Geri Dön
29.07.2022

E-Yoklama Fişi Nedir? E-Yoklama Fişi Nasıl Alınır?

E-Yoklama Fişi Nedir?
213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında bir denetim aracı olarak yapılan yoklama işlemlerinin usulü belirlenmiştir. Bununla beraber, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu yoklama faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması adına elektronik ortamdaki yoklama faaliyetleri düzenlenir.
Maliye Bakanlığı birden fazla alanda eskiden beri süregelen klasik şekilde yapılan işlemleri elektronik ortama transfer etmiştir. Maliye Bakanlığının, elektronik yoklama uygulamasını başlatmasına istinaden, e-Yoklama fişi ile yoklamanın elektronik ortamda da yapılabilmesi imkanı oluşturulmuştur. E-Yoklama fişinde bulunan bilgiler aşağıdaki gibidir:
 • Mükellef bilgileri, 
 • E-Yoklama türü, e-Yoklama tarihi, saati, adresi
 • Nezdinde yoklama yapılan kişinin veya bu kişinin yetkilisinin adı, soyadı, TC numarası ve imzası,
 • Yoklama yetkilisi kişinin adı, soyadı ve imzası,
 • Nezdinde yoklama yapılan veya  bu kişinin yetkili adamı imzadan çekilmiş ise bunun sebepleri,
 • Nezdinde yoklama yapılan veya bu kişinin yetkili kişinin bulunamaması durumunda, konuya istinaden açıklama
 • Benzersiz kod

E-Yoklama Fişi Nasıl Alınır?

E-Yoklama sistemi (Elektronik Yoklama Sistemi); vergi dairesi yoklamalarının ve bağlı süreçlerin çevrimiçi ortamda ve elektronik belge düzenlemeleriyle yapılması için kullanılan online sistemdir.

Elektronik Yoklama Sisteminde yoklamaya ilişkin belgeler delil niteliğine sahip dijital verilere göre düzenlenir. Bu belgeler arasında; video kaydı, resim, koordinat bilgileri, dijital belge ve e-Fatura belgeleri sayılabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın veri tabanına aktarım sağlayan elektronik yoklama sistemi; e-Yoklama fişi alma işlemleri için de kullanılır. Elektronik yoklama sistemi üzerinden tekrar e-Yoklama fişi edinmek mümkündür. 
 • Yoklama süreci, vergi mükelleflerinin bildirimine istinaden veya vergi dairesi tarafından yoklama talebinde bulunulması ile başlar.
 • Elektronik Yoklama Sistemi üzerinden yoklama talebi girişi yapılır
 • Vergi Dairesi müdürü veya yetkilendirdiği bir memurun onayı alınır
 • Yoklama Koordinatörü tarafından yoklama talebinin yetkili ekiplere sevki gerçekleştirilir
 • Yetkili memurun yoklama talebinde belirtilen adrese giderek e-Yoklama tutanağının mobil cihaz aracılığıyla elektronik ortamda oluşturulmasını sağlamasıyla sonlanır.
Yoklama sırasında verilen bilgilerde ve tespit edilen hususlarda anlaşmaya varılması durumunda e-Yoklama fişi üzerinde mutabık kalınır. Tespit edilen hususlarda karşılıklı mutabık kalınması, onaylanarak imzalanma süreci tamamlanacak olan e-Yoklama tutanağının değiştirilmesi mümkün olmadığı için çok önemli bir adımdır. 

E-Yoklama Fişi Nereden Alınır?

Vergi mükellefinin bağlı bulunduğu vergi dairesi üzerinden yoklama fişi alabilmesinin yanı sıra e-Yoklama fişi vergi dairesine gitmeksizin internet üzerinden de temin edilebilmektedir. E-Yoklama fişine internet vergi dairesi sitesi üzerindeki “elektronik yoklama görüntüleme” bölümünden kolaylıkla erişilebilir. Aynı şekilde bağlı bulunulan vergi dairesi müdürlüğüne mükellef ya da yetkilisi aracılığı ile başvurulması halinde kağıt ortamında bir örneği alınır.

E-Yoklama Fişi Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Eğer e-Yoklama fişine ulaşmak isteniliyorsa o zaman bağlı bulunulan vergi dairesi üzerinden yoklama fişi alınabilir. Aynı zamanda e-Yoklama fişi sayesinde vergi dairesine gitme zorunluluğu da kalkar. İnternet üzerinden e-Yoklama fişi temin edilebilir. E-Yoklama fişi için İnternet Vergi Dairesi platformunun kullanılması gerekir. İnternet vergi dairesi üzerinden ‘Elektronik yoklama görüntüleme’ seçeneği üzerinden e-Yoklama fişi rahatlıkla görüntülenebilir ve ihtiyaç halinde çıktısı alınabilir. Yapılacak işlemlere ve e-Yoklama fişine kolayca erişilmesi mümkün olmaktadır.

Bağlı bulunulan vergi dairesi üzerinden mal müdürlüğüne mükellef ve mükellefin yetkilisi aracılığı ile başvurulması durumunda çıktı olarak e-Yoklama fişi alınabilir.

E-Yoklama Benzersiz Kodu Nedir?

E-Yoklama fişine dair çok sorulan sorulardan bir diğeri ise e-Yoklama benzersiz kodunun tanımı. E-Yoklama benzersiz kodu, e-Yoklama fişinin değiştirilemeyeceğini garantileyen ve düzenlenen fişe ait olan tekil ve benzersiz numaradır. Düzenlenmiş bu e-Yoklama benzersiz koduna ulaşmak için İnternet Vergi Dairesi ( www.gib.gov.tr ) üzerinden sorgulama ve erişim sağlanabilmektedir.

E-Yoklama İmza Formu Ne Demektir?

Maliye Bakanlığı tarafından yoklama işlemlerine ilişkin bir kayıt formu oluşturulmuştur. Bu form elektronik yoklama işlemlerinin taraf ve işlem bilgilerini içerir. Bu bilgiler:
 • Mükellef bilgileri
 • yoklamanın türü
 • işlemin gerçekleştiği tarih ve saat
 • ilgili kuruluş veya işletmenin adresi
 • seri numaraları 
 • E-Yoklama fişini temsil eden benzersiz kod bu formda beyan edilir. 

Yoklama işlemlerinin yalnızca mükellefleri denetleyen işlevine, işlemlerin usule uygun yapılması işlevini de yükleyen bu form ile; sürece yoklamadan sorumlu görevliler de dahil edilmiştir. Bunun sonucunda denetim mekanizması görevini yerine getiren vergi daireleri ile işlemden sorumlu görevliler de Maliye Bakanlığının denetimine tabi tutulmaktadır. Çift taraflı olarak kıyası yapılan e-Yoklama fişi ve e-Yoklama imza formu usul ve esaslara uygun yoklama süreçlerinin gerçekleşmesini sağlar.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.