Geri Dön
30.09.2022

Freelance Çalışanların Ödemesi Gereken Vergiler Nelerdir? Freelance İşlerde Vergilendirme Nasıl Yapılır?

Gelir Vergisi Kanunu Madde 65 de yer alan faaliyetlerden elde edilen kazançlar “serbest meslek kazancı” olarak tanımlanır. Freelance çalışmalardan elde edilen kazançlar, serbest meslek kazancına uygulanan vergi oranlarına tabi tutulmaktadır. Freelance çalışanların kazanç elde ederken sundukları hizmetlerin dâhil olabileceği 2 tür kazanç vardır; serbest meslek kazancı ve arızi (süreklilik içermeyen) kazanç.

Freelance Çalışanların Ödemesi Gereken Vergiler Nelerdir? Freelance İşlerde Vergilendirme Nasıl Yapılır?


Gelir Vergisi Kanunu Madde 65 de yer alan faaliyetlerden elde edilen kazançlar “serbest meslek kazancı” olarak tanımlanır. Freelance çalışmalardan elde edilen kazançlar, serbest meslek kazancına uygulanan vergi oranlarına tabi tutulmaktadır. Freelance çalışanların kazanç elde ederken sundukları hizmetlerin dâhil olabileceği 2 tür kazanç vardır; serbest meslek kazancı ve arızi (süreklilik içermeyen) kazanç.

Freelance Çalışanların Ödemesi Gereken Vergiler

Serbest meslek kazancı, Gelir Vergisi Kanunu Madde 65’te “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır.” şeklinde belirtilmiştir. Freelance İşlerde Vergilendirme Nasıl Yapılır?

Freelance çalışanların kazanç elde ederken, sundukları hizmetlerin dâhil olabileceği 2 tür kazanç mevcuttur:


Serbest Meslek Kazancı: Sunulan hizmet süreklilik içeriyor ise, yapılan iş serbest meslek kazancına girer ve bu kapsamda vergilendirilir.
Arızi (Süreklilik İçermeyen) Kazanç: Tek seferlik olmak üzere freelance hizmeti sunulmakta ve bu kazanç 58.000 TL’nin altında ise vergilendirilmez. Hizmeti alan müşteri gider pusulası düzenler ve stopaj ücretini öder.

Freelancer Vergi Öder mi?

Freelance işlerde, fatura veya makbuz kesmeden önce elde edilen kazancın niteliği tespit edilmelidir. Kazancın niteliği belirlendikten sonra yapılan iş eğer serbest meslek kazancına tabi ise freelance çalışan gelir vergisi ödemekle mükelleftir. Eğer elde edilen kazanç arızi kazanç ise devamlılık olmadığı için gelir vergisinden istisnadır. Ancak süreklilik varsa serbest meslek kazancı söz konusudur ve freelance çalışan fatura kesmek zorundadır.

Freelance Çalışanlar Hangi Durumlarda Vergi Ödemez?

Arızi kazanç sahibi freelance çalışanlar gelir vergisinden muaftır. Arızi kazanç yani süreklilik içermeyen kazanç, bir defaya mahsus sunulmuş olan freelancer hizmeti kapsar. Eğer bu hizmet 58.000TL’nin altında ise vergi işlemi uygulanmaz. Serbest meslek makbuzu veya freelance fatura kesmesi beklenmez.


Kazancı Yurt Dışından Olan Freelance Çalışanlar Vergi Ödemek Zorunda Mı?

Freelance çalışanlar, elde ettikleri gelir türü serbest meslek kazancı ise gelir vergisi ile mükellefidir. Kazanç elde ettikleri müşteri yurtdışında olsa da gelir vergisi mükellefiyeti devam eder. Yurt dışından elde edilen kazançların gelir vergisinden muaf tutulduğu bazı haller vardır. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir:


Kazanç elde edilen şirket, Türkiye’de faaliyette bulunmuyor ve gelir elde etmiyor ise
Kazanç elde edilen şirket, verginizi bağlı olduğu ülkeye ödüyor ise
Elde edilen gelir yurt dışı hesabında tutuyor ise
Freelance çalışan, varlık barışından yararlanıyor ise

Freelance Çalışanlar Gelirlerini Vergilendirmezse Ne Olur?

Freelance çalışanların gelir vergilerini ödememe konusu 2 farklı başlık altında incelenmektedir:


Hizmet Karşılığı Belge Düzenlenmemesi Durumu: Freelance çalışanın vermiş olduğu hizmet karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlemez veya eksik düzenlenirse, hizmet bedelinin %10’u oranında özel usulsüzlük cezasını ödenmesi gerekir. Bu tutar her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanarak Resmi Gazete ’de yayınlanır. 

Beyanname Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi Durumu: Belge düzenlenmediği için oluşan cezalara ek olarak beyannameler (Yıllık gelir vergisi beyannamesi, geçici vergi beyannamesi, katma değer vergisi beyannamesi) ile ilgili cezalar da bulunmaktadır. Ödenmesi gereken herhangi bir vergi çıkmasa dahi beyanname düzenlenmesi yasal bir zorunluluktur.

Freelance çalışanlar, vergi beyannamesi verildikten sonra alınan tahakkuk fişinde bu verginin ne zamana kadar ödenmesi gerektiği belirtilmektedir. Gelir vergisi, belirtilen bu tarihe kadar cezasız ödenir. Bu tarihe kadar ödenmeyen vergilerden vergi gecikme cezası alınmaktadır.


Vergiyi geç ödemenin, gecikme faizi bulunmaktadır. Eğer vergi tutarı çok yüksek ise, vergi dairesi alacağını garantiye almak için freelancer çalışanın banka hesaplarına bloke koyabilir. Özellikle kamu ihalelerinde ihale şartlarından biri vergi borcunun olmamasıdır.

Freelancer Nedir?

Freelance kelimesinin türkçe karşılığı, serbest çalışmaktır. Bu çalışma şekli daha çok belirli standartlara bağlı kalmak istemeyen kişiler tarafından tercih edilmektedir. Çünkü burada çalışma saatleri, çalışma metodu, çalışma ortamı, çalışma saati çalışan tarafından belirlenir. 

Freelance Çalışma Nedir?

Freelance çalışma, bir firmada iş yapmayan bireylerin dışarıdan çalışmasını sürdürmesi anlamındadır. Freelancer çalışanlar, bir kurumda işe girmek yerine kendi uzman oldukları alanlarda hizmet vermeyi tercih ederler. Freelance çalışanlar bir maaş sistemi ile ödeme almazlar. Yaptıkları iş ya da çalıştıkları saat ile ücretlendirilirler.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.