Geri Dön
30.09.2022

Sigorta Primi Nedir? Sigorta Primi Ne Kadar?

Sigorta primi, çalışanların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları ve emeklilik hakkı elde etmeleri için işverenler tarafından devlete ödenen teminat ücretidir. Sigorta primini, işverenler her sigortalı çalışan için ödemekle yükümlüdür. Sigorta primi hesaplanırken çeşitli faktörler göz önünde bulundurulur. Prim tutarı belirlenirken ilk olarak dikkat edilen çalışan kişinin aldığı brüt maaş tutarıdır. Prim oranları, iş yerinin ve işverenin koşullarına bağlı olarak farklılık gösterir. 

Sigorta Primi Nedir? Sigorta Primi Ne Kadar?

Sigorta primi, çalışanların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları ve emeklilik hakkı elde etmeleri için işverenler tarafından devlete ödenen teminat ücretidir. Sigorta primini, işverenler her sigortalı çalışan için ödemekle yükümlüdür. Sigorta primi hesaplanırken çeşitli faktörler göz önünde bulundurulur. Prim tutarı belirlenirken ilk olarak dikkat edilen çalışan kişinin aldığı brüt maaş tutarıdır. Prim oranları, iş yerinin ve işverenin koşullarına bağlı olarak farklılık gösterir. 

Sigorta Primi Nedir?

Sigorta primi kavramı, sosyal güvence alanında kullanılmaktadır. Sosyal devletler vatandaşlarının sağlık hizmetlerinden faydalanmaları ve yaşlılık döneminde düzenli bir gelire sahip olarak huzurlu yaşamaları için sosyal güvence sistemleri kullanmaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti de sosyal bir devlet olarak bu sosyal güvence sistemini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla sağlamaktadır. Çalışanların SGK çatısı altında sosyal hizmetlerden ve emeklilik hakkından faydalanabilmeleri için devlete sigorta primi ödemesi yapmaları gerekmektedir.


Sigorta primi, sigorta yaptırmak isteyen kişilerin, poliçe adı verilen sigorta sözleşmesi uyarınca sigorta şirketine yaptıkları ödemeye denir. Sigorta şirketi bu primler karşılığında, poliçede sigorta uygulanan malvarlığının veya menfaatin, yine poliçede öngörülen risklerden birine maruz kalması durumunda sigortalıya tazminat ödemesi yapar.

Sigorta Primi Ne Kadar?

Sigorta prim oranları, her yıl devlet tarafından belirlenen taban ve tavan oranı olarak belirlenir. Sigorta prim oranları, çalışanların brüt maaşlarının günlük tutarı üzerinden hesaplanır. Sigorta primleri, çalışanların sigorta türünün çeşitlerine bağlı olarak da değişiklik göstermektedir. 

Prim günlerinin hesaplanması için çalışanın faaliyet gösterdiği günler toplanmalıdır. Bu hesaplama sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir:


Bir ay ya da dönem içerisindeki faaliyeti tam olan çalışanların prim gün sayıları ay ya da dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın 30 gün olarak hesaplanır.
Bir ay ya da dönem başında değil de içerisinde işe giren (ilk gün hariç) çalışanların prim gün sayıları ay ya da dönemin kaç olduğuna göre parmak hesabı ile hesaplanır.
Ay içerisinde işten ayrılan çalışanların prim günleri faaliyeti bırakma tarihleri ve ay ya da dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabıyla hesaplanır. Son gün çalıştıktan sonra işten ayrılan çalışanlar bu şarta dahil değildir.
Bir ay ya da dönem içerisinde işe başlayan ve ayrılan (ilk gün ve son gün başlayan ya da ayrılanlar dahil değildir) çalışanların prim günleri işe giriş ve çıkış tarihlerine göre hesaplanır.
Bir ay ya da dönem içerisinde işe giren, işten ayrılmayan fakat izin, istirahat, disiplin cezası gibi sebeplerle işe devam etmeyen çalışanların prim gün sayısı ücret almaya hak kazanmadıkları günlerin çıkarılmasıyla hesaplanır.
Bir ay ya da dönem içerisinde çalışan ve hafta tatili için ücret hakkı kazanan çalışanın prim gün sayısı ücret alınan tatil günlerinin dahil edilmesiyle hesaplanır.
 

Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

2022 sigorta priminin hesaplanması için brüt tutar prim oranı ile çarpılmalıdır. SGK prim hesaplamasına örnek olarak, 12.000 TL gelir elde eden ve kendi isteği ile sigortalı olan bir çalışan için sigorta primi hesaplaması şu şekilde gerçekleşir:


İsteğe bağlı sigortalılar %32 oranında prim öder.
12.000 x %32 = 3.844
Bu çalışan 3.844 TL’yi prim olarak ödemelidir.
Bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışan sigortalılar için günlük kazanç alt sınırı 215,70 TL’dir. Günlük kazanç üst sınırı ise 1.617,75 TL’dir. 
Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyen çırak ve öğrenciler için günlük kazanç sınırı 83,40 TL’dir. 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenler tarafından götürülen sigortalılar için 1/1/2022 ve 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırı 166,80 TL’dir. Günlük kazanç üst sınırı ise 500,40 TL’dir

Sigorta Primi Ne Zaman Ödenir?

Asgari ücrette sigorta primleri çalışan maaşı almadan ödenmiş olur. Diğer sigorta kollarında primler ilgili ayın son gününe kadar ödenmelidir. Ayın son günü tatil günü ise takip eden ayın ilk iş gününde ödeme yapılmalıdır.


Part-time çalışanların prim ödeyeceği gün sayısını bulmak için bir ay içerisindeki toplam çalışma saati 7,5’e bölünmelidir. 7,5 günlük yasal çalışma süresidir. Örneğin bir ay içerisinde 80 saat çalışan bir part-time çalışan 80 /7,5 =10 hesaplamasıyla 10 gün üzerinden prim ödemelidir.

Sigorta Primi Nasıl Ödenir?

Sigorta prim ödemelerini 2 farklı yöntem ile yapmak mümkündür. Asgari ücrette sigorta primi,bağkur sigorta primi  veya isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri yapılış şekilleri farklılık göstermez. Sigorta prim ödeme yöntemleri şunlardır:


1.Bankaya giderek ödemek:

Mali müşavir tarafından temin edilen tahakkuk fişi ile bankaya gidip vezne bölümünden SGK Prim ödemesi gerçekleştirilebilir.

2. İnternet bankacılığı ile ödemek:

SGK prim ödemesinin gerçekleşeceği bankanın mobil uygulamasına giriş yapılır
Ödemeler ekranında SGK ödemeleri seçilir
Ardından SSK Prim seçeneği işaretlenir
Sicil No bilgisi ile giriş yapılır. Sicil no, SGK kaydı yapılırken işveren tarafından oluşturulur ve tahakkuk fişinde yer alır.
Sicil numarası girilip Devam seçilir.
Borç Tutarı kısmına tahakkuk fişinde bulunan ödenecek tutar miktarı girilir 
Ödenecek tutarı girilip devam seçtikten sonra ödeme tamamlanır

Sigorta Primi Sorgulama

Sigorta priminin sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi 170 hattı aranarak da gerçekleştirilebilir. E-Devlet üzerinden sigorta prim günü görüntülenebilir. E-Devlet üzerinden farklı sigorta kollarına dair prim günlerini görüntülemek mümkündür. 

Prim Ne Demek?

Sigorta primi sigortanın uygulanmaya devam etmesi için ödenmesi gereken ücrettir. Sigorta primleri çalışanın maaş aldığı sırada ödenmektedir. Prim ödemeleri yapılmadığında sigorta kesilir. Prim ödemelerinin tutarı ve dilimi, günlük sigorta primi, aylık sigorta primi, bağkur sigorta primi, asgari ücretin sigorta primi, sigorta primi yatırma, en ucuz sigorta primi, sigorta prim ödemesi, maaş üzerinden sigorta primi hesaplama kadınların sigorta primi kaç gün kaldığı gibi konularda değişiklik gösterebilir. Sigorta primi, sosyal güvenlik alanında sigorta primi ve sigortacılık alanında sigorta primi olarak iki temel başlık altında incelenmektedir.


Sosyal güvenlik alanında sigorta primi:

Sigortalı çalışanlar SGK çatısı altında farklı kategorilere ayrılır ve ait oldukları kategorinin tabi olduğu şartlara göre devlete sigorta primi ödemesi yaparlar. Sigorta priminin kaç gün olduğu, sigorta primi ücreti ve ödemelerin nasıl yapılacağı sigortalı kategorilerine göre farklılık gösterir. Ödemeler prime esas brüt kazanç üzerinden hesaplanan belirli oranlara bağlıdır.

Sigortacılık alanında sigorta primi:

Sigortalı çalışanın kendi adına ve işvereninin de yine sigortalı adına ödemekle yükümlü oldukları sigorta primleri bulunur. İşveren işçinin brüt maaşı üzerinden %15,5 SGK primi ve %2 işsizlik sigorta primi ödemekle yükümlüdür. İşverenin sorumlu olduğu SGK primi oranı esasen %20,5 olup devlet tarafından %5 sigorta primi desteği verilmektedir.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.