğu vergilendirme dönemi
 • Vergi mükellefi gerçek kişi ise adı ve soyadı, tüzel kişi ise unvanı
 • Vergi mükellefinin açık ve güncel adresi (23/6/1982 – 2686/5 md.)

Mükellefin tahakkuk fişini almaması, beyannamede yazılı matrah üzerinden tarhı gereken verginin tahakkukuna engel olmaz. Bu takdirde tahakkuk fişinin mükellefe verilecek kopyası posta ile mükellefe gönderilir. Vergi beyannamesinin postayla veya elektronik ortamda gönderilebilir.

Tahakkuk Fişi Ne İşe Yarar?

Tahakkuk fişi, vergi bedelinin ödenmesi gerektiğini belirten belgedir. Vergi Usul Kanununa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi oluşturulur. Oluşturulan tahakkuk fişinin bir kopyası mükellefe ya da işlemleri mükellef adına yürüten kimseye verilir. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen kopyası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer. 

Tahakkuk Fişi Nasıl Alınır?

Vergi Usul Kanununa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi oluşturulur. Tahakkuk fişi, vergi dairesi tarafından iki nüsha halinde düzenlenir. Oluşturulan tahakkuk fişinin bir kopyası mükellefe ya da işlemleri mükellef adına yürüten kimseye verilir. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen kopyası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer.

Vergi dairesi tarafından düzenlenen tahakkuk fişinin bir kopyası mükellefin posta adresine gönderilir. Tahakkuk fişinin mükellefe ulaşmaması verginin geçerliliğini ve yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Tahakkuk Fişi Nereden Alınır?

Vergi mükellefleri adlarına tahakkuk edilmiş olan vergileri Gelir İdaresi Başkanlığı portalı veya e-Devlet portalını kullanarak sorgulanması mümkündür. Online tahakkuk fişi görüntülemek için takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:

 • Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesine giriş yapılır
 • Tahakkuk bilgileri sorgulama ekranına gidilir
 • Mükellef üzerine kayıtlı beyannameler listelendiği zaman tahakkuk fişi düzenlenmiş olan beyannamelerin tahakkuk fiş numaraları görüntülenir

Tahakkuk Fişi Nasıl Ödenir?

Tahakkuk fişi, aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçmektedir. Tahakkuk fişini ödemek için üç yöntem bulunmaktadır. Tahakkuk fişini ödeme yöntemleri:

 • Banka Vezneleri
 • Herhangi Bir Vergi Dairesi
 • İnternet Bankacılığı

Tahakkuk Fişi Nereden Ödenir?

Vergi beyannameleri tahakkuk fişleri ile birlikte gönderilmektedir. Tahakkuk fişi ile vergi ödemenin yolları şu şekildedir:

 • Vergi dairesine gidip ödeme: Beyanname ile beraber gönderilen tahakkuk fişiyle vergi dairesine gidip, vezneden vergi ödemesini yapılabilir.
 • Bankaya gidip ödeme: Kamu bankalarında vezneden tahakkuk fişi aracılığıyla vergi ödemesi gerçekleştirilebilir. 
 • İnternet üzerinden ödeme: Online tahakkuk fişi ödeme işlemi, vergi dairesinden veya kamu bankalarının mobil uygulamalarından gerçekleştirilebilir.

Tahakkuk Fiş No Nedir?

Tahakkuk fiş no, tahakkuk beyannamesi üzerinde bulunan ve vergi dairesi tarafından mükellefe özgü oluşturulmuş fiş numarasıdır. Tahakkuk fiş numarası; mükellef gerçek kişi ise mükellef adına, tüzel kişi ise şirket adına düzenlenmektedir. Tahakkuk fişinin sağ üst köşesinde yazmaktadır. 

Tahakkuk fişi iptali ve itirazı esnasında tahakkuk fiş no ve tahakkuk fişi kodları dilekçe üzerine yazılarak Gelir İdaresi Başkanlığına iletilir.

Tahakkuk Fiş No Nerde Yazar?

Tahakkuk fiş no, tahakkuk fişinin, sağ üst köşesinde yer alan barkodun altındaki numaradır. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden onaylanan beyannamelerde, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden beyanname sorgusu gerçekleştirilerek tahakkuk fiş numarasına ulaşmak mümkündür. İnteraktif Vergi Dairesi web sitesi üzerinde tahakkuk fişinin PDF dosyası oluşturulabilir.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.