Geri Dön
31.03.2023

KDV İadesi Nedir? KDV İadesi Nasıl Alınır?

KDV İadesi, KDV mükelleflerinin ödedikleri KDV'nin belirli bir kısmının veya tamamının geri alınması işlemidir. KDV geri alma işlemini gerçekleştirmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Başvuru yapılan dönemde ödenen KDV tutarlarının kontrol edilmesi sonrasında KDV İadesi yapılacak tutar belirlenir ve KDV İadesi almak, KDV yükünü azaltmak ve nakit akışını düzenlemek açısından önemli bir avantaj sağlar.

KDV İadesi Nedir? KDV İadesi Nasıl Alınır?


KDV İadesi, KDV mükelleflerinin ödedikleri KDV'nin belirli bir kısmının veya tamamının geri alınması işlemidir. KDV geri alma işlemini gerçekleştirmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Başvuru yapılan dönemde ödenen KDV tutarlarının kontrol edilmesi sonrasında KDV İadesi yapılacak tutar belirlenir ve KDV İadesi almak, KDV yükünü azaltmak ve nakit akışını düzenlemek açısından önemli bir avantaj sağlar.

KDV İadesi Nedir?

KDV İadesi, Katma Değer Vergisi (KDV) mükelleflerinin, vergi dairesine ödedikleri KDV'nin belirli bir kısmının veya tamamının geri alınması işlemidir. KDV İadesi, mükelleflerin KDV yükünü azaltmak ve nakit akışlarını düzenlemek amacıyla yapılan bir uygulamadır.


KDV İadesi almak için, mükellefler belirli şartları yerine getirmelidirler. Bunlar arasında, KDV mükellefi olmak, KDV beyannamelerini zamanında vermek, KDV indirimlerini doğru bir şekilde hesaplamak ve beyan etmek gibi şartlar yer alır. Ayrıca, mükellefler KDV İadesi almak için KDV İadesi başvuru formunu doldurarak, belirli bir süre içinde vergi dairesine başvuruda bulunmalıdırlar.


KDV İadesi almak için başvuruda bulunan mükellefler, KDV İadesi tutarını vergi dairesine beyan ederler. Vergi dairesi, başvuru yapılan dönemde ödenen KDV tutarlarını kontrol eder ve KDV İadesi yapılacak tutarı hesaplar. Eğer mükellef, KDV İadesi yapılacak tutardan daha fazla KDV ödemişse, fark mükellefe geri ödenir. Ancak, mükellef, KDV İadesi yapılacak tutardan daha az KDV ödemişse, farkın ödenmesi gerekmektedir.


KDV İadesi almak, mükelleflere önemli bir finansal avantaj sağlar. Bu uygulama sayesinde, KDV yükünü azaltmak ve nakit akışını düzenlemek mümkündür. Ancak, KDV İadesi almak için belirli şartların yerine getirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

KDV İadesi Nasıl Hesaplanır?

KDV iadesi alınabilecek tutarlar, bir üst sınır ile sınırlıdır. Bu üst sınır, KDV'si hesaplanmadan yapılan satışlar için geçerlidir. Bu tür satışlara örnek olarak, ihracat ve teşvikli yatırım malı satışları verilebilir. Üst sınır, satışın genel KDV oranına isabet eden kısmı kadar olmaktadır. KDV iade işlemleri, Katma Değer Vergisi İadesi Kontrol Raporu üzerinden yapılır. Bu raporda, GEK:05 (Genel Esas Kontrol) Segmentinde "Azami İade Edilebilecek Tutar" kontrolü yapılır. Azami iade edilebilecek tutar, %1 KDV hesaplanarak yapılan indirimli oranda teslimde teslim bedelinin (%18 - %1=) %17'si, %8 KDV hesaplanarak yapılan indirimli oranda teslimde ise teslim bedelinin (%18 - %8=) %10'u olarak belirlenir.

KDV İadesi Nasıl Alınır?

KDV iadesi talebinde bulunmak için İnternet Vergi Dairesi kullanılabilir. Şirketler ayrıca, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak da KDV iadesi talep edebilirler. KDV iadesinden yararlanmak için uygun olan tüm işletmeler başvuruda bulunabilir. KDV iadesi, yurt içi satışlar için olduğu kadar yurt dışında faaliyet göstermek isteyen şirketler için de geçerlidir. İhracat yapan şirketlerin yurt dışına gönderdiği mal ve hizmetler KDV'den muaf olduğundan, ihracat satışları için de KDV iadesi alınabilir.

KDV İadesi Ne Zaman Alınır?

KDV iadesi, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yasa değişikliği sonrasında, ticari olayın gerçekleştiği yılı izleyen yeni yıl itibarıyla, iki yıl süreyle iade talep dilekçesinin verilmiş olması koşulu ile gerçekleştirilebilir. İade talep dilekçesi verilmesi ile birlikte iade alınacak tutarın hesaplanması için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir kontrol raporu hazırlanır. İade tutarı bu raporda belirtilen azami iade tutarını geçemez. İade talebinin süresinde yapılması gerekmekte olup, süresi geçen iade talepleri zaman aşımına uğramış sayılır.

İhracatta KDV iade hesaplama işlemi yapılırken, işletmeler sunduğu mal veya hizmet için %18 oranında KDV öderler. Ancak mal veya hizmetin %1 oranında KDV ile satılması durumunda, kalan KDV tutarı tüketici tarafından ödenmez. Bu nedenle, işletmeler bu KDV tutarını iade talep edebilirler.

KDV İadesini Kimler Alabilir?

KDV iadesi, mal veya hizmet ihracatı yapan şirketler tarafından talep edilebilir. İhracatın kanuna uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yurt dışına yapılmış olması gereklidir.

Bunun yanı sıra, Maliye Bakanlığı bazı durumlarda vergi alacağını garanti altına almak için mükelleflere KDV kesintisi yapabilme hakkına sahiptir. Ancak tüm gerekli dosya ve evrakların tamamlanması halinde vergi dairesinden KDV iadesi talep edilebilir.

KDV İadesi Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Katma Değer Vergisi iadesi almak isteyen şirketlerin dikkat etmesi gereken birtakım kanunlar vardır. Bu kanunlar, 3065 sayılı kanunun 11, 13 ve 29. maddelerinde belirtilmiştir ve evrakların hazırlanması gerekmektedir. İade talebinde bulunmak için gerekli dokümanlar şu şekildedir:


11. maddeye göre iade talebinde bulunmak için:

 • İade talep dilekçesi
 • Satış ya da hizmet faturalarının tam listesi
 • Eğer serbest bölgeye ihracat yapılıyorsa, işlem formu posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen e-ticaret gümrük beyannamesi; gümrük beyannamesi veya gümrük listesi
 • İhracatın beyan edildiği döneme içinde indirim talep edilen KDV listesi
 • Yüklenilen KDV listesi ve iade talebinde bulunulan KDV’nin hesaplama tablosu

13. maddeye göre iade talebinde bulunmak için:

 • İade talep dilekçesi
 • İndirim talep edilen istisnanın beyan edildiği döneme ait KDV listesi
 • İade talebi olan hesaplanmış KDV tablosu
 • Satış faturasının tamamen alınmış listesi
 • İade hakkını doğurmuş olan işlemin yüklendiği KDV listesi
 • Vergi dairesinden alınması gereken istisna belgesinin örneği

29. maddeye göre iade talebinde bulunmak için:

 • İade talebi dilekçesi
 • İndirimli KDV oranına tabi olan alış ve satış faturaları ile benzeri belgelerin listesi
 • Senelik iade tutar tablosu
 • Aylık olarak yıl içerisinde mahsup edilmiş olan tutarların tablosu

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.