Geri Dön
29.07.2022

Vergi Borcu Sorgulama Nasıl Yapılır? Vergi Borcu Nasıl Ödenir?

Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olan İnternet Vergi Dairesi resmi sitesi üzerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen vergi borcu sorgulama işlemleri dijital kaynak üzerinden kolaylıkla yapılabilir.
Genel olarak kullanılan 2 yöntem bulunmaktadır. Vergi borcu sorgulama işlemleri için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:
 • T.C. Kimlik No veya üye bilgileri ile İnternet Vergi Dairesi sitesine giriş
 • “Borç Sorgulama ve Ödeme” sayfasındaki kimlik bilgileri doğrulama
 • Gerekli bilgiler doldurduktan sonra vergi borcunu sorgulama
 • Eğer e-Devlet kapısı üzerinden vergi borcu sorgulama işlemi yapılacak ise;
 • www.turkiye.gov.tr veya mobil uygulaması üzerinden sisteme giriş yapılır
 • Arama bölümüne “Vergi Borcu Sorgulama” yazılır
 • Son olarak sorgulamak istenilen vergi türü seçilerek vergi borçlarına ilişkin bilgilere erişilir.

Vergi Borcu Nedir?

Üzerine vergi konulan ve bu nedenle doğrudan ya da dolaylı bir şekilde verginin kaynağını oluşturan ekonomik unsur verginin konusunu oluşturur. Vergi borcunun doğumuna neden olan ekonomik unsurlar verginin konusunu oluşturmaktadır. Verginin konusu genel ve soyut bir kavramdır. Vergi kanunları genellikle vergi kavramlarını tanımlamaktadır.

Vergiyi kısaca devletin kamusal hizmetlerde kullanmak için kişi, kurum ve kuruluşlardan kanuni yollar ile aldığı bedel olarak tanımlayabiliriz. Gelir vergisi ise yine genel bir ifade ile trafik cezaları, idari ceza paraları gibi vergi dairesine aktarılan bütün borçlar vergi borcu olarak alt dallara ayrılmaktadır.

Vergi Borcu Nasıl Ödenir?

Vergi borcu, beyanname ile belirli tarihlerde duyurulur ve beyanname sonrası oluşan tahakkuk ile belirlenen süre içerisinde ödenmelidir. Vergi borçlarının ihmal edilmesi durumunda ise kanun ile önceden belirlenen bir cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bu vergi mükelleflerinin önem göstermesi gereken konuların başında ise şüphesiz vergi borçları gelmektedir.

Tüzel ve gerçek kişilerin kanunda yer aldığı kısımlara bakıldığında, vergi borcundan kaynaklı cezai yaptırımlar ile benzerlikleri nedeniyle gerekli borç sorgulama, ödeme yöntemleri, ödeme seçenekleri ve bu seçeneklere başvurular hakkında ayrımı yapabilme ve gerekli bilgilere sahip olması önem arz etmektedir.

Vergi Borcu Nereden Ödenir?

Vergi borcu ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) mobil uygulamasından yapılır. "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla ödeme yapılabilir.

Banka hesabından havale, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ya da PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapılabilir.

Vergi Borcu Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Son yayımlanan düzenlemelere göre, yapılandırma kapsamına alınan borçlar yıllara göre farklılık gösterebilemekte. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığına ait yapılandırılabilen borçlar ise şu şekilde listelenmektedir:
 • Sigorta priminden kaynaklı birikmiş ve gecikmiş borçlar
 • Nüfus para cezası
 • İlan ve reklam vergisi
 • Çevre temizlik vergisi
 • Gelir Vergisi
 • Gümrük Vergisi
 • Emlak vergi borçları
 • Trafik cezaları
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • RTÜK idari para cezaları

Vergi Borcu Yapılandırma Nereden Yapılır?

 1. Borç yapılandırma işlemini gerçekleştirmek için öncelikle borç sorgulaması yapılır
 2. Vergi borcunun olup olmadığına dair sorgu yaparak borç detaylarını öğrenen kişiler yapılandırma işlemine başvurmalıdır
 3. Yapılandırma döneminde belirlenen süre içerisinde yapılan başvurular dilekçe ile bizzat vergi dairesine gidilerek ya da posta yolu ile de yapılabilir. Bu yollar dışında internet üzerinden yapılabilen başvurularda ilk olarak T.C. kimlik numarası olmak üzere gerekli olan tüm kimlik bilgilerinin girilmesi gerekir.

Vergi Borcu Hangi Durumlarda Silinir?

Vergi hukukunda zaman aşımı; süre geçmesi suretiyle vergi borcun ortadan kalkmasını ifade eder. Vergi hukukunda tahakkuk (tarh) zaman aşımı ve tahsil zaman aşımı olmak üzere 2 çeşit zaman aşımı söz konusudur.

Tahakkuk (tarh) zaman aşımı;  213 sayılı Vergi Usul Kanununda; tahsil zaman aşımı ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda düzenlenmiştir.

Zaman aşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder. Tahsil daireleri amme alacağının tahsilinde zaman aşımını re’sen (kendiliğinden) dikkate almak zorundadırlar. Zaman aşımı, vergi alacağını ortadan kaldıran nedenlerden birisidir.

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır?

Vergi borcu yoktur yazısı, vergi mükellefinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınır. Vergi borcu yoktur yazısı almak amacıyla yapılacak başvuru, dilekçe ile şahsen yapılmalıdır. Aksi takdirde şahsen yapılmayan başvurularda, şirket çalışanının başvuruyu yapabilmesi için yetkilendirildiğine dair imzalı dilekçesinin varlığı aranmaktadır.

Vergi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Bir vergi borcu sahibinin borcunu ödememesi durumunda, kanuna göre vergi ziyaı suçu işlemiş olur. bu durumda  kanunların belirttiği esaslara göre ceza belirlenir ve uygulanır. Vergi ziyaı suçu işleyen kişiler, verginin tutarı ne ise o tutarın bir katı kadar vergi ziyaı cezası ödemek durumunda kalabilirler.

Vergi borcu ile alakalı olmak üzere kanunun 359.Maddesinde yazılı fiiller ile vergi ziyaına sebep olması halinde, ceza üç katı olacak şekilde uygulanır ve fiile iştirak edenler için bir kat daha ekleme yapılır. Kanuni sürenin geçmesi sonrasında verilen vergi beyannameleri için bu madde doğrultusunda kesilen ceza yüzde 50 oranında indirilir.

Vergi Borcu Taksitlendirme Nasıl Yapılır?

İlgili madde dikkate alındığında mevcut bir borcu taksitlendirmek amacıyla senet/çek sunulması veya kefalet ve benzeri teminatlar alınması, açıkça kaleme alınmadıkça borcun yenilenmesi anlamına gelmez, bu kapsamda önceki borcu ortadan kaldırmaz.

Bu sebeple eğer tarafların bu yönde bir iradesi varsa, bunun mutlaka ilgili sözleşmeye yazılması gereklidir. Benzer şekilde, gündemde olan bu durumda bir kambiyo senedine bağlanmış bir alacak var ise ve bu alacağa ilişkin ilave bir çek/senet alınması halinde söz konusu kambiyo senetlerinin teminat senedi olarak düzenlendiği kabul edilebilir ve bu doğrultuda senetler kambiyo niteliğini yitirir, kambiyo senetlerine mahsus takip yoluyla takip yapma kabiliyeti ortadan kalkar.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.