Geri Dön
30.04.2023

Mikro İşletme Nedir? Mikro İşletme ve Küçük İşletme Arasındaki Farklar Nelerdir?

Mikro ölçekli işletmeler, 10 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3.000.000 TL'yi aşmayan işletmelerdir. Bunlar, genellikle yerel ekonomiye ve istihdama önemli katkılar sağlarlar. Küçük işletmeler ise, 50 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 20.000.000 TL'yi aşmayan işletmelerdir.

Mikro İşletme Nedir? Mikro İşletme ve Küçük İşletme Arasındaki Farklar Nelerdir?

Mikro ölçekli işletmeler, 10 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3.000.000 TL'yi aşmayan işletmelerdir. Bunlar, genellikle yerel ekonomiye ve istihdama önemli katkılar sağlarlar. Küçük işletmeler ise, 50 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 20.000.000 TL'yi aşmayan işletmelerdir. 


Mikro işletmeler daha dar kapsamlı ve yerel pazarlara odaklanırken, küçük işletmeler daha geniş kapsamlı faaliyetler ve pazarlara hizmet edebilir. Küçük işletmeler, mikro işletmelere kıyasla daha fazla finansman ve kredi olanaklarına erişebilirler ve büyümek için daha fazla potansiyele sahip olabilirler. Her iki tür işletme de, istihdam yaratma, ekonomik değer üretme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunma açısından önemli roller üstlenir. Mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, ekonomik büyüme ve istikrar için büyük önem taşır.

Mikro İşletme Nedir?

Mikro işletme, 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3.000.000 Türk Lirasını aşmayan işletmeler olarak tanımlanır. Bu işletmeler, genellikle yerel ekonomiye ve istihdama önemli katkılar sağlarlar. Özellikle mikro ve küçük işletmeler, ekonomik aktivitelerin yayılması, teknolojik gelişmelerin içselleştirilmesi ve yerel işgücü potansiyelinin kullanılması açısından büyük öneme sahiptir.

Mikro İşletmelerin Özellikleri Nelerdir?

Mikro işletmelerin bazı temel özellikleri şunlardır:


  • Düşük işletme maliyetleri: Mikro işletmeler genellikle düşük sermaye ve işletme maliyetleriyle faaliyet gösterirler.
  • Yerel pazarlara odaklanma: Mikro işletmeler, genellikle yerel pazarlara hizmet verir ve yerel ekonomiye katkıda bulunurlar.
  • Esneklik: Mikro işletmeler, büyük işletmelere kıyasla daha esnek yapıları sayesinde hızlı bir şekilde değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabilirler.
  • Kişisel hizmet: Mikro işletmeler, genellikle müşteri ilişkilerine daha fazla önem verir ve kişisel hizmet sunarlar.

Mikro İşletmeler Kimlerdir?

Mikro işletmeler, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve genellikle aile işletmeleri veya tek sahibi olan işletmelerdir. Örnekler arasında küçük perakende mağazaları, lokantalar, kafe ve pastaneler, hizmet sektöründe çalışanlar ve bağımsız profesyoneller bulunmaktadır.

Mikro İşletme ve Küçük İşletme Arasındaki Farklar Nelerdir?

Mikro işletme ve küçük işletme arasındaki temel farklar, istihdam ve finansal büyüklük açısından ortaya çıkar. Küçük işletme; 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 20.000.000 Türk Lirasını aşmayan işletmeler olarak tanımlanır. İşte mikro işletme ve küçük işletme arasındaki farkları belirleyen bazı noktalar:


  • İstihdam: Mikro işletmeler, 10 kişiden az çalışan istihdam ederken, küçük işletmeler 50 kişiye kadar çalışan istihdam edebilir.
  • Finansal büyüklük: Mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3.000.000 TL'yi aşmazken, küçük işletmelerin bu değerleri 20.000.000 TL'ye kadar çıkabilir.
  • Kapsam ve hizmet alanı: Mikro işletmeler genellikle daha dar kapsamlı ve yerel pazarlara odaklanırken, küçük işletmeler daha geniş kapsamlı faaliyetler ve pazarlara hizmet edebilir.
  • Finansman olanakları: Küçük işletmeler, mikro işletmelere kıyasla daha fazla finansman ve kredi olanaklarına erişebilirler.
  • İş geliştirme potansiyeli: Küçük işletmeler, büyümek ve işlerini geliştirmek için daha fazla potansiyele sahip olabilirler, çünkü daha fazla finansal ve insan kaynağına erişebilirler.
  • Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, girişimciliğin ve ekonomik büyümenin önemli unsurlarıdır. Her iki tür işletme de, istihdam yaratma, ekonomik değer üretme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunma açısından önemli roller üstlenir. Bu nedenle, mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, ekonomik büyüme ve istikrar için büyük önem taşımaktadır.

Mikro İşletme Belgesi Ne İşe Yarar?

Mikro İşletme Belgesine sahip olan işverenlere; 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü” ve “Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı ile; yeni istihdam edilecek personel başına 125 Bin TL geri ödemeli mikro işletme kredisi verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir.  Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.  

Mikro İşletme Belgesi Nasıl Alınır?

Mikro İşletme Belgesi almak için, diğer KOSGEB destek programlarından farklı olarak kurul veya komite değerlendirme prosedürü bulunmamaktadır. Uygunluk kriterlerini karşılayan MKİ’ler, KOSGEB’in web tabanlı destek uygulama arayüzü olan KBS (E-devlet sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, MERSİS – ESBİS ve diğer bazı veritabanlarıyla bağlantılı olan KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru yapabilirler. Bütçe imkanları ölçüsünde başvuru sırasına göre geçici onay verilecek, yeni personeli istihdam eden MKİ’lerin ödeme talebi başvuru sırasına göre bütçenin yeterli olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilmektedir.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.