Geri Dön
21.04.2022

Vergi Dilimi Nedir? 2022 Vergi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

Vergi dilimi birden fazla sektörü ilgilendiren bir kavramdır. Her gelir sahibinin ödemesi gereken gelir vergisi vergi dilimlerine tabiidir. Ama aynı şekilde Türkiye’de motorlu araçlarda da vergi dilimleri ile karşılaşırsınız. Sahip olunan aracın modeline ve motor hacmine bağlı olarak araç için ödenmesi gereken ÖTV, MTV ve araçlardaki vergi dilimleri değişecektir.
Vergi dilimi birden fazla sektörü ilgilendiren bir kavramdır. Her gelir sahibinin ödemesi gereken gelir vergisi vergi dilimlerine tabiidir. Ama aynı şekilde Türkiye’de motorlu araçlarda da vergi dilimleri ile karşılaşırsınız. Sahip olunan aracın modeline ve motor hacmine bağlı olarak araç için ödenmesi gereken ÖTV, MTV ve araçlardaki vergi dilimleri değişecektir. Kira gelir vergisi içinden ödenen vergi vergi dilimleri ile değil stopaj ile hesaplanır. Şahıs şirketi sahipleri ile limited şirket sahipleri de vergi verirken içinde bulundukları vergi dilimlerine göre vergi vermekten mesullerdir. Bu yazımızda size vergi matrahlarını ve 2022 Vergi Dilimlerini açıklayacağız. 

Vergi Dilimi Nedir?

Vergi dilimi, vergi mevzuatında yer alan ve kişisel gelir vergisinin uygulanacağı tarifeleri ifade eder. Kısaca, çalışanların gelirleri (ücretleri) oranında devlete ödemekle yükümlü oldukları vergi oranını belirleyen tarifedir. Gelir sahipleri ya da çalışanlar, vergi dilimi hesaplamasını kazanç oranında belirlenen vergi dilimlerine göre, içinde bulundukları gruba uygulanacak oranlar üzerinden yapar ve ödemelerini gerçekleştirirler. Kazanç hesaplanırken, huzur hakkı vergi dilimlerinin bir parçası olarak değerlendirilmeli ve kazanca dahil edilmelidir.

2022 Vergi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

2022 yılı için gelir vergisi dilimleri (maaş vergi dilimleri) aşağıdaki şekildedir:
Elde Edilen Kazanç ve Gelir Vergi Oranı
32.000 TL’ye kadar %15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası %20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası %27
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası %35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası %40

2022 Vergi Dilimleri Ne Oldu?

Ücretliler için gelir vergisi tarifesinde 32.000 TL'ye kadar 15%, 70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası için %20, 170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası için %27, 880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), fazlası için %35, 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL), fazlası için %40 uygulanacaktır. En yüksek vergi dilimi %40’tır. 

Asgari Ücret Vergi Dilimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği 2022 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen asgari ücretin vergi dışı tutulmasına ilişkin düzenlemenin uygulama esasları belirlenirken, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren asgari ücret istisnası uygulamasına yönelik örneklere de yer verildi. Yapılan düzenlemeye göre, 2022 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı olan 5 bin 4 liradan sadece SGK kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretliye net 4 bin 253,40 lira ödenecek. Asgari ücret vergi dilimine tabii tutulmayacak. Asgari ücretin üzerinde ücret alanların ise asgari ücrete isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak. Ücret gelirleri asgari ücretin üzerinde olan çalışanların ücretlerinin, asgari ücret matrahı kadarlık kısmı gelir vergisinden istisna edilecek. Yine brüt asgari ücret tutarına isabet eden kısmı da damga vergisinden istisna tutulacak. Örneğin brüt ücreti 8 bin lira olan bir çalışandan istisna nedeniyle 638,01 lira gelir vergisi ve 37,98 lira damga vergisi alınmayacak.

 Yıllık Gelir Vergisi Nedir?
 Yıllık Gelir Vergisi Nedir.png (1.59 MB)

Gelir vergisinin ödenebilmesi için öncelikle yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gerekir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi, her yıl Mart ayı itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na doğrudan veya internet üzerinde hazır beyan sistemi aracılığıyla verilir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi, yıl içerisinde yapılan ve faturalandırılmış işlerden elde edilen kazancın bir bildirisidir. Gelir yalnızca ticari kazançtan ibaretse, Şubat ayı itibariyle ilgili ayın 25. gününe kadar da yıllık gelir vergisi beyannamesi verilebilir.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilirken, her mükellef kendi bulunduğu mükellef grubunu kapsayan beyannameyi kullanmalıdır. Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi sonrasında vergi borcu kesinleşir ve mükellef tarafından ödeme işlemi yapılabilir.  Gelir Vergisi ödemeleri kapsamında olan pek çok farklı gelir türü bulunur. Bu gelir türleri, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yasal olarak belirlenmiştir. Bu kanuna göre Gelir Vergisi kapsamında olan gelir türleri; muhtelif ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek işlerinden elde edilen kazançlar, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazançlar şeklinde sıralanabilir. Bu kazançların takibi için iyi bir gelir gider takibi yapılmalı, gerekirse profesyonel bir ön muhasebe programı kullanılmalıdır.

Gelir Vergisi Ne Kadar? 

  •  Memur Gelir Vergisi Ne Kadar?
2022 yılında 5004 TL olarak belirlenen brüt asgari maaş için normalde 638 TL gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Tüm çalışanların (memur, sözleşmeli memur) kazançları için gelir vergisi ayrı olarak hesaplanacak. Emekli memurlar çalışan olmadıkları için bu hesaplamanın dışında tutulacaklar. Hesaplanan tutardan 638 TL indirildikten sonra kalan vergi kesilecek. Brüt ücreti asgari ücret üstü maaş, örneğin 6500 lira olan bir kişi için ocak ayında 828.80 TL gelir vergisi hesaplanacak. Bu tutardan brüt asgari ücret için hesaplanan 638 TL tutarındaki vergi düşülecek. Böylece çalışanın ücretinden 190.80 TL gelir vergisi kesilecek. 5004 liraya kadar olan kazançlardan damga vergisi de kesilmeyecek.
  • Öğretmen Gelir Vergisi Ne Kadar?
Öğretmenlerin ilk 24.000 TL’ye kadar olan gelirlerinden %15 vergi kesintisi olur. Yani bir öğretmen Ocak ayında ortalama aylık 7 bin TL geliri olursa bunun %15’ni gelir vergisi olarak devlete ödemek zorunda. Tabi bu ödeme kısmı brüt maaşınızdan otomatik olarak gerçekleşir. Bu kesinti oranı 24.000 TL’ye kadar devam eder. 24.000 TL’ye hangi ayda ulaşırsa öğretmen o ayda 2. vergi dilimine girer ve vergi oranı %20’ye çıkar. 53.000 TL ve üstü gelirde ise vergi oranı %27 olarak hesaplanmaktadır. Sene sonunda ise vergi dilimi sıfırlanır, bir sonraki sene yine %15’ten başlar.

Gelir Vergisi Kesintisi Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi, gerçek kişilerin elde ettikleri gelirler üzerinden devlete ödenen vergi türüdür. Gelir vergisi tutarı, kişinin bir yıl içinde elde ettiği kazanç üzerinden belirlenerek ödenir. Gelir vergisi matrahı ise işçinin brüt ücreti üzerinden Genel Sağlık Sigortası işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payına dair yapılan kesintileri çıkardıktan sonra elde edilen asıl gelir olarak düşünülebilir. Gelir vergisi, vergi matrahı üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi matrahı kümülatif, yani üst üste eklenerek ilerleyen bir türdür. Kümülatif vergi matrahı, işçinin kazancı ile her ay artarak ilerler ve belirli bir süre sonra işçinin ödeyeceği gelir vergisi oranının değişmesine sebep olur.

Vergi Dilimleri Ne Zaman Belirlenir?

Gelir Vergisi beyannamesi gelirleri vergilendirilen yılı izleyen yılın Mart ayının 25. günü akşamına kadar verilir. Örneğin 2016 yılının ödenecek Gelir Vergisinin beyannamesi 2017 yılının Mart ayının 25. günü akşamına kadar verilir. Gelir Vergisi 2 taksit olarak ödenir. 1. taksit Mart ayının son gününe kadar, 2. taksit ise Temmuz ayının son gününe kadar ödenmelidir.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.