Geri Dön
28.02.2023

Genç Girişimci Desteği 2023

Girişimcilik,”İktisadi mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonun oluşturulmasıdır. Gerekli zaman ve çabanın ortaya koyulması ile finansal, psikolojik ve sosyal riskler alınarak parasal kazanç ve kişisel tatminin elde edilen farklı eylemler ortaya konulması olayıdır.” şeklinde tanımlanmaktadır.
Girişimcilik, girişimcilerin risk alma, fırsatları yakalama, hayata geçirme ve yenilik süreçlerinin tümüne verilen isimdir. Bu nedenle hem şirket açma süreci hem de yenilikler yapma süreci girişimcilik kapsamındadır.

Genç Girişimci Desteği 2023


Girişimcilik,”İktisadi mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonun oluşturulmasıdır. Gerekli zaman ve çabanın ortaya koyulması ile finansal, psikolojik ve sosyal riskler alınarak parasal kazanç ve kişisel tatminin elde edilen farklı eylemler ortaya konulması olayıdır.” şeklinde tanımlanmaktadır.


Girişimcilik, girişimcilerin risk alma, fırsatları yakalama, hayata geçirme ve yenilik süreçlerinin tümüne verilen isimdir. Bu nedenle hem şirket açma süreci hem de yenilikler yapma süreci girişimcilik kapsamındadır.

Genç Girişimci Desteği Nedir?

18.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren torba yasa, içerisinde bulunan Genç Girişimci Desteği paketi şirket kurmak isteyen gençler için avantajlar sağlamaktadır. Torba yasanın içerisinde genç girişimcilere Bağ-Kur desteği ve vergi kolaylıkları getirilmesi bulunmaktadır.


Genç girişimci destekleri, şahıs şirketi kuracak olan 18-29 yaş arası gençlere 3 yıl boyunca yılda 75 bin TL’ye kadar elde edilecek kâr için gelir vergisi muafiyeti sağlamaktadır. Genç Girişimci Bağkur desteği şartlarını sağlayan gençlerin 1 yıllık toplam Bağ-Kur primini devlet hazinesi tarafından ödenmektedir. 29 yaş altı Bağkur muafiyeti, genç girişimci vergi muafiyeti, genç girişimcilere devlet desteği, genç girişimci teşvikleri, genç girişimci sigorta desteği veya 29 yaş altı Genç Girişim Desteği olarak da bilinmektedir.


Genç Girişimci Desteği Şartları Nelerdir?

Genç Girişimci Desteğine dilekçe ile başvurmak mümkündür. Genç girişimci şartlarını sağlayan herkes bu başvuruda bulunabilir. Genç girişimcilere destek şartları veya diğer yaygın adı ile genç girişimci kredisi şartları şu şekilde sıralanmaktadır:


18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamak)
1 Haziran 2018’den itibaren Bağ-Kur’dan ilk defa faydalanmak
Daha önce şirket açmamış veya bir şirkete ortak olmamış olmak
Anonim ve Limited şirket ortağı olmamak
Daha önce vergi mükellefi olan ve başka şirkette ortaklığı bulunmaması


Genç Girişimci Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hazırlanacak bir dilekçe ile Genç Girişimci Desteğine başvuruda bulunulabilir. İlgili şartları karşılayanlar genç girişimcilik başvurusu için şirket kuruluş aşamasında mali müşavirinden destek alabilir. Vergi dairesine mali müşavir tarafından verilen dilekçe sonuçlandığında iletilen “Genç Girişimci Desteğinden faydalanabilir.” yazısı; başvuranın ikamet adresine en yakın SGK Müdürlüğü Bağkur Sigortalı Tescil Servisi’ne başvuran tarafından bizzat verilerek genç girişimi desteğinden faydalanılabilir. Başvuru sürecinde ortaya çıkan Bağkur prim borçları geriye dönük sildirilebilir. Genç girişimcilere vergi muafiyeti bu işlemlerden sonra hak edilmektedir.

Genç Girişimci Yaş Sınırı Nedir?

Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle Genç Girişimci Desteğinden faydalanabilmek için gerekli yaş sınırı 18 yaşını doldurmuş olmak olup 29 yaşını doldurmamış olmak şartı aranmaktadır. Genç girişimcilik şartlarının diğer hepsi yerine getirilse bile yaş şartına uyulmadığı takdirde başvuru yapılamaz.

Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası

Genç Girişimci Desteği şartları sağlanması durumunda vergi muafiyeti ve bağkur desteği almak mümkündür.


İşe başlamanın kanuni süresi içerisinde bildirilmiş olması.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olması.(Limited şirket ve Anonim şirket hariç)
Kendi işinde bilfiil çalışmak veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.
18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olmak.
Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıyor olması.
Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması.
Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

Yabancı uyruklu tam mükellef gerçek kişiler de genç girişimci istisnasından yararlanabilir.

Genç Girişimcilere Bağkur Desteği


18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi ile; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendinde;

“31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” 

hükmü yer almaktadır.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.