Geri Dön
20.06.2022

Dijital Hizmet Vergisi Nedir? Dijital Hizmet Vergisi Neleri Kapsıyor?

Dijital Hizmet Vergisi’ni, en kısa şekliyle dijital ortamlarda sunulmakta olan tüm hizmetlerden alınan vergi olarak tanımlayabiliriz. Bu vergi türünün kapsamını ve dijital hizmetlerin neleri kapsayabileceğine dair sizi yazımıza davet etmek isteriz.

Dijital Hizmet Vergisi Nedir?

Dijital Hizmet Vergisi’ni, en kısa şekliyle dijital ortamlarda sunulmakta olan tüm hizmetlerden alınan vergi olarak tanımlayabiliriz. Bu vergi türünün kapsamını ve dijital hizmetlerin neleri kapsayabileceğini sıralamak gerekirse:

 • Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmeti,
 • Görsel, işitsel ya da dijital içeriklerin dijital ortamda satışı,
 • Bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesi, izlenmesi, oynanması ya da elektronik cihazlara kaydedilmesine ve bu cihazlarda kullanılmasına yönelik hizmetler,
 • Kullanıcıların etkileşime geçebildikleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesine ilişkin hizmetler ve
 • Dijital hizmet sağlayıcıların sunduğu aracılık hizmetleri.
 • Dijital Hizmet Vergisi’nin en temelde hedeflediği hizmet türü dijital reklamcılık olduğundan, bu vergi birçoğumuz tarafından dijital reklam vergisi, bazen de kısaca dijital vergi olarak anılmaktadır. 
Kısacası, dijital vergi oranı nedir diye sorulduğunda şu an için aklımıza başka bir vergi türü ya da uygulama değil, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu gelmelidir.

Dijital Hizmet Vergisi Özellikleri Nelerdir?

Dijital Hizmet Vergisi’ni diğer vergilerden ayıran bazı farklar bulunmaktadır. Dijital Hizmet Vergisi özellikleri kısaca şunlardır:
 • Bu vergi türü, yüksek ciro elde eden dijital hizmet sağlayıcı işletmeleri ilgilendirmektedir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağını garanti altına almak amacıyla ülkemizde iş yeri ve ikametgâhı bulunmayan mükelleflerle birlikte bu işlemlere taraf olanları ve ödemeye aracılık edenleri de verginin ödenmesinden sorumlu tutabilmektedir.
 • Vergiye tabi kazancın döviz üzerinden hesaplanması durumunda yabancı para, kazancın elde edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilir.
 • Dijital Hizmet Vergisi, fatura ve muadili belgelerde ayrıca gösterilmez.

Dijital Hizmet Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?

Dijital Hizmet Vergisi Kanun Teklifi 7194 Sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. ​​7194 Sayılı Kanun’un 3. maddesine göre Dijital Hizmet Vergisi mükellefleri, dijital hizmet sağlayıcılarıdır.

Dijital hizmet sağlayıcılarının tam mükellef olup olmadığı, dar mükellef ise faaliyetlerini Türkiye'deki işyeri ya da temsilcileri üzerinden gerçekleştirip gerçekleştirmediği vergi mükellefiyetine etki etmez.

Vergi mükellefiyeti, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde ve elektronik ortamda kurulmaktadır. İlk kez Dijital Hizmet Vergisi beyannamesi verecek olan mükelleflerin, öncelikle GİB’in dijital hizmetler web sitesinde bulunan formu doldurmaları gerekir.

Türkiye'deki kazancı 20 milyon TL’den ya da dünya genelinde kazancı 750 milyon Euro’dan (yahut muadili yabancı para karşılığı TL’den) daha az olan mükellefler Dijital Hizmet Vergisi’nden muaftır.

Dijital Hizmet Vergisi Neleri Kapsıyor?
Dijital Hizmet Vergisi Neleri Kapsıyor.jpg (7.33 MB)

Mükellefler için Dijital Hizmet Vergisi yükümlülükleri nedir diye soracak olursanız, öncelikle Dijital Hizmet Vergisi, bu verginin mükellefi olan ya da vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulan gerçek veya tüzel kişiler namına tarh olunmaktadır.

7194 Sayılı Kanun, madde 6/1 uyarınca birer aylık vergilendirme dönemleri bulunur. Beyanname vermesi zorunlu olan mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, ilgili vergilendirme dönemine ait vergiyi, beyanname verilme süresi içinde ödemelidir.

Mükellefler için beyanname verme zorunluluğu, vergilendirme döneminde kazanç elde edilmese de devam eder. Vergi sorumlularının ise söz konusu vergiye tabi bir işlemin bulunmadığı vergilendirme dönemleri için beyan zorunluluğu bulunmaz.

Her bir hizmet türünden elde edilen kazancın (hasılatın), beyannamenin matrah alanındaki ilgili hizmet türüne ait satırda ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Beyannameler, GİB’in dijital hizmetler web sitesine, elektronik ortamda gönderilmektedir.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, dijital hizmet sağlayıcıların sunduğu hizmete erişim engellenebilir. Erişim engelleme kararından önce ihtar yoluyla ilgili yükümlülüğün 30 gün içinde yerine getirilmesi istenir. Yükümlülük yerine getirilmezse bu durumda Dijital Hizmet Sağlayıcı hakkında alınan karar, erişim sağlayıcılar ile paylaşılması için BTK'ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) gönderilir ve erişim engelleme kararı, gelen bildirim sonrasında 24 saat içinde uygulanır.

Mükellef yükümlülüğünü yerine getirdiğinde ise, Bakanlıkça erişim engelinin kaldırılması kararı verilir. Bu karar BTK'ye iletilerek, yine 24 saat içinde, dijital hizmetlere erişimin açılması söz konusu olur.

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu Nedir?

Dijital Hizmet Vergisi Dijital hizmet vergisi 2022’de uygulayan ülkeler arasında Türkiye’nin de yerini almasının ardından birçok kesimden insan söz konusu yeni vergi kapsamında etkilenmiştir. Türkiye’de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital içeriğin dijital ortamlarda satışı vb. konularından ibaret olan vergi kapsamında birçok farklı kesim vergi mükellefi olarak belirlenmiştir. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 07 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Kanun kapsamında ihdas edilmiştir. 

Dijital Hizmet Vergisi İstisnaları Nelerdir?

En basit anlatımıyla ‘Dijital Hizmet Sağlayıcıları’ dijital hizmet vergisinin mükellefidir. Türkiye’de internet üzerinden yaptığı satışlarla elde ettiği geliri 20 milyon TL’nin altında olan ya da bütün dünyada elde ettiği gelir 750 milyon Euro’dan daha az olan her dijital hizmet sağlayıcısı dijital hizmet vergisi ödemekle yükümlüdür. Dijital hizmet vergisi yaptırımları bütün diğer vergilerde olduğu gibidir. Ödenmemesi durumunda vergi kaçakçılığı olarak işlem görecektir. Bu gelir diliminin dışında kalan dijital hizmet sağlayıcıları istisna sayılacaktır. Bu vergi dilimi dışındakiler dijital hizmet vergisi muafiyet ve istisnalara tabiidir. 

Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

 • Dijital hizmet vergisi vergilendirme dönemi, doğrudan takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlenmiştir. Hizmet türü ve faaliyet hacmine göre bu süre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 3'er aylık tespit edilebilir.
 • Mükellefin merkezinin ülkemizde olmaması halinde, vergilendirilmesi söz konusu işlemlerin tarafları ve ödemeye aracılık yapanlar vergi beyanından da sorumlu tutulmaktadır.
 • Beyannameler, vergilendirme döneminin devamındaki ayın son günü akşamına kadar verilir ve vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.
 • Beyannameler, GİB’in dijital hizmetler web sitesinden elektronik ortamda gönderilir.
 • Dijital Hizmet Vergisi oranındaki ödeme ise, vergi daireleri ile yetkili bankalardan ve Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi üzerinden, yetkili bankaların kartları veya kredi kartları ile de gerçekleştirilebilir.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.